Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 21/09/2020, 09:07 (GMT+7)
Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn

Quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ rất quan trọng đối với bất kỳ đơn vị nào, yêu cầu đó càng đặt ra cao hơn đối với Sư đoàn Phòng không 375. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng trời miền Trung, Tây Nguyên, với những vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật phức tạp, đã qua nhiều năm sử dụng trong môi trường thời tiết khắc nghiệt, nên dễ phát sinh hỏng hóc, chập, cháy, nổ. Bởi vậy, những hành vi xem nhẹ kỷ luật, vi phạm quy tắc an toàn trong quản lý, sử dụng vũ khí, khí tài trang bị sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, nhất là Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Tổng Tham mưu trưởng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật; xác định nguyên nhân, trách nhiệm. Đồng thời, đề ra giải pháp lãnh đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn, giữ gìn phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Đảng ủy Sư đoàn xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 251-NQ/ĐU, ngày 04/10/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, đấu tranh phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác này. Trên cơ sở đó, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết chuyên đề; xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch thực hiện. Nghị quyết lãnh đạo của các cấp tập trung đánh giá đúng tình hình, dự báo xu hướng, nguy cơ có thể dẫn đến vụ việc; xác định rõ chỉ tiêu, đề ra các chủ trương, biện pháp sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá. Các quy chế, chương trình, kế hoạch được xây dựng cho cả nhiệm kỳ, từng năm, giai đoạn cao điểm, nhiệm vụ quan trọng; xác định đồng bộ nội dung, đối tượng, phân rõ trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt hạn chế trong công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn của đơn vị mình.

Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sỹ mới tại Trung tâm huấn luyện Sư đoàn

Trong tổ chức thực hiện, vấn đề cốt lõi, có tính nguyên tắc là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, vai trò xung kích của tổ chức quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến cơ bản, vững chắc nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Chú trọng xây dựng phong cách, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, dứt điểm và hiệu quả, làm chuyển biến lề lối làm việc của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp đại đội, trung đội, trưởng xe, đài trưởng. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý, duy trì kỷ luật và kinh nghiệm xử lý vụ việc khi có tình huống xảy ra cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Kết quả quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn của đơn vị luôn là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thước đo quan trọng trong sắp xếp, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, xét đi học của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Trong công tác giáo dục bộ đội, Sư đoàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, với mục tiêu là giúp bộ đội nhận thức rõ trách nhiệm người quân nhân, tự hào với truyền thống của Quân đội, Quân chủng và Đơn vị; hình thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện kỷ luật, chấp hành quy định bảo đảm an toàn. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục với duy trì nghiêm nền nếp chính quy; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, sửa chữa sai sót, khuyết điểm của bộ đội. Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Sư đoàn chú trọng làm điểm, làm mẫu, hướng dẫn cụ thể, rèn giũa tỉ mỉ nền nếp, ý thức, tác phong, từ những việc đơn giản nhất, từng bước đưa bộ đội vào nền nếp của môi trường Quân đội ngay từ giai đoạn đầu nhập ngũ; kiên quyết, công minh trong xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong đơn vị.

