Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 05/08/2019, 07:52 (GMT+7)
Sư đoàn 317 xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ tháng 4-1994, Sư đoàn 317 thuộc Quân khu 7 được giao nhiệm vụ phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng động viên khi có tình huống. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Sư đoàn gặp không ít khó khăn do địa bàn động viên rộng, chủ yếu là đô thị; quân nhân dự bị thành phần đa dạng, thường xuyên biến động; điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, doanh trại xuống cấp, v.v. Trước thực tế đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và đạt được những kết quả tích cực.

Đại tá Nguyễn Văn Rất gặp mặt lực lượng dự bị động viên trước diễn tập

Trước hết, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên. Đây là nội dung được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn hết sức quan tâm, nhất là khi nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ về xây dựng lực lượng dự bị động viên còn giản đơn, chưa đầy đủ và tư tưởng thiếu yên tâm công tác khi cho rằng ở đơn vị khung thường trực ít có cơ hội phát triển. Thực hiện vấn đề này, Sư đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu, kỹ cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng lực lượng dự bị động viên. Trọng tâm là quán triệt Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên; làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng dự bị động viên trong đường lối quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội, xây dựng khu vực phòng thủ, v.v. Để đạt hiệu quả, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận dụng đa dạng hình thức, biện pháp, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng đối tượng cán bộ trẻ, cán bộ khung B; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương tuyên truyền, giáo dục, động viên quân nhân dự bị ngay từ gia đình, cơ sở. Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác dự bị động viên; nêu gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị có nhận thức đúng, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo phân công, các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý nguồn, Sư đoàn chịu trách nhiệm chính về tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị. Do thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện ngắn, không thường xuyên, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Sư đoàn chủ động phối hợp, tham mưu với địa phương tiến hành nhiều biện pháp xây dựng, quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân dự bị. Nhiều năm qua, Sư đoàn nhất quán thực hiện phương châm “đến từng nhà, rà từng địa chỉ, ghi chép tỉ mỉ, động viên kịp thời”, đảm bảo “biết người, biết nhà, biết hoàn cảnh, biết khả năng và biết nghề nghiệp”, nhất là những trường hợp mới bổ sung, thay thế để nắm chất lượng chính trị, trình độ chuyên nghiệp quân sự. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng thành công và nhân rộng mô hình “Tự quản” trong quản lý quân nhân dự bị; trong đó, đề cao tính tự giác, tự quản của quân nhân dự bị khi sống, làm việc tại địa phương ngoài thời gian tham gia huấn luyện tập trung ở đơn vị. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ khung B trong quản lý các thành viên trong phân đội mình tại địa phương theo phân cấp; kịp thời phát hiện những biến động của bản thân và gia đình quân nhân dự bị, báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị khung A, làm cơ sở để đơn vị thăm hỏi, động viên, tạo mối quan hệ gắn kết, gần gũi giữa đơn vị với quân nhân và gia đình quân nhân dự bị. Đây cũng là cơ sở để đơn vị chủ động sắp xếp, kiện toàn biên chế. Cùng với đó, Sư đoàn giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia các đợt chi trả chế độ cho quân nhân dự bị tại địa phương, kết hợp thông báo tình hình, nắm bắt tư tưởng, kiểm tra quân số, động viên cán bộ, chiến sĩ. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các địa phương để tạo nguồn, sắp xếp quân nhân dự bị theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp, gần, gọn địa bàn”. Trước thực tế nếu đạt được “gần, gọn” thì tỉ lệ một số chuyên ngành quân sự sẽ không đảm bảo, Sư đoàn tham mưu với địa phương thực hiện “đúng chuyên nghiệp quân sự và thu hẹp địa bàn” một cách hợp lý; vận dụng “gọn địa bàn” đối với các đơn vị bộ binh và sắp xếp gọn theo cụm phường, xã và trong quận, huyện đối với các đơn vị binh chủng. Hiện nay, quân nhân dự bị sắp xếp vào các đầu mối của Sư đoàn đạt 100% so với biên chế; tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 87,15%; gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 8,42%; độ tuổi dự bị hạng 1, nhóm A đạt trên 71%.

Tổ chức bắn đạn thật bài 1 súng B41 cho lực lượng dự bị động viên

Đi liền với đó, Sư đoàn tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị. Đặc thù của lực lượng dự bị động viên là độ tuổi, sức khỏe, nhận thức, trình độ không đồng đều, nên công tác huấn luyện khó khăn hơn rất nhiều so với đơn vị thường trực. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị huấn luyện toàn diện, chu đáo, từ con người đến cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, nơi ăn ở, thao trường, bãi tập. Đặc biệt, Sư đoàn coi trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ khung, duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cả khung A và khung B theo phân cấp. Công tác tập huấn, bồi dưỡng thực hiện theo phương châm yếu khâu nào bồi dưỡng khâu ấy; lấy cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, khung A bồi dưỡng cho khung B. Nội dung tập trung vào củng cố, nâng cao phương pháp tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện, yếu lĩnh, động tác kỹ thuật, chiến thuật; kỹ năng xử lý tình huống trong huấn luyện, diễn tập, v.v. Để đảm bảo quân số huấn luyện đầy đủ, Sư đoàn chủ động phối hợp với cơ quan quân sự địa phương xây dựng kế hoạch, thông báo sớm cho cơ sở và quân nhân dự bị. Đồng thời, tiến hành phúc tra nắm chắc nguồn dự bị động viên, làm cơ sở sắp xếp biên chế, tổ chức quản lý, huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; huấn luyện lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính. Do thời gian huấn luyện ngắn, cùng lúc huấn luyện nhiều đối tượng (cán bộ, chuyển loại quân sự, bộ binh, binh chủng,…), Sư đoàn yêu cầu cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” trong từng khoa mục huấn luyện; duy trì chính quy, đồng bộ trong huấn luyện ngay từ giờ đầu, ngày đầu. Các đơn vị chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, tập trung huấn luyện những nội dung mới, còn yếu, thiết thực; tổ chức cho bộ đội ôn kỹ, chia nhỏ tập nhiều, xoay vòng, đổi tập hợp lý; khuyến khích quân nhân dự bị ôn luyện thực hành thêm trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Cùng với đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị phân công cán bộ kèm cặp những đồng chí mới, nắm nội dung còn hạn chế; sắp xếp “tổ học tập” phù hợp, đẩy mạnh mô hình “đôi bạn cùng tiến” để người nắm chắc kiến thức giúp đỡ người còn yếu, nhất là số mới chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Nhằm đảm bảo huấn luyện thực chất, Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc bộ đội huấn luyện, luyện tập; sau từng nội dung huấn luyện, tổ chức hội thi, hội thao chặt chẽ, đánh giá kết quả khách quan, đúng thực chất; chống mọi biểu hiện ganh đua, chạy theo thành tích. Năm 2018, kết quả kiểm tra chính trị cho các đối tượng, 100% đạt yêu cầu, có 78,25% khá, giỏi; kiểm tra kết quả huấn luyện quân nhân dự bị: 100% đạt yêu cầu, có 75,6% khá, giỏi, được các cấp đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dự bị động viên được Sư đoàn quan tâm lãnh đạo sát sao. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương điều chỉnh, sắp xếp quân nhân dự bị là đảng viên vào các cương vị chủ chốt để hình thành tổ chức đảng trong đơn vị dự bị động viên. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương, cơ quan, xí nghiệp quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên tại địa phương cũng như quá trình hoạt động tại địa phương và trong các doanh nghiệp. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên trong lực lượng quân nhân dự bị của Sư đoàn có nhận thức chính trị khá tốt, phát huy tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh động viên, huấn luyện, diễn tập. Đến nay, tỉ lệ đảng viên trong quân nhân dự bị của Sư đoàn đạt 7,45%, chất lượng chính trị ngày một nâng cao.

Công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị là một nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng, huấn luyện dự bị động viên. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn việc chi trả chế độ cho quân nhân dự bị ở một số địa phương chưa kịp thời, Sư đoàn chủ động thống nhất với từng địa phương về thực hiện chế độ, chính sách theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Đồng thời, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình huấn luyện, diễn tập; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm cơ sở vật chất, doanh cụ, doanh trại, điện nước,… phục vụ sinh hoạt, ăn, ở, nhất là bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho quân nhân dự bị. Nhờ vậy, quân số khỏe của Sư đoàn trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập luôn đạt trên 99%, được Quân khu đánh giá cao.

Những kết quả đạt được trong xây dựng lực lượng dự bị động viên của Sư đoàn 317 thời gian qua là tiền đề quan trọng để Sư đoàn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN VĂN RẤT, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520