Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 20/04/2018, 09:38 (GMT+7)
Sư đoàn 346 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu
Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Sư đoàn trưởng chỉ đạo Diễn tập Chỉ huy cơ quan
1 bên,  2 cấp có thực binh, bắn đạn thật (11-2017)

Sư đoàn 346 (Quân khu 1) thành lập ngày 22-4-1978. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây đắp lên truyền thống “Đoàn kết, tự lực, kiên cường, quyết thắng”, góp phần xứng đáng vào truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc1.

Những năm gần đây, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho lực lượng vũ trang Quân khu nói chung, Sư đoàn nói riêng những yêu cầu rất cao. Thấu suốt điều đó và trên cơ sở nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Sư đoàn bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để đạt được mục tiêu trên, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, cơ sở để nâng cao sức mạnh chiến đấu của mỗi đơn vị. Đối với Sư đoàn, điều đó càng có ý nghĩa quan trọng hơn, vì phần lớn đầu mối đơn vị là khung thường trực, quân số rút gọn; đối tượng chiến sĩ chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, trình độ không đồng đều; điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại thiếu thốn, xuống cấp; vũ khí, trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng, tính đồng bộ không cao, v.v. Thực hiện nội dung này, Sư đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực hoạt động, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường quán triệt nhiệm vụ, giáo dục truyền thống, kịp thời định hướng nhận thức, hành động cho bộ đội, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn. Từ đặc thù đối tượng chiến sĩ, Sư đoàn coi trọng tuyên truyền trực quan và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thông qua hành động, việc làm cụ thể để làm gương giáo dục, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho bộ đội, v.v. Bên cạnh đó, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tích cực đổi mới hình thức tổ chức Ngày Chính trị và Văn hóa tinh thần theo hướng cụ thể, thiết thực, sát tình hình đơn vị. Chỉ huy Sư đoàn và cơ quan duy trì nền nếp chế độ gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, kịp thời nắm tình hình, giải quyết những vướng mắc, vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đơn vị. Với nhận thức, xây dựng Đảng là nội dung then chốt, quyết định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nên Sư đoàn luôn coi trọng và thực hiện tốt việc kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở đơn vị cơ sở, các trung đoàn khung thường trực. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nhằm thực hiện tốt hơn nữa vấn đề này, tạo cơ sở giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và phương hướng, mục tiêu chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.

Xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt; đồng thời, là biện pháp trực tiếp nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Trên cơ sở Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 703-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Sư đoàn đã ra Nghị quyết 52-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; trọng tâm tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện và nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tham mưu, điều hành, tổ chức huấn luyện; yêu cầu các đơn vị chuẩn bị huấn luyện toàn diện, chu đáo, nhất là khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra; kiên quyết khắc phục tư tưởng giản đơn, hình thức, bệnh thành tích trong huấn luyện, v.v. Trước thực trạng đơn vị thiếu cán bộ so với biên chế, hằng năm, trước mùa huấn luyện, Sư đoàn chủ động điều động lâm thời cán bộ khối cơ quan để kiện toàn đủ cán bộ huấn luyện ở đơn vị. Đồng thời, phân loại đối tượng, tổ chức các lớp tập huấn theo khung huấn luyện: chiến sĩ mới, chiến sĩ năm thứ nhất, năm thứ 2, lực lượng dự bị động viên,... với nội dung thiết thực, chú trọng cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện2. Cùng với tổ chức tập huấn theo phân cấp, Sư đoàn thực hiện tốt chế độ, nền nếp huấn luyện tại chức, bồi dưỡng cán bộ thông qua hội thi, hội thao và khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự học nhằm nâng cao trình độ. Ngoài ra, Sư đoàn còn thành lập, thường xuyên duy trì hoạt động và phát huy tốt vai trò của các đội câu lạc bộ (chiến sĩ khỏe, bắn súng K54, súng AK ở cấp sư đoàn) trong hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị huấn luyện các khoa mục này. Với các biện pháp thiết thực đó, đến nay, 100% cán bộ của Sư đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 80% cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội và trên 70% cán bộ trung đội đạt trình độ huấn luyện giỏi.

