Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 14/11/2017, 09:21 (GMT+7)
Trung đoàn Pháo binh 452 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Sĩ quan Pháo binh huấn luyện Giỏi Toàn quân năm 2016

Trung đoàn Pháo binh 452 là đơn vị khung thường trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ phối hợp với các địa phương trên địa bàn tổ chức, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị được biên chế vào Trung đoàn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện được xác định là khâu đột phá.

Trước hết, Trung đoàn tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ khung A và quân nhân dự bị về nhiệm vụ huấn luyện. Thực tiễn cho thấy, huấn luyện lực lượng dự bị động viên có tính đặc thù, phức tạp hơn so với huấn luyện bộ đội thường trực. Bởi lẽ, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ về xây dựng lực lượng dự bị động viên chưa đầy đủ,… dễ nảy sinh tư tưởng, biểu hiện xem nhẹ, hạ thấp yêu cầu trong huấn luyện, v.v. Ý thức rõ điều đó, Trung đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị về nhiệm vụ quan trọng này, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia huấn luyện. Trung đoàn tập trung vào quán triệt Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; làm rõ vị trí, ý nghĩa của công tác huấn luyện trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, cùng các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, yêu cầu trong huấn luyện, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Trung đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện dự bị động viên, phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại, hoặc ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu huấn luyện, khoán trắng cho cấp dưới; chỉ đạo các đơn vị lấy kết quả huấn luyện hằng năm làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ khung A và làm cơ sở để bổ nhiệm quân nhân dự bị. Song song với đó, Trung đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự các địa phương để tuyên truyền, giáo dục quân nhân dự bị ngay từ cơ sở, nhất là thông qua các đợt phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên và chi trả chế độ quy định; duy trì nền nếp công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong huấn luyện, diễn tập,… làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị có nhận thức đúng và có quyết tâm, trách nhiệm cao trong huấn luyện.

Với kinh nghiệm thực tế nhiều năm huấn luyện quân nhân dự bị, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Trung đoàn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, từ con người, đến bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn tổ chức rà soát điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị của các đơn vị, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và diễn tập bắn đạn thật; đồng thời, duy trì nền nếp chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, quận Bắc Từ Liêm và huyện Phú Xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, huấn luyện dự bị động viên từ đầu năm; thông báo sớm cho các địa phương về thời gian, đối tượng phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên và tập trung huấn luyện,… tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí công việc, huy động quân số theo chỉ tiêu quy định.

Cùng với chuẩn bị về con người, Trung đoàn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động phát huy nội lực, tích cực tu sửa, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập, tổ chức các hội thi mô hình học cụ, đẩy mạnh phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2013 đến nay, thông qua các hội thi, Trung đoàn đã làm mới hàng trăm bộ mô hình học cụ các loại; đã có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao kết quả huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu có các sáng kiến, như: Lập trình các tiêu chuẩn trinh sát - đo đạc, kế toán và bắn pháo trên máy tính xách tay bằng phần mềm EXCELL; Thiết bị hỗ trợ kiểm tra hiệu chỉnh đường ngắm 30-00 Pháo 85-D44; bộ trang bị cấp cứu thảm họa thiên tai, v.v.

Binh chủng Pháo binh là binh chủng chiến đấu, được tổ chức gồm nhiều lực lượng với các chuyên ngành khác nhau và đòi hỏi tính hiệp đồng cao. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chủ trương triển khai huấn luyện toàn diện, đúng, đủ nội dung cho các đối tượng; trong đó, lấy huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Theo đó, đối với cán bộ khung A, Trung đoàn duy trì nền nếp công tác tập huấn và kế hoạch huấn luyện tuần, tháng cho cán bộ các cấp; chú trọng đối tượng là cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung huấn luyện đi sâu vào những điểm còn yếu của năm trước, nội dung mới, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành binh chủng, bắn pháo sa bàn, diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu, v.v. Để đạt hiệu quả cao, trong huấn luyện, Trung đoàn thực hiện phân nhóm đối tượng: cán bộ đài chỉ huy, trận địa pháo, cán bộ chính trị, hậu cần, kỹ thuật; kết hợp bồi dưỡng nhiều nội dung trong một bài tập, như: gắn bắn pháo ở sa bàn với các hình thức chiến thuật, trận đánh,... nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, năng lực xử trí tình huống, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cán bộ. Đối với cán bộ khung B, Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng các đợt tập huấn, huấn luyện chuyển chuyên nghiệp quân sự cho cán bộ từ khẩu đội (tiểu đội) trưởng đến tiểu đoàn và tương đương. Trong tập huấn, cùng với bồi dưỡng kiến thức về Luật Quốc phòng, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Trung đoàn chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên ngành pháo binh và phương pháp tổ chức chỉ huy, huấn luyện bộ đội theo chức trách.

