Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 07/02/2019, 11:02 (GMT+7)
Trung đoàn bộ binh 1 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

Trung đoàn bộ binh 1 là đơn vị đủ quân thuộc Sư đoàn bộ binh 9, Quân đoàn 4; một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên ở miền Đông Nam bộ, có bề dày thành tích, kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu. Trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành1, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; xây đắp nên truyền thống “Trung thành, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, liên tục lập công, diệt Ngụy, thắng Mỹ”. Với những thành tích đã đạt được, Trung đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân2 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phát huy truyền thống và những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tập trung xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện được xác định là một trọng tâm, khâu đột phá, điều kiện quan trọng để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị trong đội hình chiến đấu của quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược.

Thượng tá Trịnh Lưu Bình phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện
Nghị quyết 765/NQ-QUTW

Để thực hiện tốt khâu đột phá này, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác huấn luyện. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện; đi sâu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn, Sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; làm sâu sắc hơn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện; chỉ đạo cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Để đạt hiệu quả, Trung đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là dân chủ về quân sự và chuyên môn, huy động trí tuệ của mọi quân nhân hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua và tăng cường tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp; lấy kết quả huấn luyện làm cơ sở đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và bình xét thi đua, khen thưởng. Mặt khác, Trung đoàn tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, nhất là ở cấp đại đội, tiểu đoàn; chỉ đạo Ban Tham mưu tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch huấn luyện của các đơn vị; kiên quyết khắc phục hiện tượng hạ thấp yêu cầu, bớt xén nội dung, thời gian huấn luyện và tư tưởng chủ quan, thỏa mãn dừng lại, ngại khó, ngại khổ, bệnh thành tích trong huấn luyện. Do vậy, công tác huấn luyện của Trung đoàn luôn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên; các khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện cơ bản được khắc phục.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ, đối tượng huấn luyện đa dạng, điều kiện bảo đảm có mặt còn hạn chế, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, cả về con người và cơ sở vật chất bảo đảm. Theo đó, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn tiến hành rà soát, điều chỉnh, kiện toàn đủ cán bộ huấn luyện ở đơn vị, ưu tiên sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt cho đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Với tinh thần “rèn cán rồi mới rèn binh”, Trung đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là nội dung then chốt nâng cao chất lượng huấn luyện3. Bên cạnh cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Quân đoàn, Sư đoàn tổ chức, Trung đoàn duy trì nền nếp tập huấn, bồi dưỡng tập trung cho cán bộ từ tiểu đội đến đại đội; thực hiện đúng quan điểm cấp trên tăng cường bồi dưỡng cho cấp dưới, cơ quan hướng dẫn, bồi dưỡng cho đơn vị, người đi trước bồi dưỡng, kèm cặp người đi sau, chú trọng cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện và cán bộ trẻ mới ra trường. Đáng chú ý là, Trung đoàn lựa chọn những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để thành lập các tổ giáo viên chuyên trách theo từng đối tượng huấn luyện: chiến sĩ năm thứ nhất, năm thứ hai, binh chủng, ngành, làm nòng cốt để bồi dưỡng, tập huấn. Về nội dung, Trung đoàn chỉ đạo tập trung vào những vấn đề mới, những nội dung còn chưa thống nhất, còn yếu, nhất là về tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập. Cùng với đó, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án, học cụ, thao trường, bãi tập,… phục vụ huấn luyện. Do điều kiện thao trường hạn hẹp, thời gian qua, Trung đoàn chủ động quy hoạch, huy động các nguồn lực để xây dựng đủ thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thao trường huấn luyện đội ngũ chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội, trung đội. Đồng thời, chú trọng cân đối, điều chỉnh xoay vòng huấn luyện, luyện tập nâng cao hiệu quả sử dụng thao trường của Đơn vị và thao trường dùng chung của cấp trên để huấn luyện theo quy định4. Năm 2018, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, Quân đoàn, Sư đoàn đã đánh giá: Trung đoàn là đơn vị có công tác chuẩn bị huấn luyện tốt nhất trong khối 4 trung đoàn đủ quân của Quân đoàn.

