Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 01/07/2021, 15:08 (GMT+7)
Sư đoàn 324 nâng cao chất lượng diễn tập

Để có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng đột phá nâng cao chất lượng diễn tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là đơn vị chủ lực, cơ động của Quân khu 4. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ lệnh, mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các cấp, Sư đoàn xây dựng kế hoạch diễn tập với nhiều đề mục, quy mô, hình thức cho các đối tượng; làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng với địa phương, đơn vị, lực lượng liên quan, tổ chức diễn tập chặt chẽ, đúng quy trình, đủ nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang bị, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nổi bật là, 100% các cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập vòng tổng hợp đều hoàn thành tốt, có cuộc hoàn thành xuất sắc; trong đó, cấp đại đội, tiểu đoàn đều đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao. Thông qua diễn tập, bản lĩnh, trình độ tổ chức, chỉ huy chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng hoàn thiện; khả năng hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội chặt chẽ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn không ngừng được nâng lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy Sư đoàn trao đổi thảo luận trong quá trình thực hành trinh sát thực địa diễn tập cuối năm 2020 

Có được kết quả đó, là nhờ Sư đoàn tập trung thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trước, trong và sau diễn tập. Với quan điểm: “nhận thức tốt, hành động sẽ khoa học; tư tưởng thông, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện linh hoạt, sáng tạo nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Trước hết, tập trung quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm chắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, kế hoạch tổ chức diễn tập của Bộ Tham mưu Quân khu, nhiệm vụ của Sư đoàn, các trung đoàn; đặc điểm thuận lợi, khó khăn; chỉ tiêu, yêu cầu đạt được về kỹ thuật, chiến thuật, công tác bảo đảm an toàn; giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân - dân; ý thức chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy; từ đó, xác định động cơ, thái độ, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong giáo dục, các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chủ quan, đơn giản, ngại khó, ngại khổ, coi nhẹ nhiệm vụ diễn tập, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao cả về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Mặt khác, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, cổ động thao trường, tuyên truyền kịp thời kết quả đạt được trong từng tình huống, nhiệm vụ, đợt diễn tập, nhằm động viên, khích lệ bộ đội hăng say luyện tập. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp với kết quả hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, coi đây là một trong các tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, làm cơ sở để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Nhờ làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn xác định tốt nhiệm vụ, tự giác phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Cùng với đó, Sư đoàn làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập cả về con người, cơ sở vật chất, như: văn kiện, tài liệu, thiết bị thao trường, khu vực diễn tập, v.v. Trước khi bước vào mỗi cuộc diễn tập dù là diễn tập chỉ huy tham mưu hay diễn tập vòng tổng hợp, Sư đoàn đều thành lập: ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ nội dung, bộ phận phục vụ, bảo đảm, “quân xanh - đối tượng tác chiến trong diễn tập”,… và tổ chức giao nhiệm vụ, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc. Các đơn vị tổ chức quán triệt kỹ mệnh lệnh, chỉ thị diễn tập, nghiên cứu địa bàn, hình thành ý định, xây dựng kế hoạch, kịch bản và hệ thống văn kiện chỉ đạo, thực hành diễn tập, bảo đảm đầy đủ cả văn kiện tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; thống nhất về quy cách công tác tham mưu tác chiến; chất lượng về nội dung; phù hợp với nguyên tắc chiến thuật, đặc điểm địa bàn, khả năng lực lượng, vũ khí, phương tiện của đơn vị và đối tượng tác chiến.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, Sư đoàn chỉ đạo cơ quan tham mưu và các đơn vị tổ chức bồi dưỡng đầy đủ nội dung, đối tượng liên quan trực tiếp đến diễn tập chỉ huy cơ quan và diễn tập vòng tổng hợp của đơn vị; tập trung vào một số nội dung về nguyên tắc lý luận chiến thuật, thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, hành động của người chỉ huy, phân đội trong từng tình huống, giai đoạn chiến đấu; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho các bộ phận: phục vụ, cảnh giới, nhất là “quân xanh”, làm cơ sở để thực hành diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Bên cạnh việc chuẩn bị về con người, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu tư số lượng lớn nhân lực, vật lực, tài chính củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị thao trường, như: sở chỉ huy khu sơ tán, khu vực thực hành chiến đấu, hệ thống hầm hào, công sự, trận địa, sa bàn1, v.v. Chú trọng bố trí thiết bị thao trường diễn tập kết hợp bắn đạn thật theo phương án, tình huống của ban chỉ đạo, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc an toàn và phù hợp với địa bàn diễn tập. Đồng thời, tổ chức liên hệ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương về thời gian, địa điểm, quy mô, tính chất, đặc biệt nhấn mạnh chính xác thời gian bắn đạn thật,… làm cơ sở để địa phương vừa duy trì lao động sản xuất, kinh doanh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tổ chức diễn tập chặt chẽ, đúng quy trình, hết nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí, trang thiết bị. Đây là một trong các giải pháp quan trọng được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt quan tâm. Nhận thức rõ diễn tập là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Đơn vị. Vì thế, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất; tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá tình hình, nhanh chóng đưa ra quyết định đúng, trúng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến thuật, biện pháp chiến đấu, giải quyết nhanh, gọn các tình huống chiến trường (tình huống của ban chỉ đạo diễn tập), giành thắng lợi. Thông qua đó, rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phương pháp, tác phong chỉ huy chiến đấu toàn diện của đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại và tình huống bất trắc trong ứng phó với an ninh phi truyền thống.

