Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 16/06/2017, 07:41 (GMT+7)
Sư đoàn Phòng không 363 nâng cao chất lượng huấn luyện

Đối với các đơn vị quân đội nói chung, Sư đoàn Phòng không 363 nói riêng, công tác huấn luyện có tầm quan trọng đặc biệt. Thực hiện tốt công tác này sẽ trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc. Với nhận thức đó và trên cơ sở nắm chắc đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác huấn luyện, trong đó có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn huấn luyện, Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về công tác huấn luyện. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 558-NQ/ĐU, ngày 27-02-2013 của Đảng ủy Quân chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của công tác huấn luyện; thấy hết những thuận lợi, khó khăn cùng những đặc điểm mới của tác chiến phòng không trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao để bộ đội xây dựng quyết tâm. Quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đặc biệt coi trọng đối tượng là cán bộ phân đội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản, thường xuyên với giáo dục theo nhiệm vụ. Đồng thời, coi trọng giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu của các thế hệ đi trước. Từ đó, củng cố niềm tin của bộ đội vào vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và cách đánh, nghệ thuật tác chiến phòng không của quân và dân ta.

Để công tác giáo dục có chiều sâu, Sư đoàn coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, làm nòng cốt trong việc giáo dục chính trị ở đơn vị. Hiện nay, mặt trái kinh tế thị trường; sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch cùng những khó khăn về hậu phương, gia đình,... đang tác động không nhỏ tới tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với đội ngũ sĩ quan trẻ. Trước tình hình đó, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với lãnh đạo tư tưởng, nhằm quản lý, định hướng và giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện.

Hai là, thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Thực tiễn cho thấy, công tác chuẩn bị huấn luyện có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, kết quả huấn luyện. Vì thế, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiện toàn tổ chức các khung huấn luyện; trong đó, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao cho các nội dung khó, khâu yếu, nhất là trong hội thao, diễn tập bắn đạn thật. Bên cạnh đó, Sư đoàn chú trọng việc rà soát, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Quân chủng tổ chức; chủ động mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng1 cho đội ngũ cán bộ chủ trì tiểu đoàn, trung đoàn, cơ quan trung đoàn và Sư đoàn; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc quyền. Trong tập huấn cán bộ, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bám sát thực tiễn chiến đấu; tập trung vào những nội dung mới, còn yếu và những vấn đề chưa thống nhất. Trước thực trạng đội ngũ cán bộ cấp phân đội phần lớn là sĩ quan trẻ, năng lực, kinh nghiệm tổ chức huấn luyện còn hạn chế, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng tập trung với phân công cán bộ kèm cặp, giúp đỡ; thực hiện chỉ huy trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng cơ quan; cấp trên trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ trẻ. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, có 85,6% khá, giỏi. Cùng với công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, Sư đoàn còn chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động củng cố thao trường, bãi tập; xây dựng kế hoạch tiến trình biểu huấn luyện một cách khoa học; đẩy mạnh việc chuẩn bị giáo án, bài giảng theo hướng hiện đại, v.v. Năm 2016, Sư đoàn củng cố và làm mới 655 mô hình, học cụ huấn luyện, nhiều mô hình sử dụng công nghệ thông tin có tính năng kỹ thuật sát với thực tiễn; 03 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thiết thực đối với công tác huấn luyện, góp phần vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện của Đơn vị.

Huấn luyện bắt mục tiêu ở Đại đội 21, Tiểu đoàn 105.
(Ảnh: phongkhongkhongquan.vn)