Luyện tập bắn súng tiểu liên AK cho chiến sĩ mới

Để tiếp nối truyền thống “vượt mọi khó khăn, liên tục lập công”, Trung đoàn tích cực nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị, đảm bảo cho bộ đội có khả năng độc lập chiến đấu liên tục, dài ngày, giỏi chiến đấu bằng vũ khí có trong biên chế và khi được tăng cường binh khí, kỹ thuật, thành thạo chiến đấu hiệp đồng quân chủng, binh chủng. Theo đó, các đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, với cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, huấn luyện kết hợp với thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với luyện tập, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến trong đội hình Quân đoàn chủ lực cơ động, Trung đoàn coi trọng việc huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu; kết hợp với rèn luyện thể lực, tổ chức hành quân xa, mang vác nặng; huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, cơ động phòng tránh, ngụy trang, nghi binh trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Thời gian qua, Trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của cấp trên, nhất là lực lượng công binh, tổ chức huấn luyện, luyện tập và tổ chức cho bộ đội thực hành vượt sông Sài Gòn bằng phương pháp mới (vượt sông bằng bộ khí tài vượt sông nhẹ VNS - 1.500), trong điều kiện hành, trú quân, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, bảo đảm đúng thời gian, bí mật, an toàn về người và vũ khí, trang bị. Cùng với huấn luyện, Trung đoàn có nhiều biện pháp đổi mới tổ chức, điều hành diễn tập; tăng cường tổ chức diễn tập, nhất là diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật ở các cấp, đưa bộ đội sát với thực tế chiến đấu; rèn luyện nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp, cũng như khả năng cơ động của phân đội. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đơn vị ngày càng chuyển biến rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, có tính vững chắc. Đến nay, 100% cán bộ của Trung đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, có 11/12 cán bộ tiểu đoàn và trên 80% cán bộ đại đội, trung đội huấn luyện đạt trình độ khá, giỏi. Hằng năm, kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi; các đợt diễn tập bắn chiến đấu cấp tiểu đội, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn đều đạt giỏi; nhiều năm liền Trung đoàn đạt đơn vị huấn luyện Giỏi.

Huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là hai nhiệm vụ luôn song hành, gắn bó với nhau, là cơ sở, tiền đề của nhau. Nhận thức rõ điều đó, Trung đoàn luôn coi trọng gắn huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, đảm bảo đồng bộ về con người, vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện cơ động. Đồng thời, chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm chiến đấu, phù hợp với sự phát triển của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ, làm cơ sở cho tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập. Đáng chú ý là, những năm qua, Trung đoàn đã tích cực tổ chức huấn luyện theo các tình huống và đạt kết quả bước đầu, giúp cho người chỉ huy và phân đội vận dụng linh hoạt kiến thức lý luận vào điều kiện, hoàn cảnh, tình huống cụ thể, rèn luyện tư duy nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo. Thông qua công tác huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đã giúp cho Trung đoàn kiểm nghiệm, hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu, đảm bảo phù hợp với thực tiễn đặt ra. Cùng với các nội dung trên, Trung đoàn cũng thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, đảm bảo có hệ số kỹ thuật cao, đồng bộ, độ tin cậy ổn định, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện và phát huy kết quả đã đạt được, Trung đoàn bộ binh 1 tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, xứng đáng là đơn vị điểm về huấn luyện của Sư đoàn và Quân đoàn.

Thượng tá TRỊNH LƯU BÌNH, Trung đoàn trưởng
________
____________

1 - Trung đoàn thành lập ngày 09-02-1962 tại Căn cứ Trảng Dài (Bắc Tây Ninh).

2 - Được phong tặng ngày 12-9-1975.

3 - Năm 2018, Trung đoàn tổ chức 3 lớp tập huấn cho 474 lượt cán bộ, kết quả đạt Khá.

4 - Trung đoàn tổ chức huấn luyện, luyện tập đội ngũ chiến thuật, tập chiến thuật cấp đại đội và tiểu đoàn tại thao trường của Sư đoàn; kiểm tra bắn đạn thật cấp aBB tại Trường bắn của Quân khu 7 ở Tây Ninh; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia Khu vực III.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:54 - 18/02/2020

HCMSJC44.33044.630
Hà NộiSJC44.33044.650
Đà NẵngSJC44.33044.650

Thời tiết