Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Bảy, 29/02/2020, 11:53 (GMT+7)
Sư đoàn 308 thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng

Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) là đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội giao phó. Đặc biệt, từ năm 2005, Sư đoàn vinh dự được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 giao nhiệm vụ là đơn vị lục quân cấp sư đoàn đại diện cho toàn quân đón tiếp các đoàn đại biểu của quân đội các nước đến tham quan, nghiên cứu. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn về công tác đối ngoại quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Nhờ đó, công tác đối ngoại quốc phòng của Sư đoàn từ năm 2005 đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng; tổ chức đón tiếp hàng trăm đoàn cán bộ của quân đội các nước đến tham quan, nghiên cứu, giao lưu, bảo đảm an toàn, chu đáo, trọng thị, đúng nghi thức và quy định của công tác đối ngoại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng đối với bạn bè quốc tế.

Lễ đón Đoàn cán bộ cấp cao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Sư đoàn (29-11-2019)

Để có được kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Công tác đối ngoại của Đảng nói chung, đối ngoại quốc phòng nói riêng là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, góp phần huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, để cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, ý thức, trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón tiếp các đoàn khách quốc tế, Sư đoàn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác đối ngoại quốc phòng cho mọi đối tượng, nhất là Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về hội nhập quốc tế”, Nghị quyết 806-NQ/QUTW, ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục lồng ghép với các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị và đưa vào nội dung kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm đối với cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình, tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đón tiếp các đoàn khách quốc tế, nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng đón tiếp phải tuyệt đối giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, kỷ luật phát ngôn, xây dựng ý thức giữ gìn hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh người quân nhân cách mạng trong mắt bạn bè quốc tế. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn luôn tích cực, chủ động, nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn cán bộ của quân đội các nước đến tham quan.

Với phương châm đối ngoại “Hữu nghị, trọng thị, chu đáo, an toàn”, Sư đoàn đã thường xuyên chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức lực lượng, đến chuẩn bị phương tiện. Nhiệm vụ đón, tiếp các đoàn khách quốc tế thường diễn ra trong thời gian ngắn, do đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, vị thế của đơn vị nói riêng và Quân đội nói chung, Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn lực làm tốt công tác chuẩn bị; quán triệt nắm chắc kế hoạch, ý định của cấp trên, đặc điểm, văn hóa, nghi thức của từng đối tác đến tham quan, nghiên cứu. Trên cơ sở đó, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt theo kế hoạch, phương án đã được xác định; đồng thời, dự kiến các tình huống có thể xảy ra, phương án xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về con người, Sư đoàn tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế, nhất là các bộ phận: đón tiếp, tuyên truyền, tiêu binh danh dự, bảo đảm an ninh, an toàn, v.v. Trong đó, chú trọng ưu tiên lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe tốt, thể hình đẹp, khả năng giao tiếp linh hoạt, năng lực, tác phong công tác, trình độ chuyên môn giỏi; nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị,… biên chế để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, bộ phận đón tiếp, tuyên truyền phải có trình độ ngoại ngữ, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quan hệ, ứng xử quốc tế, nắm chắc tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, lịch sử, truyền thống của Sư đoàn, Quân đoàn, Quân đội và văn hóa, con người Việt Nam để giới thiệu cho các đoàn khách.

Bên cạnh chuẩn bị về con người, Sư đoàn tiến hành chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện bảo đảm đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu theo đúng quy định trong công tác đối ngoại quốc phòng. Trước khi các đoàn đến tham quan, nghiên cứu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đều chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chuẩn bị từ hội trường, nhà khách, trang trí khánh tiết đến các nội dung trình diễn, các phương án bảo vệ, tuần tra, canh gác,… đảm bảo chu đáo, tỷ mỷ. Cùng với đó, Sư đoàn tiến hành hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Cục Đối ngoại và Bộ Tư lệnh Quân đoàn nắm chắc thời gian, nội dung, chương trình cũng như quy định đón, tiếp của từng đoàn khách cụ thể, từ đó chuẩn bị đội danh dự, quân nhạc, v.v. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị trong khu vực, nhất là trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; tiến hành dò, gỡ, khắc phục các loại vật liệu nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo về doanh trại, nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo chính quy, mẫu mực; thường xuyên chăm lo xây dựng các mô hình tăng gia, chăn nuôi theo hướng hiệu quả, củng cố cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tích cực bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm luôn sẵn sàng, phục vụ tốt nhất cho các đoàn khách đến tham quan.