Diễn tập thực binh bắn đạn thật

Để bảo đảm quá trình tổ chức diễn tập chặt chẽ, không xảy ra sai sót, ngay từ bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nắm chắc nội dung công việc, thực hiện đúng thứ tự các bước chuyển trạng thái một cách khoa học, nhịp nhàng, kết hợp tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu; các hội nghị được tiến hành hết sức khẩn trương, nghiêm túc, đúng thủ tục, nguyên tắc, sát điều kiện thời chiến. Đồng thời, tổ chức luyện tập thuần thục các bước công tác tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu, nắm chắc hành động các vai trên từng cương vị; tổ chức nhận lệnh, báo cáo, truyền lệnh, xử lý, triển khai nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, kịp thời. Trong đó, tập trung vào một số nội dung, như: hội ý với chính ủy; hội nghị thường vụ, chỉ huy quán triệt nhiệm vụ, dự kiến quyết tâm, xác định công việc cần làm ngay, triển khai công tác cho cơ quan, công bố ý định chiến đấu; hội nghị cấp ủy các cấp thông qua quyết tâm chiến đấu được tiến hành đúng thời cơ, điều hành đúng nguyên tắc, khoa học, linh hoạt. Trong thực hành diễn tập vòng tổng hợp, các đơn vị chú trọng nội dung hành quân cơ động đường dài qua các loại địa hình khó khăn, phức tạp, sát thực tế chiến đấu, nhằm rèn luyện ý chí, thể lực, sức bền, khả năng chịu đựng của bộ đội; khi tổ chức trú quân kết hợp tập bài trên bản đồ, sa bàn; thực hành xử lý các tình huống đúng hình thức chiến thuật, biện pháp chiến đấu ở cấp mình và cấp dưới.

Sư đoàn xác định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong diễn tập, nhất là khi bắn đạn thật trong các giai đoạn: cơ động lực lượng chiếm lĩnh xây dựng trận địa xuất phát tiến công, hỏa lực chuẩn bị, thực hành mở cửa đánh chiếm đầu cầu; xung phong đánh chiếm mục tiêu, đánh địch co cụm, đổ bộ đường không vu hồi bên sườn, phía sau đội hình, làm chủ trận đánh và tổ chức lui quân, nên yêu cầu các đơn vị thực binh chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, cơ động triển khai chiến đấu đúng ý định; tổ chức bắn đạn thật ở từng tình huống theo đúng mệnh lệnh của người chỉ huy bắn, vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật vào tổ chức chỉ huy chiến đấu. Nhờ đó, năm 2020, Sư đoàn chỉ đạo Trung đoàn 1 và Trung đoàn 335 tổ chức cho Tiểu đoàn Bộ binh 3, Tiểu đoàn Bộ binh 6 diễn tập (có bắn đạn thật), thực hành tiến công địch phòng ngự ở địa bàn trung du, kết quả bắn chiến đấu có trên 95% mục tiêu hỏa lực bị tiêu diệt, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, Sư đoàn còn duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn, nhiệm vụ, cuộc diễn tập. Nội dung tập trung vào kiểm điểm, đánh giá công tác tham mưu tác chiến của người chỉ huy và cơ quan; xây dựng công sự, trận địa, sở chỉ huy; hành động chiến đấu của phân đội, nhất là công tác hiệp đồng chiến đấu giữa các bộ phận; chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật chiến trường và các quy định bảo đảm an toàn trong diễn tập. Quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc theo phân cấp; tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập tiếp theo. Thông qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Những kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở vững chắc để Sư đoàn 324 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá HOÀNG DUY CHIẾN, Sư đoàn trưởng
______________________

1 - Năm 2020, Sư đoàn đã đầu tư hơn 15.400 ngày công và 2,8 tỷ đồng tiến hành làm mới, củng cố hơn 30 thao trường, bãi tập, gần 200 thiết bị thao trường các loại phục vụ diễn tập.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:01 - 21/09/2021

EUR26,027.3927,381.96

GBP30,308.6931,574.99

USD22,645.0022,875.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:33 - 21/09/2021

HCMSJC56.45057.100
Hà NộiSJC56.45057.120
Đà NẵngSJC56.45057.120