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, việc đổi mới nội dung huấn luyện phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề cốt yếu của từng đối tượng. Với đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan, tập trung huấn luyện chuyên sâu theo nhiệm vụ, bám sát chỉ tiêu, điều lệ, chế độ của ngành và đặc điểm, tình hình đơn vị. Riêng đối với cơ quan tham mưu, chú trọng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ xây dựng bài tập huấn luyện kíp chiến đấu theo 05 tình huống cơ bản và một số bài tập có những tình huống phức tạp, sát điều kiện chiến tranh hiện đại; cách thức tổ chức, điều hành huấn luyện. Đối với các thành phần trong kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng đánh giá, kết luận tình hình, năng lực xử trí tình huống một cách thuần thục theo chức trách, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đối với các phân đội hỏa lực, dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa, Sư đoàn tập trung huấn luyện cho các thành phần nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí, khí tài; tập xử trí các tình huống từ đơn giản đến phức tạp; tăng cường huấn luyện bắt, bám mục tiêu trong điều kiện phức tạp. Sư đoàn còn chỉ đạo huấn luyện kíp chiến đấu phân đội phải thực hiện tốt “ba nhanh”2, nắm chắc “bốn biết”3 trong quản lý vùng trời. Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường huấn luyện đêm4, huấn luyện theo tình huống, huấn luyện hiệp đồng với không quân bay biển, thường xuyên kết hợp huấn luyện chiến thuật với luyện tập các phương án cơ động, sẵn sàng chiến đấu, phòng tránh đánh trả trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, thường xuyên vận dụng tổng hợp các phương pháp, chú trọng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, tăng cường các nội dung thực hành.

Cùng với đó, Sư đoàn coi trọng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và thực hiện chế độ kiểm tra, phúc tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện của từng đơn vị. Trọng tâm là hội thao kíp chiến đấu các tiểu đoàn tên lửa, đại đội pháo phòng không, đài, trạm ra-đa, các thành phần chuyên môn kỹ thuật. Đây là biện pháp rất quan trọng, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi, vừa góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện ở từng đơn vị. Ngoài ra, Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo cơ quan tham mưu, tác huấn và chỉ huy các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chế độ, kế hoạch huấn luyện; trong đó, kết hợp chặt chẽ kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, giữa kiểm tra thường xuyên với phúc tra kết quả sau mỗi giai đoạn huấn luyện. Sau kiểm tra, phúc tra, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở để các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những yếu kém trong huấn luyện.

Bốn là, coi trọng công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Hiện nay, Sư đoàn được trang bị nhiều vũ khí, khí tài, trong đó có cả vũ khí, khí tài cũ và mới đan xen. Do đó, thực hiện tốt hay không tốt công tác này lại càng quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Với nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tính tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Sư đoàn quán triệt nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong giai đoạn mới, trọng tâm là thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Sư đoàn duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật; nâng cao chất lượng nghiên cứu, sửa chữa, bảo dưỡng nhằm kéo dài tuổi thọ của vũ khí, phương tiện kỹ thuật. Bên cạnh đó, Sư đoàn động viên bộ đội tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, vươn lên làm chủ các loại vũ khí, khí tài mới, hiện đại. Duy trì chặt chẽ việc theo dõi, thống kê, phân tích, tìm ra quy luật để nhanh chóng phát hiện những hỏng hóc, kịp thời nghiên cứu, đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả, đảm bảo cho vũ khí, khí tài luôn đồng bộ, ổn định. Chính vì thế, hệ số kỹ thuật các loại vũ khí, khí tài trang bị của Đơn vị luôn đạt và vượt chỉ tiêu từ 0,1% - 0,6%, đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện.

Do xác định đúng vị trí, vai trò của công tác huấn luyện và bằng các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, những năm qua, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, có chất lượng, hiệu quả thiết thực. Năm 2016, Sư đoàn tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện đối với các đơn vị, 100% các nội dung đạt yêu cầu, có 85,35% khá, giỏi; tham gia hội thao, hội thi Quân chủng đạt 05 giải Nhất, 07 giải Nhì, 04 giải Ba; có 04 Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện Giỏi”.

Phát huy kết quả đã đạt được, Sư đoàn Phòng không 363 tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Đại tá PHẠM VĂN TÍNH, Sư đoàn trưởng
________
____________

1 - Năm 2016, Sư đoàn tổ chức 12 lớp tập huấn cán bộ các cấp, cho 857 lượt cán bộ.

2 - Ba nhanh: cơ động, triển khai nhanh; chiến đấu nhanh; thu hồi khí tài nhanh.

3 - Bốn biết: biết kế hoạch dự báo bay; biết đã bay hay chưa; bay đến đâu, biết đến đó; biết hành động bay trên không.

4 Các phân đội huấn luyện từ 22 giờ thứ hai đến 02 giờ sáng thứ ba, 23 giờ thứ ba đến 03 giờ sáng thứ tư, 24 giờ thứ tư đến 04 giờ sáng thứ năm của tuần thứ 2; các cơ quan huấn luyện vào tối thứ hai, thứ ba của tuần thứ 3 trong tháng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.