Để việc đón tiếp đạt hiệu quả cao, Sư đoàn thường xuyên chú trọng làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng cả về lý thuyết và thực hành công tác đối ngoại quốc phòng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng của Cục Đối ngoại, Sư đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Do đặc thù đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách tham mưu, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, nên Sư đoàn kết hợp mời cán bộ chuyên trách của Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) với sử dụng số cán bộ kiêm nhiệm đã tham gia các lớp tập huấn của trên về công tác đối ngoại quốc phòng huấn luyện, bồi dưỡng các nội dung cả về lý thuyết và thực hành cho đội ngũ này. Đối với nội dung lý thuyết, Sư đoàn tập trung huấn luyện các quy định trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là quy định trong giao tiếp, ứng xử với khách quốc tế đến tham quan; nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán, cập nhật thông tin về quân đội của các nước, từ đó, tránh được những sai sót trong giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng của ta đối với bạn. Đối với nội dung thực hành, Sư đoàn tổ chức huấn luyện, uốn nắn từng động tác cho đội tiêu binh danh dự, đảm bảo trang nghiêm, thống nhất đúng điều lệnh. Đồng thời, tiến hành tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ đón tiếp, lực lượng nhân viên tuyên huấn làm nhiệm vụ quay phim, ghi hình tư liệu, tuần tra, canh gác, chỉ dẫn đường, hướng dẫn dừng, đỗ xe,… nhằm nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, đáp ứng thời gian trong việc chuẩn bị và phục vụ các đoàn khách đến tham quan, nghiên cứu. Kết thúc các đợt huấn luyện, Sư đoàn đều tiến hành hội thao, kiểm tra khả năng nhận thức và trình độ thực hành của bộ đội, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp huấn luyện cho phù hợp, sát với thực tế. Từ năm 2005 đến nay, Sư đoàn đã tổ chức huấn luyện hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về công tác đối ngoại quốc phòng, kết quả đều đạt khá, giỏi. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng của Sư đoàn.

Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Mông cổ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn (29-11-2019)

Bên cạnh đó, Sư đoàn thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Công tác này được thực hiện từ cơ sở đến Sư đoàn và tiến hành ngay sau mỗi lần kết thúc việc đón tiếp các đoàn khách. Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đón tiếp các đoàn cán bộ quân đội các nước đến tham quan, nghiên cứu đảm bảo chu đáo, trọng thị nên mỗi chi tiết nhỏ đều được cán bộ chỉ huy các cấp của Sư đoàn quan tâm, lưu ý trong các buổi rút kinh nghiệm. Trong quá trình rút kinh nghiệm, cán bộ các cấp tập trung chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, những việc chưa hợp lý, có thể thực hiện bằng phương pháp khác tốt hơn, hiệu quả hơn trong quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức đón, tiếp. Trên cơ sở đó, đúc kết được kinh nghiệm, triển khai các biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại cho những lần tiếp theo. Chính vì thế, công tác chuẩn bị và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế về quân sự, quốc phòng của Sư đoàn ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả, khoa học được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tin tưởng, đánh giá cao.

Trên đây là một số giải pháp đã được Sư đoàn 308 áp dụng trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đón, tiếp các đoàn cán bộ của quân đội các nước đến tham quan, nghiên cứu tại đơn vị, góp phần thúc đẩy quan hệ, hợp tác với quân đội các nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, từng bước nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đại tá NGUYỄN NGỌC ĐOÀN, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết