Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 06/07/2017, 16:17 (GMT+7)
Trung đoàn 9 xây dựng vững mạnh toàn diện

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Trung đoàn 9 (thuộc Sư đoàn 8, Quân khu 9) đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng vững mạnh toàn diện. Từ thực tiễn và kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Trước hết, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị. Đây là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Trung đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực hoạt động. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Trung đoàn tích cực đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng giảm lý thuyết, tăng cường giáo dục trực quan cho bộ đội, “học mà vui, vui mà học”, như: “Vòng quay trí tuệ”, “Vòng quay thao trường”, “Hỏi nhanh, đáp đúng” về pháp luật, “Mỗi tuần một câu chuyện truyền thống”, v.v. Kết hợp giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục chuyên đề, giáo dục pháp luật. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, như: Phòng Hồ Chí Minh, Nhà truyền thống, Câu lạc bộ thể thao, Công viên Quân nhân, v.v. Các cơ quan, đơn vị của Trung đoàn thường xuyên thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chỉ tiêu cụ thể, nội dung thiết thực. Trước tình hình thiên tai, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất,… gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, Trung đoàn tích cực giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng “vì nhân dân quên mình”, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ nhân nhân trong phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Cùng với giáo dục, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý, định hướng tư tưởng, nhất là quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trung đoàn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 413/CT-QK của Bộ Tư lệnh Quân khu “Về việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương và gia đình trong quản lý, huấn luyện chiến sỹ mới”, để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc về tư tưởng, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ, v.v. Nhờ những biện pháp đồng bộ đó, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và nhiệm vụ của Đơn vị, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về ý chí, tư tưởng, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm, Trung đoàn có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nội dung then chốt để xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Trong đó, tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo tổ chức đảng các cấp kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng cấp ủy với quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì. Để khắc phục những hạn chế về năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào cấp mình, Đảng ủy Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ bí thư, chính trị viên. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo 100% chi bộ có cấp ủy, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng. Cùng với đó, Trung đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chính sách cán bộ và hậu phương Quân đội, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, nhiều năm liền, Đảng bộ Trung đoàn đều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Đơn vị vững mạnh toàn diện; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% - 90% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, trên cơ sở chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề và kế hoạch huấn luyện; trong đó, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng. Trước khi bước vào huấn luyện, các cơ quan, đơn vị tiến hành bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo phân cấp; đồng thời, chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập,... đầy đủ, chu đáo. Những năm gần đây, Trung đoàn đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thao trường huấn luyện vượt sông, bơi xuồng, bắn chiến đấu và diễn tập tác chiến trên sông nước, v.v. Trong thực hành huấn luyện, Trung đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác” của Quân khu; trong đó xác định: lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Nội dung, thời gian, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng được duy trì chặt chẽ; lấy thực hành làm chính, chú trọng tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa và diễn tập thực binh có bắn đạn thật, với yêu cầu: giỏi tác chiến độc lập, tác chiến trong đội hình cấp trên, thành thục tác chiến hiệp đồng với các lực lượng khác trong khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa cách đánh truyền thống và cách đánh hiện đại. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức hội thi, hội thao. Cùng với đó, Trung đoàn tăng cường huấn luyện bơi, chèo xuồng, rèn luyện nâng cao sức bền và khả năng cơ động cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ, nền nếp hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiện toàn, bổ sung các loại văn kiện, vật chất, trang bị sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án; qua đó, rèn luyện nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với công an, các cơ quan chuyên môn và địa phương tổ chức luyện tập, diễn tập, nâng cao khả năng ứng phó với mọi tình huống phòng thủ dân sự có thể xảy ra. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn đạt được nhiều thành tích tốt. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm, 100% cán bộ tiểu đoàn, đại đội huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 75% khá, giỏi; kiểm tra các khoa mục chuyên ngành: 100% khá, giỏi. Kết quả tổ chức diễn tập và tham gia diễn tập của Trung đoàn đều được đánh giá cao; nhiều năm liền, Trung đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện Giỏi”.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trung đoàn coi đây vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở quan trọng để xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung củng cố, bổ sung hệ thống dây, giá, biển, bảng, sân chào cờ, đường duyệt đội ngũ,… phát huy nội lực, xây dựng, tôn tạo vườn hoa, cây cảnh, giữ gìn cảnh quan, môi trường, tạo điều kiện để xây dựng chính quy đồng bộ. Cùng với đó, Trung đoàn chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy, duy trì chặt chẽ các chế độ trong ngày, trong tuần; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Đóng quân trên thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, Trung đoàn tăng cường kết hợp với địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện Chương trình Quốc gia về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS,… tạo môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh. Mặt khác, Trung đoàn kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, v.v. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Đơn vị có sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc; hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc nghiêm trọng, giảm kỷ luật thông thường còn dưới 0,3%.

Bốn là, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hậu cần bảo đảm cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Để phát huy hiệu quả khu chăn nuôi tập trung, Trung đoàn chú trọng phát triển thêm các loại rau, củ, quả, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, như: nấm, cá sấu,… bảo đảm nhu cầu 100% về rau, thịt, cá cho bộ đội, quân số khỏe luôn đạt trên 98,8%. Năm 2016, Trung đoàn đạt giải Nhì toàn quân trong Phong trào thi đua “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn, chất lượng”. Bên cạnh đó, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tăng hạn sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Trung đoàn tích cực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật của Trung đoàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Phát huy truyền thống “Khắc phục khó khăn, liên tục chiến đấu, xây dựng toàn diện, lập công xuất sắc” của đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung đoàn 9 tiếp tục xây dựng vững mạnh toàn diện trong điều kiện mới, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá LÊ CÔNG CUỘC, Trung đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.