Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 04/01/2018, 09:38 (GMT+7)
Quân khu 9 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật

Yêu cầu ngày càng cao của việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn đang đặt ra cho công tác kỹ thuật và ngành Kỹ thuật Quân khu 9 những vấn đề mới cần quan tâm giải quyết. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm trang bị, kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hoạt động của lực lượng phòng không nhân dân, công tác quân sự, quốc phòng của các huyện biên giới, đảo, ngành Kỹ thuật Quân khu còn phải sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ đột xuất, phòng, chống bão lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, cứu hộ, cứu nạn, v.v Trong khi đó, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác kỹ thuật của Quân khu cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức chi phối đến việc đảm bảo kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đáng chú ý là, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân khu số lượng lớn, đa dạng về chủng loại, phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm nên ngày càng xuống cấp, thiếu đồng bộ, làm cho việc khai thác, sử dụng hết sức khó khăn; cơ sở bảo đảm kỹ thuật tuy đã được đầu tư nhưng ở một số đơn vị chưa được xây dựng cơ bản, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản, cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật lâu dài; kinh phí, vật tư, phụ tùng, xăng dầu hạn hẹp; giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ bảo đảm kỹ thuật tăng cao. Tổ chức biên chế Ngành đang trong quá trình hoàn thiện, v.v. Những đặc điểm trên đã tác động trực tiếp tới việc triển khai thực hiện công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang Quân khu.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp những biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện Chương trình 398-CTr/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy Quân khu đưa nội dung “Quản lý vũ khí, trang bị” thành khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu (nhiệm kỳ 2015-2020); chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu theo phân cấp và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình. Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kỹ thuật; tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định công tác kỹ thuật,... phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong điều kiện địa bàn rộng, khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, độ ẩm cao, ngân sách bảo đảm kỹ thuật còn hạn hẹp, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo việc quy hoạch thống nhất hệ thống kho tàng, trạm xưởng từ Quân khu đến cấp huyện, quận, đơn vị, tạo thuận lợi cho việc tổ chức xây dựng, củng cố các cơ sở bảo đảm kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng “chính quy, thống nhất, an toàn”, tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống nhà xe, kho vũ khí - đạn, trạm sửa chữa, hệ thống chống sét, chống cháy nổ,… theo tiêu chuẩn của Bộ. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật; quy hoạch sử dụng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; kiện toàn tổ chức, xây dựng chính quy cơ quan kỹ thuật các cấp. Bên cạnh đó, Cục đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với các cơ quan, đơn vị, địa phương quy hoạch, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật các cấp, phù hợp với tổ chức lực lượng của Quân khu và quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn; huy động, khai thác nguồn ngân sách địa phương tăng cường nguồn kinh phí cho công tác kỹ thuật1.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh, đủ khả năng làm nòng cốt thực hiện công tác kỹ thuật. Đây là vấn đề vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài và là yếu tố quyết định hiệu quả công tác kỹ thuật. Nhận thức rõ điều đó, một mặt, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác kỹ thuật cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; mặt khác, chủ động rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức, xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh, chính quy, phù hợp với yêu cầu tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan Quân khu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đủ về số lượng, có chất lượng cao; trong đó, chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ tham mưu, chỉ huy, phong cách quản lý, điều hành,… bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước thực trạng lực lượng chuyên môn kỹ thuật thiếu so với biên chế, chưa cân đối về ngành nghề, lứa lớp, trình độ tay nghề có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ,… Cục đã tiến hành rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với bố trí sử dụng. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ nhân viên, thợ kỹ thuật lành nghề ở các chuyên ngành, nhất là cán bộ, nhân viên kỹ thuật chuyên ngành khí tài đặc chủng và ở đơn vị cơ sở. Cùng với việc tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế Trường Cao đẳng nghề số 9, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu điều chuyển khoa chuyên môn kỹ thuật của trường về Trường Quân sự Quân khu để nâng cao khả năng đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp, bổ sung cho các đơn vị. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Cục đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật; kết hợp giữa huấn luyện toàn diện với chuyên sâu; tích cực cập nhật kiến thức về khai thác, sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Đồng thời, coi trọng tổ chức diễn tập kỹ thuật, nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp, nhất là trình độ, năng lực chỉ huy, tổ chức bảo đảm kỹ thuật trong tác chiến. Từ năm 2013 đến nay, Cục đã tổ chức thi nâng bậc cho 492 thợ bậc thấp, kiểm tra tay nghề lái xe 1.527 lượt người; gửi đi đào tạo 221 lái tàu, lái xe tăng-thiết giáp, thợ bậc cao. Hiện tại, đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong Quân khu có 19,3% trình độ đại học và cao đẳng (có 0,73% trình độ sau đại học), hơn 80% trình độ trung cấp; đội ngũ nhân viên kỹ thuật giỏi một nghề, biết nhiều nghề, đủ khả năng thực hiện tốt chức năng làm nòng cốt trong công tác kỹ thuật ở các cấp.

Bảo quản pháo 37 mm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang
(Ảnh: qk9.qdnd.vn)

Nhằm duy trì và phục hồi tính năng của vũ khí, trang bị, Cục chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Trọng tâm là đổi mới cơ bản phương pháp, quy trình, nội dung, sử dụng công nghệ vật liệu mới trong bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị đúng chế độ, nhất là đối với các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc chủng. Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị kỹ thuật tổ chức tốt việc sửa chữa, bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị theo phân cấp; chú trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại trạm, xưởng với cơ động sửa chữa khi có yêu cầu. Công tác niêm cất được triển khai thực hiện nghiêm túc; số trang bị thu hồi từ các đơn vị về kho Quân khu được phân loại, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất theo đúng quy định. Để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy Quân khu đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các cấp, các ngành. Nhiều đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả, giá trị cao được triển khai nhân rộng, như: nâng cấp, cải tiến xe M548 thành xe công trình sửa chữa đa năng; nâng cấp xe thiết giáp V100; lắp đặt súng 12,7mm trên xe tăng PT-76, pháo 105mm và súng PKMS lên xe M548; mô hình thực nghiệm súng cối 60mm, cối 82mm, B40 bắn đạn hơi, v.v. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động sửa chữa, sơn mới hàng trăm xe, pháo; tu sửa, xây mới hàng ngàn mét vuông nhà kho, trạm, xưởng sửa chữa; hệ thống phòng, chống cháy nổ thường xuyên được củng cố và từng bước hoàn thiện.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác cho mọi đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Cuộc vận động, với các chủ trương, biện pháp phù hợp, sát thực tế đơn vị, địa phương; đưa nội dung an toàn lao động và an toàn giao thông vào huấn luyện cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tổ chức xây dựng địa bàn điểm về an toàn giao thông và tăng cường biện pháp quản lý các phương tiện tham gia giao thông. Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trong phong trào Thi đua Quyết thắng; cụ thể hóa các tiêu chí ngành Kỹ thuật vào đánh giá, bình xét khen thưởng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện công tác kỹ thuật, Cuộc vận động 50 và công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong công tác kỹ thuật, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động, nhạy bén, đoàn kết, nhất trí, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên ngành Kỹ thuật Quân khu đang ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá HÀ TUẤN QUÂN, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
_____________

1 - Từ năm 2013 đến nay, các đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ trên 124 tỷ đồng, Quân khu xuất quỹ hỗ trợ trên 7 tỷ đồng để mua sắm, củng cố cơ sở kỹ thuật, sửa chữa vũ khí, trang bị và nghiên cứu khoa học.

Ý kiến bạn đọc (0)