Sư đoàn đóng quân trên địa bàn rộng, nhiều đơn vị độc lập, thực hiện nhiệm vụ xa đơn vị; đa số hậu phương, gia đình quân nhân ở xa,… gây khó khăn trong công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Do vậy, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, tùy vào từng thời điểm để linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn thường xuyên và toàn diện trên các mặt hoạt động, công tác của đơn vị. Tăng cường quản lý quân số thuộc quyền theo phân cấp, nắm chắc quân số và hoạt động của bộ đội trong ngày, nhất là ngày nghỉ, giờ nghỉ, thời điểm tiếp nhận chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ. Hệ thống sổ sách quản lý quân nhân, quản lý kỷ luật, theo dõi tình hình tư tưởng bộ đội của các cơ quan, đơn vị được kiện toàn đầy đủ, đăng ký thường xuyên, có nền nếp.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát tình hình chính trị nội bộ; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, địa phương và đơn vị nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm lý, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các quân nhân thuộc quyền; kịp thời giải quyết triệt để, thấu tình, đạt lý những vấn đề vướng mắc, tư tưởng nảy sinh. Việc duy trì nền nếp, chế độ chính quy, canh trực của các thành phần, đặc biệt là chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực nhật,… được duy trì chặt chẽ là cơ sở để các đơn vị quản lý quân số tốt, không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Quân nhân khi đi công tác, đi phép, tranh thủ đều được giao nhiệm vụ cụ thể; đi tập thể, bộ phận công tác nhỏ, lẻ phải có cán bộ phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra nắm, báo cáo quân số theo quy định. Các cơ quan chức năng của Sư đoàn tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì nền nếp, chế độ quản lý quân số, nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ, Tết; chú trọng kiểm tra các đơn vị độc lập, bộ phận lẻ; khắc phục dứt điểm biểu hiện che giấu khuyết điểm, báo cáo vụ việc chậm. Đồng thời, phát huy có hiệu quả vai trò của tổ chức quần chúng, “Tổ Chiến sĩ bảo vệ”, “Tổ Công tác dân vận”, “Tổ ba người”, “Tổ tư vấn pháp lý, tâm lý, sức khỏe, pháp luật” và các nhân tố tích cực trong quản lý bộ đội, nhất là quản lý quân nhân cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn, theo phương châm “phòng ngừa là chính”. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ, sinh nhật chiến sĩ,... thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia, tạo không khí sôi nổi, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó xây dựng đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực đề ra nhiều biện pháp chủ động ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn trong hoạt động của đơn vị mình; gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn. Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ từ tình trạng kỹ thuật các trang thiết bị đến các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn trong sử dụng vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật. Chú trọng huấn luyện về quy tắc an toàn, trình tự, thao tác khi làm việc với vũ khí, khí tài trang bị cho các lực lượng trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng; tổ chức nhiều lớp tập huấn, huấn luyện, công tác an toàn vệ sinh lao động từ cấp Sư đoàn đến các đơn vị. Thực hiện cấp thẻ An toàn viên cho cán bộ, kỹ thuật viên có chức trách, nhiệm vụ liên quan tới vũ khí, khí tài trang bị có quy định nghiêm ngặt về an toàn theo đúng hướng dẫn của Quân chủng.

Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, chống chập cháy khí tài; tổ chức định kỳ, tăng hạn, bảo dưỡng tên lửa, khí tài ra đa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hệ thống kho, trạm xưởng, khu vực triển khai khí tài được trang bị đủ hệ thống chống sét, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định, thường xuyên được kiểm tra, đăng ký xử lý đúng quy trình. Các phương án canh phòng, bảo vệ chống mất cắp, phòng, chống cháy nổ được 100% cơ quan, đơn vị xây dựng, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập nghiêm túc. Nhờ đó, từ năm 2018 đến nay, tình trạng mất an toàn trong lao động, khai thác vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật của Sư đoàn được giảm thiểu, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Rút kinh nghiệm những năm trước, công tác đảm bảo an toàn giao thông của Sư đoàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong triển khai thực hiện. Bằng nhiều hình thức, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi quân nhân. Hằng năm, Sư đoàn đã tổ chức phát động hưởng ứng và ký kết giao ước thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông quốc gia”; các đơn vị chủ động nắm chắc nội dung, phương châm, chủ đề, tinh thần “Năm an toàn giao thông quốc gia” để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể cho đơn vị mình; từng cá nhân ký kết không vi phạm Luật giao thông, không để xảy ra tai nạn gây thiệt hại về người và phương tiện.

Công tác bảo đảm kỹ thuật, đồng bộ phương tiện khi tham gia giao thông được Sư đoàn chú trọng duy trì thực hiện nghiêm. Đây là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tai nạn giao thông của Sư đoàn những năm qua. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường để đồng bộ, nâng cấp sửa chữa ô tô, xe máy bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đúng quy định; thực hiện chặt chẽ công tác kiểm định an toàn xe ô tô, kiểm tra an toàn xe máy trước khi tham gia giao thông. Hằng tháng, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Sư đoàn phối hợp với các cơ quan tiến hành kiểm tra tình hình chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, chất lượng các phương tiện khi tham gia giao thông của các cơ quan, đơn vị; kiên quyết đình chỉ sử dụng các phương tiện có nguy cơ xảy ra mất an toàn.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên là tiền đề để công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn của Sư đoàn Phòng không 375 tiếp tục chuyển biến tích cực, vững chắc trong những năm tới.

Đại tá NGUYỄN XUÂN THỦY, Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 14/04/2021

EUR26,756.0628,153.82

GBP30,953.2232,246.07

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 14/04/2021

HCMSJC54.90055.300
Hà NộiSJC54.90055.320
Đà NẵngSJC54.90055.320