Bên cạnh đó, Trung đoàn tăng cường tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện giỏi các cấp và tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức. Từ năm 2012 đến nay, Trung đoàn đã tổ chức và tham gia 11 lần hội thi các cấp1. Năm 2016, Trung đoàn tham gia Hội thi Trung đoàn trưởng, Chính ủy trung đoàn Giỏi cấp Bộ Tư lệnh đạt 01 giải Nhất toàn năng, Hội thi Sĩ quan Pháo binh huấn luyện Giỏi toàn quân đạt giải Ba toàn đoàn. Qua các hội thi, không chỉ giúp nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ của Trung đoàn, mà còn thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức mới, nhất là khai thác sử dụng khí tài mới của đội ngũ cán bộ trở thành tự giác. Đến nay, 100% cán bộ khung A của Trung đoàn có kiến thức vững toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, đủ năng lực huấn luyện theo phân cấp; trong đó, có trên 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi. Cán bộ khung B có sự tiến bộ rõ rệt, 80% - 85% huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 50% huấn luyện khá.

Đặc điểm huấn luyện dự bị động viên là quá trình ôn cũ, bổ sung kiến thức mới, thời gian huấn luyện ngắn; trong khi đó, đối tượng huấn luyện đa dạng (trinh sát, kế toán, đo đạc, pháo thủ, lái xe,…), nội dung, yêu cầu huấn luyện rất khác nhau; nhận thức, tuổi đời của quân nhân dự bị không đồng đều, v.v. Vì thế, Trung đoàn đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập động viên theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế nhiệm vụ đơn vị. Bám sát nội dung, chương trình khung quy định, Trung đoàn chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và lấy các nội dung, tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn luyện Giỏi” làm mục tiêu phấn đấu. Trong đó, bộ phận trận địa, tập trung huấn luyện nâng cao kỹ năng thao tác trên pháo, chiếm lĩnh trận địa nhanh, thực hiện tốt công tác ngụy trang, nghi trang, cơ động phòng tránh đánh trả. Bộ phận trinh sát, kế toán, đo đạc, tập trung huấn luyện nâng cao kỹ năng phát hiện, xác định mục tiêu, chuẩn bị phần tử bắn, quan sát nắm kết quả bắn nhanh, chính xác, v.v. Về tổ chức, phương pháp huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện theo nhóm đối tượng trong từng khoa mục để giảm thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành trên súng pháo, khí tài; coi trọng khuyến khích bộ đội ôn luyện thêm ngoài giờ, thực hiện người có trình độ khá, giỏi kèm cặp, giúp đỡ người còn yếu, nhất là số quân nhân mới chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Cùng với đó, để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, Trung đoàn tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau mỗi khoa mục, buổi huấn luyện, nhằm kịp thời đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị và khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Trong huấn luyện, diễn tập động viên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, thời gian qua, Trung đoàn đổi mới theo hướng gắn diễn tập chỉ huy - cơ quan với diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, khôi phục biên chế thời chiến cấp tiểu đoàn pháo binh và tham gia diễn tập thực binh với Sư đoàn Bộ binh 301. Trên cơ sở kế hoạch diễn tập đã xác định, Trung đoàn hiệp đồng chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, từ bồi dưỡng cán bộ, thâm nhập, phúc tra nguồn dự bị động viên, điều chỉnh, bổ sung quân số, đến soạn thảo văn kiện, kế hoạch và điều hành diễn tập. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Trung đoàn đã hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra, quân số tham gia đạt 99,6%, kết quả huấn luyện dự bị động viên hằng năm đều đạt khá. Năm 2013 và năm 2016, Trung đoàn tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với Sư đoàn Bộ binh 301, có một phần thực binh (01 đại đội dự bị động viên), bắn đạn thật do Bộ Tư lệnh chỉ đạo, kết quả đạt khá, bắn đạn thật đạt giỏi, Trung đoàn được tặng Bằng khen.

Cùng với các biện pháp trên, Trung đoàn coi trọng kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm các chế độ học tập, sinh hoạt ngày, tuần; tích cực tu sửa, cải tạo cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; làm tốt công tác hậu cần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 452 tiếp tục nỗ lực phấn đấu huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xứng đáng với truyền thống của Bộ đội Pháo binh Chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng”, góp phần cùng với lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Thượng tá LÊ ĐỨC LỢI, Trung đoàn trưởng
___________

1- Tham gia Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh và bắn súng quân dụng Giỏi cấp Bộ Tư lệnh 06 lần; Hội thi Tiểu đoàn trưởng bộ binh, binh chủng, dự bị động viên Giỏi 03 lần; Hội thi Võ chiến đấu tay không 01 lần và 01 lần Hội thi Sĩ quan Pháo binh huấn luyện Giỏi toàn quân.

Ý kiến bạn đọc (0)