Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 10/04/2018, 10:43 (GMT+7)
Sư đoàn 5 đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng
Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Sư đoàn trưởng, trao thưởng cho các đội
đạt giải cao trong Hội thi

Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo. Nhờ đó, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ cho mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Sư đoàn được Quân khu, Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm để thực hiện nhiều phong trào thi đua. Từ đây, nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến được rút kinh nghiệm, tổng kết và nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho lực lượng vũ trang Quân khu và toàn quân. Để xứng đáng với niềm tin yêu đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã và đang nỗ lực xây dựng quyết tâm, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; trong đó chú trọng vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

Trước hết, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng. Thực tiễn cho thấy: chỉ khi mọi tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sĩ có nhận thức và động cơ thi đua đúng đắn, tự giác thực hiện thì phong trào mới có thể phát triển đúng hướng, rộng khắp, mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức rõ điều đó, Sư đoàn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên về phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các đợt thi đua đột kích, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội. Hội đồng (ban, tổ) thi đua, khen thưởng các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Các tổ chức quần chúng tích cực giáo dục, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Đơn vị cơ sở, chi bộ lấy kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân.

Để phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong Đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Hằng năm, Sư đoàn định hướng, lựa chọn, xây dựng các tiêu chí, mô hình, tập trung vào những đơn vị và cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ quan trọng, nơi khó khăn, gian khổ; đồng thời, chỉ đạo cá nhân, tập thể chủ động nghiên cứu, đăng ký phương pháp, cách làm cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn thường xuyên quan tâm đến việc học tập, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết nhằm phát huy những sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả để áp dụng rộng rãi và điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót. Đến nay, Sư đoàn đã bồi dưỡng, xây dựng được 5 mô hình của 16 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến; trong đó, có 3 tập thể, 4 cá nhân điển hình được chọn nhân rộng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Năm 2017, có 320 tập thể, 914 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn khen thưởng trong các đợt thi đua đột kích, các cuộc vận động.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn luôn hướng vào xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trọng tâm là công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Sư đoàn luôn chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, đột phá vào nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn còn tập trung vào xây dựng tổ chức, con người vững mạnh; tập trung vào xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị và mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, Năm 2017, Đảng bộ Sư đoàn đã kết nạp 195 đảng viên mới, đạt 103% chỉ tiêu; đánh giá chất lượng tổ chức đảng, có 100% đảng bộ cơ sở, gần 89% đảng bộ bộ phận, trên 98% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 98% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội trại tiếp lửa truyền thống

Nhận thức đúng đặc điểm, vị trí của lực lượng đoàn viên, thanh niên, Sư đoàn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ nội dung, chỉ tiêu chung của phong trào thi đua, tuổi trẻ Sư đoàn đã cụ thể hóa thành nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, như: “Ngày học Thanh niên tự quản”, “Kíp trực Thanh niên”, “Vọng gác Thanh niên”, “Chi đoàn ba nhất”, “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật”, v.v. Qua đó, đã phát huy sức mạnh to lớn của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Với đặc điểm là đơn vị có đông lực lượng nữ quân nhân, Sư đoàn luôn coi trọng kết hợp phong trào thi đua với công tác phụ nữ trong Quân đội. Các phong trào thi đua, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan hát ru, đàn ca tài tử,… đã đóng góp tích cực vào xây dựng môi trường văn hóa trong Đơn vị, nâng cao chất lượng công tác, đời sống cho chị em, xây dựng hình ảnh người nữ quân nhân “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội.

Với phương châm “nhiệm vụ nào, phong trào ấy”, chọn đúng khâu đột phá, Sư đoàn hướng phong trào Thi đua Quyết thắng vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nhiều phong trào thi đua được phát động, như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵng sàng chiến đấu cao”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao”, v.v. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, như: mô hình “Mỗi tuần dành một giờ tự học”, “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật”, “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Hũ gạo tình thương”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Bàn giao thế hệ”, “Dân vận khéo”, v.v. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của Sư đoàn không ngừng được nâng lên. Hiện nay, 100% cán bộ đều huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, có trên 90% cán bộ cấp trung đội, đại đội; gần 73% cán bộ cấp tiểu đoàn huấn luyện giỏi. Kiểm tra bắn đạn thật và diễn tập các cấp đều đạt kết quả khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Năm 2017, Sư đoàn tiếp tục được Bộ Quốc phòng công nhận đạt chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai mạnh mẽ trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, ngành Hậu cần tiếp tục duy trì tốt phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, v.v. Các đơn vị đã đưa vào phát triển, nhân rộng nhiều mô hình tăng gia, chế biến đạt hiệu quả cao, như: chế biến tập trung ở cấp trung đoàn, các bếp ăn chuyên về nấu chín, đảm bảo định lượng, dinh dưỡng, vệ sinh, rút ngắn thời gian từ vườn đến bàn ăn cho bộ đội. Sư đoàn đang tích cực nhân rộng mô hình trồng dưa lưới, cà chua ru-by kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả khu tăng gia tập trung, v.v. Với những việc làm tích cực đó, không những các đơn vị bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh cho bộ đội, mà còn cung cấp rau hàng hóa ra thị trường. Từ nguồn lợi tăng gia, Sư đoàn đã đầu tư trên 1,3 tỷ đồng củng cố cảnh quan, môi trường. Ngành Quân y thường xuyên làm tốt việc phòng, chống dịch, bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm quân số khỏe thường xuyên đạt gần 99%. Năm 2017, Sư đoàn có 2 trung đoàn được Quân khu và Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm (2012 - 2017) về “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Trong công tác kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thi đua thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; các mô hình “Nhà xe thanh niên”, “Nhà kho kiểu mẫu”, phong trào “Ngày Kỹ thuật”, “Văn hóa giao thông”,… ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Sư đoàn.

Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, Sư đoàn đã phối hợp, lồng ghép phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương trên địa bàn. Các đơn vị tích cực tham gia hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống lũ, lụt, cháy rừng, tham gia xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Ngoài ra, Sư đoàn còn thường xuyên làm công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Năm 2017, Sư đoàn đã xây dựng được 15 căn Nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 01 tỷ đồng; thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 330 triệu đồng và gần 13 tấn gạo.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Sư đoàn có sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao. Phát huy những kết quả đạt được, Sư đoàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá THÁI THÀNH ĐỨC, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.