Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:35 (GMT+7)
Sư đoàn 31 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên

Nhận thức rõ yếu tố chính trị, tư tưởng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng, động viên lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3) luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác này bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả thiết thực.

Là đơn vị khung thường trực, nhiệm vụ chủ yếu của Sư đoàn là quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên với nguồn từ các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và Hoài Ân của tỉnh Bình Định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn gặp không ít khó khăn, như: quân số thiếu so với biên chế, hoạt động phân tán; hệ thống doanh trại đã qua nhiều năm sử dụng; trình độ, năng lực của một số cán bộ có mặt còn hạn chế; địa bàn quản lý quân nhân dự bị rộng, trong khi lực lượng này phần lớn là nông dân, ngư dân, thường xuyên đi làm ăn xa, v.v. Trước tình hình đó, trên cơ sở nắm vững chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên và nhiệm vụ cấp trên giao, Sư đoàn đã có những biện pháp phù hợp, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quản lý, huấn luyện lực lượng này. Trong đó xác định, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng là biện pháp cơ bản, trực tiếp xây dựng và nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị cho lực lượng dự bị động viên, bảo đảm cho họ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để đạt được điều đó, Sư đoàn xác định, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp đối với công tác này. Đây là vấn đề cốt lõi, nền tảng. Bởi trên thực tế, dù là vấn đề quan trọng, nhưng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên lại không thể định hình một cách rõ ràng; kết quả giáo dục không phải lúc nào cũng được biểu hiện ngay và chính xác như huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; bên cạnh đó, thời gian chính khóa cho công tác này lại ít, v.v. Vì thế, nếu cán bộ không nhận thức đầy đủ thì trách nhiệm thực hiện sẽ không cao và tất nhiên sẽ không thể có kết quả tốt. Cho nên, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên1, hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này, xác định rõ: việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là yêu cầu thường xuyên và cũng là trách nhiệm của Đơn vị, của mọi cán bộ, đảng viên, trong đó chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị là lực lượng nòng cốt; lấy chất lượng chính trị của quân nhân dự bị làm thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, các buổi giao ban, hội ý ở các cấp, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đều được phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết; xác định những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, cần tiếp tục khắc phục; dự báo xu hướng, diễn biến tư tưởng của lực lượng dự bị động viên để có hướng xử lý. Nhờ vậy, tạo được sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ các cấp của Sư đoàn; khắc phục triệt để tình trạng giao khoán công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Mọi vấn đề vướng mắc, phát sinh về tư tưởng đều được nắm bắt và giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích đặc điểm của lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn xây dựng nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ. Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng không chỉ đơn thuần là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ mà điều quan trọng hơn là phải làm cho cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên chuyển hóa nhận thức thành hành động thiết thực, hiệu quả. Yêu cầu của công tác giáo dục chính trị là phải tiến hành thường xuyên, nhất là trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Nội dung giáo dục thường xuyên được cập nhật sát với từng thời điểm; cung cấp những thông tin mới, những vấn đề đang được dư luận quan tâm; nhất là những vấn đề mà các thế lực thù địch đang tập trung xuyên tạc, chống phá (lực lượng dự bị động viên được phép sử dụng điện thoại di động trong quá trình huấn luyện, do vậy rất dễ tiếp nhận những thông tin trên mạng in-tơ-nét - phương tiện chủ yếu để các thế lực thù địch tuyên truyền, chống phá), qua đó kịp thời định hướng nhận thức và tư tưởng cho họ. Hình thức, phương pháp giáo dục được thực hiện đa dạng, linh hoạt, lồng ghép trong mọi hoạt động. Ngay từ giai đoạn thâm nhập nắm nguồn, xếp nguồn, mỗi cán bộ của Sư đoàn đi cơ sở là một tuyên truyền viên, tiếp cận để truyền đạt cho quân nhân dự bị bước đầu nhận thức được chủ trương của Đảng, Nhà nước, thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên. Khi huấn luyện tập trung, trong những buổi thông báo chính trị thời sự đầu tuần, đọc báo hằng ngày, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nội dung nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm thông tin phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ và đúng định hướng; lựa chọn những cán bộ có khả năng truyền đạt tốt để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Hoạt động đối thoại dân chủ được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc nhưng vẫn bảo đảm tính dân chủ, cởi mở; thông qua đó, chỉ huy Sư đoàn kịp thời nắm bắt và trực tiếp giải quyết những vấn đề về nảy sinh, tạo tâm lý tin tưởng cho lực lượng dự bị động viên. Sư đoàn còn chỉ đạo, khi khung A sinh hoạt chi bộ sẽ mời những quân nhân dự bị là đảng viên tham gia, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho họ. Để khích lệ tinh thần, tạo động lực cho lực lượng dự bị động viên yên tâm huấn luyện, Sư đoàn duy trì đều đặn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền, nêu gương những quân nhân dự bị có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vẫn tham gia tập trung huấn luyện, diễn tập.

Gắn liền với giáo dục chính trị, Sư đoàn chú trọng công tác quản lý, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên, nhất là trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm về chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước. Qua đó, giữ vững sự ổn định, thống nhất tư tưởng trong lực lượng, đồng thời tạo cơ sở để họ cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái và thông tin xấu độc.

Trong quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, đoàn thể, tổ chức quần chúng,... trong đó, lực lượng nòng cốt là cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Ngoài giảng dạy, tuyên truyền theo kế hoạch, Sư đoàn đặc biệt chú ý đến việc sử dụng những quân nhân dự bị là đảng viên, những đồng chí có tuổi đời cao, đã tạo được uy tín đối với tập thể để làm "thủ lĩnh", tuyên truyền, giáo dục cho những đồng chí khác. Đồng thời, thông qua những câu chuyện do cán bộ Sư đoàn đã từng tham gia chiến đấu kể cũng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực tinh thần cho mỗi quân nhân dự bị, giúp họ trách nhiệm hơn, vững tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Sư đoàn khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn cán bộ địa phương và người nhà của quân nhân dự bị lên thăm Đơn vị vào ngày nghỉ, động viên tinh thần, giúp họ có thêm động lực để yên tâm huấn luyện. Cùng với đó, Sư đoàn yêu cầu mọi cán bộ ở tất cả các bộ phận đều phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, chuẩn mực về đạo đức, tác phong; duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp, nhằm tạo niềm tin của quân nhân dự bị đối với kỷ luật và sức mạnh của Quân đội. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, chăm lo chu đáo về sức khỏe, đời sống và bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ cho quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện theo quy định. Qua đó, góp phần củng cố tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, yên tâm tham gia huấn luyện, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác nắm nguồn, xếp nguồn, bổ nhiệm, thăng quân hàm, chi trả chế độ phụ cấp,... đối với lực lượng dự bị động viên cũng được Sư đoàn phối hợp với địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, nhận được sự phản hồi tích cực từ các địa phương cũng như mỗi quân nhân dự bị.

Nhờ thực hiện tốt những nội dung trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Sư đoàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; qua kiểm tra,100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; tuyệt đại đa số quân nhân dự bị có ý thức chính trị tốt; nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được huy động; có ý thức xây dựng Đơn vị, luôn giữ mối quan hệ đúng mực, không có hiện tượng vi phạm kỷ luật phải xử lý; bản lĩnh không ngừng được nâng lên, thông qua quá trình huấn luyện, rèn luyện2, v.v. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng đã góp phần bảo đảm sắp xếp quân nhân dự bị vào khung Sư đoàn đạt 95,40% so với biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 80%; tỷ lệ đảng viên đạt 9%. Kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động tập trung huấn luyện, diễn tập, lực lượng dự bị động viên của Sư đoàn luôn bảo đảm quân số trên 93%, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng, công tác quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên nói chung, Sư đoàn đã được các địa phương, Quân đoàn và cấp trên đánh giá cao; được Chính phủ tặng Bằng khen năm 2008, 2013; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2013, Quân đoàn 3 tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên, thời gian tới, Sư đoàn 31 tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, nhằm bảo đảm lực lượng này luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ của Đơn vị.

Đại tá ĐỖ THANH MINH, Chính ủy Sư đoàn

____________           

1 - Chỉ thị 124-CT/QUTW, ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, v.v.

2 - Qua kiểm tra, diễn tập bắn đạn thật, 100% thể hiện tốt yếu lĩnh, động tác, tâm lý ổn định, không có biểu hiện sợ súng, sợ tiếng nổ.

Ý kiến bạn đọc (0)