Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2017, 07:52 (GMT+7)
Sư đoàn 10 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn bộ binh 10 (Đoàn Đắk Tô), là đơn vị chủ lực, cơ động chiến đấu của Quân đoàn 3, có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn Tây Nguyên. Đây là địa bàn đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng thủ chiến lược của cả nước, một trọng điểm chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng đó, trong những năm qua, Sư đoàn đã phát huy truyền thống “Đoàn kết - thống nhất - kiên cường - quyết thắng”, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ thực tiễn, Sư đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau.

Một là, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mọi hoạt động của các đơn vị Quân đội. Để thực hiện tốt, trước hết Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện. Theo đó, Sư đoàn quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 570-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện hằng năm của Tư lệnh Quân đoàn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Sư đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến tới mọi cán bộ, chiến sĩ. Sư đoàn duy trì nghiêm nền nếp giáo dục chính trị cơ bản cho bộ đội theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Bên cạnh đó, Sư đoàn còn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thông tin, thông báo tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đối với chiến sĩ mới, Sư đoàn coi trọng giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, tổ chức thăm quan bảo tàng, phòng truyền thống,… để khơi dậy lòng tự hào, yêu mến, gắn bó với đơn vị. Trong quá trình giáo dục chính trị, Sư đoàn gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội được tiến hành bằng nhiều hình thức, như: gắn giáo dục thường xuyên với giáo dục chuyên đề và giáo dục theo nhiệm vụ; đồng thời, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, sân khấu hóa. Cùng với đó, Sư đoàn phát huy tốt vai trò của các tổ chức Đảng, chỉ huy và quần chúng vào công tác giáo dục, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm và niềm tự hào là người chiến sĩ của Sư đoàn hai lần anh hùng. Từ đó, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong công tác quản lý tư tưởng, Sư đoàn thực hiện nền nếp, có hiệu quả “5 chủ động”1, báo cáo tư tưởng “ngày 3 lần”, thực hiện nghiêm túc Ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, đối thoại dân chủ với bộ đội. Trong các giai đoạn huấn luyện, Phòng Chính trị cử cán bộ bám các đơn vị để trực tiếp nắm tình hình, kịp thời giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong phạm vi, quyền hạn; những vấn đề ngoài thẩm quyền, tiếp thu báo cáo Sư đoàn, trả lời sớm cho bộ đội.

Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn 24 thực hiện diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng bắn đạn thật, ngày 05-12-2016. (Ảnh: baogialai.com.vn)

Hai là, chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định đây là khâu quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện. Vì vậy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hằng năm, Sư đoàn chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp phân đội. Nội dung tập trung vào những vấn đề mới, nội dung còn yếu và thiếu, chú trọng tập huấn về công nghệ thông tin; hệ thống sổ sách (báo cáo, thống kê, giáo án,…); cách thức tổ chức, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện; thống nhất động tác mẫu trong các vấn đề huấn luyện đối với cán bộ trung đội, đại đội. Qua đó, giúp cho đội ngũ này có phương pháp huấn luyện khoa học, thuần thục yếu lĩnh, động tác, có kỹ năng, kỹ xảo; từ đó, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên.

Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng huấn luyện “chay” của những năm trước, bằng cách chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị về chuẩn bị cơ sở vật chất, như: mô hình học cụ, sơ đồ, tranh vẽ, v.v. Bằng nguồn kinh phí trên cấp, Sư đoàn chủ động củng cố, làm mới mô hình, học cụ; nâng cấp, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập bảo đảm chất lượng, trọng tâm là thao trường bắn súng bộ binh, ném lựu đạn và thao trường huấn luyện chiến thuật từ từng người đến tiểu đội, trung đội, đại đội và tiểu đoàn chiến đấu. Cùng với đó, Sư đoàn còn khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu. Năm 2016, Sư đoàn có 38 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016, sáng kiến về bộ dụng cụ nấu ăn đa năng trong huấn luyện dã ngoại cấp trung đội của Sư đoàn đạt giải B; nhiều sáng kiến khác được các cơ quan chức năng đánh giá cao.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành cho từng đối tượng. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu; chú trọng huấn luyện cơ động, hành quân dài ngày, mang vác nặng và kỹ năng xử trí tình huống cho bộ đội. Các đơn vị vận dụng linh hoạt quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp, tổ chức, triển khai huấn luyện thực hành chặt chẽ, sát hợp với từng đối tượng.

Với đội ngũ cán bộ, Sư đoàn chỉ đạo thực hiện tốt phương châm: “cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị”. Theo đó, lựa chọn những cán bộ có nhiều kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện thực hành tốt ở các đơn vị về trung đoàn và tiểu đoàn để thành lập tổ huấn luyện chuyên sâu. Với cách làm này, Sư đoàn không những nâng cao được chất lượng huấn luyện trong từng nội dung, mà còn bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ các cấp. Vì thế, những năm gần đây, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Cùng với đó, Sư đoàn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hành huấn luyện, thực hiện sai đâu sửa đó, dần khắc phục được những khâu yếu, mặt yếu. Hằng năm, Sư đoàn duy trì nghiêm chế độ hội thi, hội thao huấn luyện, tạo động lực để cán bộ học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực huấn luyện, tác phong chỉ huy, v.v. Nhờ đó, công tác huấn luyện cán bộ năm 2016 có chuyển biến tích cực; kết quả: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 84,5% cán bộ trung đội, đại đội đạt loại khá, giỏi (34,3% giỏi), 94,9% cán bộ tiểu đoàn đạt loại khá, giỏi (49,2% giỏi).

Với cấp phân đội, Sư đoàn tiến hành nghiêm túc quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao, Sư đoàn chú trọng huấn luyện cơ động, kết hợp với rèn luyện thể lực cho bộ đội. Kết thúc mỗi giai đoạn huấn luyện, Sư đoàn đều chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập2 nghiêm túc chặt chẽ. Qua đó, không chỉ nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy của cán bộ, mà còn nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn không ngừng được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm tra huấn luyện năm 2016 của Sư đoàn: 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80,3% khá, giỏi.

Với chiến sĩ mới, Sư đoàn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định; kết hợp huấn luyện những động tác cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật từng người chiến đấu,… với rèn luyện sức khỏe và kỷ luật quân đội. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, có thể lực tốt; biết thực hiện động tác chiến đấu cá nhân. Kết quả kiểm tra năm 2016: kỹ thuật lựu đạn, thuốc nổ đạt loại giỏi; bắn súng, điều lệnh và các môn khác đạt loại khá.

Với lực lượng dự bị động viên, Sư đoàn chú trọng huấn luyện đội ngũ cán bộ khung B, giúp họ bổ sung kiến thức, đủ khả năng huấn luyện, quản lý, chỉ huy đơn vị. Trong quá trình thực hành huấn luyện, Sư đoàn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tập trung và chia nhóm đối tượng theo nội dung, nhằm giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành, bảo đảm sát đối tượng, v.v. Vì vậy, công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2016 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Bốn là, coi trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trên cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, Sư đoàn chú trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống của các đơn vị. Trước hết là quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu kỹ địa hình, địa bàn, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ: trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, thông tin, nhất là trong các ngày lễ, những sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực luyện tập phương án chiến đấu. Năm 2016, Sư đoàn tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động ra khu sơ tán bảo đảm đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối, được Tổng Tham mưu trưởng đánh giá cao. Sư đoàn còn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an, Biên phòng,… trong địa bàn để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tốt các tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Nhờ đó, Sư đoàn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp xâm canh, lấn chiếm đất quốc phòng trái phép, bảo đảm đoàn kết quân - dân, giữ vững ổn định chính trị địa bàn.

Phát huy những bài học kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá TỐNG BÁ CHÚC, Sư đoàn trưởng
___________

1 - Chủ động tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng; chủ động quản lý tư tưởng; chủ động dự báo tình hình tư tưởng; chủ động đấu tranh tư tưởng và chủ động xử lý tư tưởng.

2 - Năm 2016, Sư đoàn đã tổ chức 01 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan Sư đoàn 1 bên 1 cấp và 03 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên hai 2 cấp của 03 trung đoàn bộ binh trên bản đồ, đạt loại khá; 02 cuộc diễn tập thực binh có bắn chiến đấu của 02 tiểu đoàn, bảo đảm an toàn, đạt mục đích diễn tập; v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.