Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2020, 09:51 (GMT+7)
Tổng Công ty Thái Sơn nâng cao năng lực cạnh tranh

Tổng Công ty Thái Sơn là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, có gần 20 đơn vị thành viên và công ty liên kết, với hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tổng Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới; nhập khẩu trang thiết bị quân sự, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom, mìn; đầu tư, kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, thương mại, xây dựng dân dụng, đào tạo nghề, v.v. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty đã có nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp,... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, làm cơ sở, nền tảng để phát triển nhanh, bền vững.

Vinh danh tại Lễ trao chứng nhận “Doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, tin cậy, bền vững năm 2019”

Với đặc thù là doanh nghiệp quân đội tham gia làm kinh tế, để nâng cao năng lực cạnh tranh, Tổng Công ty vừa có thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là: phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng và an ninh, nhiều công trình của Tổng Công ty thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo, vùng đặc biệt khó khăn nên chi phí sản xuất cao. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động quân sự, quốc phòng cơ bản phải trích một phần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên dành cho đầu tư, tái sản xuất mở rộng và tích lũy còn hạn chế. Nguồn nhân lực thường được điều chuyển từ các đơn vị quân đội nên có những vị trí chưa phù hợp để quản lý kinh tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đang trong quá trình xử lý tồn đọng tài chính, tái cấu trúc, thực hiện cổ phần hóa và tinh giản biên chế đã tác động trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, công nhân viên và người lao động. Những đặc điểm đó, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty, nhất là trong điều kiện sản xuất, kinh doanh vận hành theo cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế sâu, rộng. Các doanh nghiệp có thể thất bại ngay trên sân nhà nếu không có chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh. Yêu cầu khách quan đó, đòi hỏi Tổng Công ty phải đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất, kinh doanh theo hướng phát triển bền vững.

Trước hết, Tổng Công ty tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh. Trong lĩnh vực xây dựng (chiếm khoảng 70% doanh thu), Tổng Công ty thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng tính chuyên nghiệp, chất lượng thi công, tiến độ thực hiện dự án, uy tín và thương hiệu của mình. Bằng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có chuyên môn cao, kỷ luật nghiêm, nhiều kinh nghiệm, có thể làm việc trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, cùng với thiết bị thi công hiện đại, chuyên dụng của các nước, như: Nhật, Nga, Mỹ, Thụy Điển, Đức,… Tổng Công ty đã hoàn thành những công trình lớn, yêu cầu cao trong lĩnh vực quốc phòng và lưỡng dụng, như: sân bay, cầu cảng, đồn biên phòng, cơ sở của lực lượng Cảnh sát biển, đường tuần tra biên giới. Với những năng lực đó, Tổng Công ty mở rộng tham gia đấu thầu những công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân dụng lớn, khu công nghiệp,… với cam kết mạnh mẽ, luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo yêu cầu của chủ đầu tư với giá cả cạnh tranh. Thực hiện triết lý kinh doanh “Không bỏ trứng vào một rọ”, “Muốn đi xa thì đi cùng với nhiều người”, Tổng Công ty tham gia sâu vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistic. Đó không chỉ là chiến lược phát triển thương hiệu, mà còn là giải pháp chủ động chuyển hướng nếu xảy ra những biến động của nền kinh tế. Vì thế, đại dịch Covid-19 vừa qua, gây ra cơn khủng khoảng kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng Tổng Công ty vẫn chủ động được sản xuất, kinh doanh, doanh thu ảnh hưởng không đáng kể. Trong nền kinh tế hội nhập, hợp tác cùng phát triển, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc xác định: tư duy kinh doanh kiểu cạnh tranh loại trừ không còn phù hợp, nên Tổng Công ty đã chú trọng mở rộng hợp tác, theo phương châm chiến lược “Cộng và Nhân” (cộng các thế mạnh của từng doanh nghiệp lại để đạt được lợi ích bằng phép nhân). Một mặt duy trì quan hệ hợp tác truyền thống, mặt khác tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng các thị trường mới, như: Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Do đó, hàng loạt hoạt động liên doanh, hợp tác được thiết lập, tạo nên mạng lưới sản xuất kinh doanh gắn với thương hiệu Thái Sơn từ thị trường trong nước dần lan tỏa ra thị trường quốc tế. Đứng trước xu hướng và cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, từ năm 2019, Tổng Công ty triển khai các hoạt động thương mại tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, làm cầu nối để tiếp cận các Dự án thành phố thông minh (Smart city). Theo đó, Tổng Công ty đã ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Eagles trong việc hợp tác triển khai, lắp đặt hệ thống AI, IoT & Robot, bước đầu triển khai công tác chuẩn bị, làm tiền đề để triển khai Dự án hợp tác trong thời gian tới. Ngoài ra, Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu, triển khai tham gia các lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng, đem lại hiệu quả cả về kinh tế và xã hội, như: tham gia sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, rác thải, khí hoá lỏng; thương mại các dòng sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe cộng đồng, như: vật liệu xây dựng chống cháy, sản phẩm khử mùi lọc không khí, đèn Led thông minh, v.v.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nguồn lực con người là yếu tố quyết định ưu thế cạnh tranh là cơ sở để quản trị doanh nghiệp tiên tiến, khoa học, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng Công ty xác định đẩy mạnh đầu tư có chiều sâu cho phát triển nguồn nhân lực, gắn phát triển nguồn nhân lực với thực hiện Chiến lược sản xuất, kinh doanh. Yêu cầu đặt ra là nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao, chuẩn hóa về trình độ, tay nghề. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Công ty tiếp tục gửi đi đào tạo ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình đào tạo ngắn, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành; cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh quốc tế, chuẩn mực phổ quát của quản trị tiên tiến, hiện đại, v.v. Đối với lực lượng công nhân, chú trọng đào tạo qua thực tiễn, nhất là qua các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa biện pháp thi công. Các đơn vị thành viên làm tốt công tác nâng cao tay nghề, bậc thợ cho người lao động; cập nhật các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo cho đội ngũ này làm chủ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới khi được đầu tư; chú trọng rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Cùng với đó, Tổng Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng văn hóa Tổng Công ty; thực hiện tốt các chế độ, chính sách về thu nhập, nhất là trong quá trình cổ phần hóa, không để người lao động mất việc; tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức nghề nghiệp, phát huy hết năng lực cá nhân, gắn bó lâu dài với đơn vị. Đồng thời, từng bước xây dựng chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mạnh dạn bổ nhiệm, đề bạt cán bộ trẻ có năng lực vào cương vị lãnh đạo, quản lý.