Để bộ đội có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng cơ động, thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong mọi tình huống, Sư đoàn tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phù hợp với nhiệm vụ và tổ chức biên chế, trang bị. Các đơn vị đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, với cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến. Trong đó, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, Sư đoàn kết hợp chặt chẽ huấn luyện với luyện tập, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Do nhận thức của bộ đội không đồng đều, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị coi trọng huấn luyện đối tượng chiến sĩ mới và tiến hành phân loại đối tượng để có kế hoạch bồi dưỡng thêm ngoài giờ, nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, vững chắc, v.v. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong chiến tranh hiện đại, Sư đoàn chú trọng huấn luyện thực hành, dã ngoại, huấn luyện ban đêm, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu, ngụy trang, nghi binh trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện theo nhiệm vụ, phương án tác chiến; huấn luyện thể lực, tập vượt sông,... và các kỹ năng phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, Sư đoàn chú trọng tổ chức tốt diễn tập, nhất là diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật bắn đạn thật ở các cấp, bởi đây là hình thức huấn luyện có hiệu quả cao, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận thực tế chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, chất lượng tổng hợp. Những năm qua, kết quả huấn luyện của Sư đoàn luôn đạt giỏi, được Quân khu đánh giá cao. Năm 2017, Sư đoàn tổ chức và tham gia 04 cuộc diễn tập chỉ huy, cơ quan; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn chiến đấu cho 03 đại đội, 09 trung đội và 54 tiểu đội bộ binh, kết quả đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó là minh chứng rõ nét về khả năng, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.

Song song với huấn luyện, Sư đoàn thực hiện đồng bộ các biện pháp duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Theo đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Mặt khác, chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, quyết tâm, phương án tác chiến, phù hợp với sự phát triển của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ, làm cơ sở cho tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở các cấp. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sư đoàn hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan Quân khu tiến hành nghiên cứu thực địa, chuẩn bị trước một bước về thế trận theo các phương án tác chiến; phối hợp với các địa phương trên địa bàn để nắm nguồn lực lượng dự bị động viên, xây dựng kế hoạch huy động, tiếp nhận phù hợp, đảm bảo nhanh chóng bổ sung, mở rộng lực lượng khi cần thiết. Bên cạnh đó, Sư đoàn chú trọng làm tốt công tác phối hợp, trao đổi, nắm tình hình; tăng cường báo động kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị theo các phương án tác chiến, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai; duy trì luyện tập thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong các đợt ra quân huấn luyện hằng năm, v.v. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, quy định sẵn sàng chiến đấu và những biểu hiện chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác.

Cùng với các nội dung trên, Sư đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, coi đây là yếu tố quan trọng, góp phần duy trì, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Đến nay, Sư đoàn tự túc được 100% nhu cầu rau xanh và phần lớn nhu cầu thịt, cá; đời sống của bộ đội có sự cải thiện đáng kể. Tỷ lệ quân số khỏe của Sư đoàn luôn đạt trên 98,5%. Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Sư đoàn chỉ đạo thực hiện tốt nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, tăng cường sửa chữa, đồng bộ, đảm bảo hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các cấp đúng theo quy định; duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, vũ khí, trang bị sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho Sư đoàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, v.v.

Những kết quả trên đây mới chỉ là bước đầu, nhưng là tiền đề quan trọng để Sư đoàn 346 tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Quân khu 1, đứng chân, hoạt động trên mảnh đất “Thủ đô gió ngàn”.

Đại tá NGUYỄN KHẮC HUY, Sư đoàn trưởng
___________________

1 - Sư đoàn có 11 tập thể và 06 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Sư đoàn và 06 tập thể được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, v.v.

2 - Năm 2017, Sư đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho trên 700 lượt cán bộ các cấp, kết quả đạt khá; tiếp nhận và thí điểm huấn luyện cán bộ khung B cho hơn 400 quân nhân dự bị động viên, đạt mục đích, yêu cầu đề ra

Ý kiến bạn đọc (0)