Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2018, 08:33 (GMT+7)
Sư đoàn 5 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị được lựa chọn xây dựng điểm về “Vững mạnh toàn diện” của Quân khu và Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, cùng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xác định đó là giải pháp quan trọng, hàng đầu.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của Đơn vị. Do vậy, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện; trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1309-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 7,… Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện; chỉ huy Sư đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình với những chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể, lộ trình phù hợp, đảm bảo tính vững chắc. Để đạt hiệu quả cao, Sư đoàn yêu cầu tổ chức đảng các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách cụ thể, chặt chẽ; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huấn luyện, diễn tập; lấy kết quả huấn luyện là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của các tập thể và cá nhân. Các đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; trong đó, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cùng những khó khăn, vướng mắc nảy sinh của bộ đội để có biện pháp giải quyết, động viên, khích lệ kịp thời. Bên cạnh đó, Sư đoàn coi trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Quá trình thực hiện, Sư đoàn tập trung xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là các chi bộ đại đội bộ binh trong sạch, vững mạnh; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ quan quân huấn các cấp vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác huấn luyện các đơn vị trong toàn Sư đoàn. Cùng với đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị duy trì có nền nếp Ngày Chính trị và văn hóa, tinh thần ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh dân chủ, phát huy trí tuệ của bộ đội hướng vào nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, thỏa mãn dừng lại và bệnh thành tích. Đến nay, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, huấn luyện nói riêng của Đảng bộ Sư đoàn không ngừng được nâng cao; năm 2017, kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, có trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng, đảng viên yếu kém. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn chuyển biến tích cực về nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nhằm tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện, Sư đoàn chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện cả về con người và phương tiện, vật chất. Cùng với tích cực đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện; thực hiện đúng quy trình xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch, chuẩn bị thao trường; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ đảm bảo cho huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị và thông qua giáo án ở các cấp. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị rà soát, sắp xếp tổ chức, biên chế thuận tiện cho công tác huấn luyện. Trong đó, đối với các tiểu đoàn bộ binh, thực hiện sắp xếp theo hướng “gọn lứa tuổi quân”; tiểu đoàn binh chủng biên chế “gọn từng đại đội”; đại đội binh chủng (thuộc trung đoàn) biên chế “gọn từng trung đội” theo đợt nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo phân cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp phân đội, ưu tiên cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới, thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới, còn yếu, chú trọng tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hệ thống giáo án, tiến trình biểu, thống kê, báo cáo; cách thức tổ chức, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện; thống nhất động tác mẫu trong huấn luyện thực hành cho đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp có phương pháp huấn luyện khoa học, thuần thục yếu lĩnh, động tác kỹ thuật, chiến thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tập trung nâng cao chất lượng thực hành huấn luyện, diễn tập có bắn đạn thật là giải pháp được Sư đoàn hết sức quan tâm. Để làm được điều đó, Sư đoàn yêu cầu các đơn vị trong quá trình huấn luyện phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, chú trọng huấn luyện thực hành, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị hiện có và vũ khí, trang bị mới được biên chế; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế và yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn hoạt động của một đơn vị chủ lực trong khu vực phòng thủ Quân khu, Sư đoàn chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động cho bộ đội ở mọi loại địa hình, nhất là địa bàn đồng bằng sông nước, chiến đấu trong thành phố, thị xã, khu vực biên giới; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, v.v. Sư đoàn yêu cầu phải tăng cường huấn luyện thể lực, luyện tập hành quân mang vác nặng, cự ly xa, cường độ cao; luyện tập cơ động ban đêm trên các loại địa hình để bộ đội có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Nhằm sát hạch toàn diện trình độ chỉ huy, hiệp đồng cũng như khả năng cơ động, chiến đấu và xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị coi trọng tổ chức tốt các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đối với cấp trung đội, đại đội; diễn tập thực binh có bắn đạn thật, bắn chiến đấu; diễn tập tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng cấp tiểu đoàn, trung đoàn, v.v. Phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn, đội ngũ cán bộ các cấp tích cực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời uốn nắn, sửa sai cho bộ đội; duy trì nền nếp chế độ hội thi, hội thao; thực hiện hiệu quả quy định về thanh tra, phúc tra, đảm bảo huấn luyện thực chất, chống mọi biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của Sư đoàn có chuyển biến rõ rệt, nhiều năm liên tục được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Năm 2017, kết quả kiểm tra các khoa mục chung: 100% đạt yêu cầu, có trên 83,6% khá, giỏi; kiểm tra các bài bắn súng bộ binh: 100% đạt khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện đội ngũ chiến thuật và tập chiến thuật: 100% đạt yêu cầu, có 85,5% khá, giỏi. Tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp tiểu đoàn bộ binh đều đạt giỏi; diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, bắn chiến đấu cấp tiểu đội, 100% đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Thực hành huấn luyện diễn tập thực nghiệm 1 trung đội bộ binh được tăng cường hỏa lực của đại đội, tiểu đoàn và binh khí kỹ thuật của Quân khu vượt vật cản nước; tổ chức luyện tập 1 đại đội bộ binh vượt sông trong hành quân, trú quân chiến đấu để phục vụ các cơ quan, đơn vị trong Quân khu tham quan, đạt kết quả tốt, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao.

Cùng với đó, Sư đoàn coi trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đây là chức năng, nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của toàn quân nói chung, đồng thời là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Sư đoàn - đơn vị chủ lực cơ động của Quân khu. Nhận thức rõ điều đó, Sư đoàn tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống của các cơ quan, đơn vị; làm tốt việc quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; giáo dục cho bộ đội nắm chắc tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đề cao cảnh giác cách mạng, nhận diện rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Ngoài ra, Sư đoàn còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Cơ quan Quân sự Tỉnh, Công an, Bộ đội Biên phòng,… trên địa bàn để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức trinh sát thực địa, nghiên cứu địa hình, địa bàn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến nhóm “A”; kế hoạch phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng ở các cấp theo đúng quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, như: trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, thông tin, tuần tra, canh gác,… nhất là trong các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, sát với thực tế đơn vị, đặc thù địa bàn đóng quân. Năm 2017, Sư đoàn tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động ra khu sơ tán bảo đảm đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị; chủ động đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, được Quân khu và Bộ Quốc phòng đánh giá đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những kết quả đạt được trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là tiền đề quan trọng để Sư đoàn 5 tiếp tục xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống Đơn vị hai lần được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG, Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:09 - 18/06/2019

EUR25862.5126618.2

GBP28917.8129380.75

USD2327023390

Giá vàng

Thời tiết