Ba là, Tập trung đột phá đổi mới công nghệ, hiện đại hóa trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Tổng Công ty đã xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bắt kịp xu hướng chung của các doanh nghiệp lớn trong khu vực. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao trong quản trị điều hành, từng bước đồng bộ cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn vốn, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa trang thiết bị, theo hướng: tập trung, có chiều sâu, trọng điểm; chú trọng lựa chọn, ưu tiên mua sắm các trang thiết bị, máy móc chuyên dụng có công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thi công các công trình lớn, công trình trọng điểm đòi hỏi kỹ thuật cao. Mặt khác, Tổng Công ty đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện tốt “Cuộc vận động 50”; tổ chức khai thác, sử dụng hợp lý, phát huy cao nhất hiệu quả của trang thiết bị.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực cơ cấu lại các nguồn lực. Tổng Công ty đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm tạo ra những đột phá mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật để xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản lý tài chính, v.v. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp; hoàn thiện cơ chế quản lý, hợp tác, liên kết giữa Tổng Công ty với các doanh nghiệp thành viên và giữa các doanh nghiệp với nhau, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Phân công, phân cấp theo hướng tập trung, chuyên sâu, nhất là các ban điều hành, quản lý các công trình, dự án lớn. Đồng thời, duy trì thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, đảm bảo mỗi công trình, sản phẩm bàn giao cho khách hàng là một chứng chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu của Tổng Công ty. Quản lý nguồn vốn tài chính, tài sản chặt chẽ; xử lý dứt điểm các công nợ tồn đọng, không để phát sinh nợ mới. Khai thông nguồn vốn, chú trọng đảm bảo vốn phục vụ cho hoạt động thương mại. Chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, tập trung làm việc với ngân hàng, khách hàng, các tổ chức tín dụng để cơ cấu nguồn vốn, kiểm soát nguồn vốn đầu tư, xây dựng, tài chính minh bạch, lành mạnh, ổn định; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên cho đầu tư phát triển dự án trọng điểm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, pháp chế - kiểm toán, chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Tổng Công ty tăng cường tuyên truyền, marketing trên các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng thương hiệu, đưa các sản phẩm sớm đến người tiêu dùng; đẩy mạnh các hoạt động công chúng, củng cố và phát triển quan hệ với các đối tác; làm tốt công tác xã hội, thể hiện một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, phát triển bền vững.

Với tinh thần “Tiên phong là người lính”, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới với quyết tâm chính trị cao, Tổng Công ty Thái Sơn tiếp tục vượt mọi khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá, TS. PHẠM GẶP, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:36 - 08/08/2020

HCMSJC58.50060.300
Hà NộiSJC58.50060.320
Đà NẵngSJC58.50060.320

Thời tiết