Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 07/08/2017, 13:03 (GMT+7)
Tổng Công ty Thái Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

Tổng Công ty Thái Sơn là đơn vị kinh tế trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, cả trong và ngoài nước. Hiện nay, Tổng Công ty có hơn 20 đơn vị thành viên (gồm các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty cổ phần, liên doanh, liên kết) với hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Công ty xác định nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tốt công tác dân vận; góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2016, doanh thu của Tổng Công ty là 4.300 tỷ đồng (đạt 115,8% kế hoạch năm); nộp ngân sách 159 tỷ đồng; thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Đây chính là tiền đề vững chắc để Tổng Công ty thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, hoàn thành chức năng của “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới.

Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây

Để thực hiện tốt công tác dân vận, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, qua đó tạo cơ sở thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, đồng thời là một biện pháp quan trọng để gìn giữ thương hiệu Tổng Công ty Thái Sơn và chia sẻ, dung hòa lợi ích với cộng đồng. Theo đó, trước hết, Tổng Công ty tập trung thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác dân vận. Trong nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và quy chế hoạt động công tác dân vận của Tổng Công ty luôn bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, “đầu tàu gương mẫu”; gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện lời dạy “Dân vận khéo” của Người. Do tính chất đặc thù, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Đơn vị thường xuyên phân tán; vì vậy Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc hết sức coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất là đối với các đồng chí làm nhiệm vụ ở các công trường xây dựng, các văn phòng đại diện. Nội dung giáo dục về công tác dân vận được các cấp lồng ghép vào chương trình giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, v.v. Qua đó, nhận thức về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kỷ luật dân vận của cán bộ, công nhân viên, người lao động khi quan hệ, tiếp xúc với chính quyền và nhân dân địa phương được nâng cao.

Tổng Công ty hoạt động trên địa bàn rộng khắp cả nước; năm 2016, đã thi công 133 công trình trên 24 tỉnh, thành phố, từ Sơn La đến Phú Quốc - Kiên Giang, nhiều nơi là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những địa bàn mà các thế lực thù địch thường xuyên chống phá. Vì vậy, cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng nhiều hình thức, Tổng Công ty đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung, phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với trình độ nhận thức và mặt bằng dân trí để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bởi vậy, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của Tổng Công ty đã đạt được kết quả khả quan, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền quốc gia; nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh, thiết thực góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào ở Giồng Trôm, Bến Tre

Với quan điểm thực hiện chính sách, bảo đảm an sinh xã hội là một nội dung quan trọng của công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng chức năng địa phương,... nắm chắc đối tượng và những nhu cầu của địa phương, của nhân dân để xây dựng nội dung, kế hoạch cho phù hợp. Đồng thời, Tổng Công ty phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức: Đoàn thanh niên, hội Phụ nữ, Công đoàn trong triển khai các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân đội. Những năm qua, Tổng Công ty đã tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo” bằng nhiều công trình cụ thể, như: xây dựng cầu, đường nông thôn, trường học, bệnh xá, ủng hộ bò giống,...; thường xuyên phối hợp với Viện Quân y 175 khám bệnh, phát thuốc cho các đối tượng chính sách và hàng chục nghìn người nghèo ở các vùng khó khăn của đất nước. Nhờ đó, nhiều vùng nông thôn đã thay đổi diện mạo về kết cấu hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Tổng Công ty đã kịp thời giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, hạn hán, xâm nhập mặn ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng vào Chương trình xây dựng 1.500 Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động. Từ năm 2007 đến nay, Tổng Công ty đã xây tặng hơn 200 Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội cho các gia đình chính sách gặp khó khăn tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, An Giang, Long An, Bến Tre, Phú Yên, Lâm Đồng và Kon Tum. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Tổng Công ty đã tích cực ủng hộ các quỹ chăm lo cho các đối tượng chính sách tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, phụng dưỡng suốt đời 05 Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Vào dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, Tổng Công ty phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần giáo dục truyền thống, thiết thực vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Ngoài ra, Tổng Công ty còn tham gia cùng địa phương tôn tạo các công trình văn hóa - lịch sử, nghĩa trang các anh hùng, liệt sĩ; đóng góp nhiều kinh phí cho các quỹ: Ngày vì người nghèo, Khuyến học, Vì nạn nhân chất độc màu da cam; thực hiện Chương trình biển, đảo, vì Trường Sa thân yêu. v.v. Hằng năm, Tổng Công ty thường dành khoảng 8 - 10 tỉ đồng để làm công tác chính sách và thực hiện các phong trào an sinh xã hội. Những đóng góp đó đã làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào Đảng, chính quyền và Quân đội; xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quá trình thực hiện công tác an sinh xã hội, Tổng Công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phát huy thế mạnh của mình vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều năm qua, Trung tâm dạy nghề Thái Sơn luôn ưu tiên chiêu sinh đối tượng chính sách, quân nhân phục viên, xuất ngũ, con em thương binh, bệnh binh; đồng thời ưu đãi trong đào tạo, giới thiệu việc làm, v.v. Đến nay, nhiều học viên ra trường đã bổ sung nguồn lực lao động trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trên các địa bàn có công trình thi công, các đơn vị không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ, tận dụng công năng của máy móc giúp địa phương làm đường liên thôn, liên xã, sân thể thao, nạo vét kênh mương thủy lợi, v.v. Những việc làm cụ thể đó đã góp phần làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Ủng hộ đồng bào bị bão lũ tỉnh Quảng Bình

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên, nhất là nâng cao thu nhập thực tế. Việc bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương cho cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được Tổng Công ty quan tâm bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, như: hợp lý hóa gia đình, tạo điều kiện về chỗ ở, trợ cấp cho những trường hợp khó khăn, chăm lo sức khỏe cho người lao động, động viên con em cán bộ, công nhân viên học tập tốt, rèn luyện tốt, v.v. Mọi chế độ, chính sách đều được công khai, minh bạch. Với cách làm đó, đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng Công ty luôn đoàn kết, yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền Tổng Công ty đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”, được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân tin yêu. Năm 2013, Tổng Công ty được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích 10 năm thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen là đơn vị điển hình về “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 - 2015.

Thời gian tới, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển sản xuất, kinh doanh với công tác dân vận theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng, góp phần tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá NGUYỄN KIM THỌ, Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.