Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 09/11/2017, 10:39 (GMT+7)
Quân khu 7 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Địa bàn Quân khu 7 có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và công nghệ đối với khu vực phía Nam và cả nước. Xuất phát từ yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, những năm gần đây, nhiệm vụ của Quân khu có sự phát triển. Theo đó, nhu cầu bảo đảm trang bị, kỹ thuật đối với lực lượng vũ trang tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong khi đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân khu cơ bản được sản xuất, cất giữ lâu năm, có nhiều loại đã qua sử dụng trong các cuộc chiến tranh và làm nghĩa vụ quốc tế, sửa chữa nhiều lần, thiếu đồng bộ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuy đã được chú trọng nâng cấp, song chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; trang thiết bị công nghệ chưa được đổi mới phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Tổ chức biên chế ngành Kỹ thuật còn nhiều bất cập. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị cơ sở còn hạn chế, nhất là trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao. Trong khi đó, môi trường biển đảo, rừng núi, sông ngòi, địa hình đa dạng, phức tạp; tình hình thời tiết khí hậu có nhiều diễn biến bất thường. Việc bảo đảm an toàn vành đai kho, xưởng ngày càng khó khăn do mật độ dân cư phát triển; mạng lưới giao thông chật hẹp, mật độ giao thông tăng, nguy cơ mất an toàn cao, v.v. Những đặc điểm trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang Quân khu.

Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật xác định: phải làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, tham mưu về công tác kỹ thuật, giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, huấn luyện, công tác của lực lượng vũ trang trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Xây dựng, kiện toàn ngành Kỹ thuật theo hướng: tinh, gọn, mạnh, thống nhất; phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu ngành, nghề, độ tuổi kế cận, kế tiếp. Coi đây là nhiệm vụ chủ yếu mà ngành Kỹ thuật Quân khu cần quán triệt và thực hiện tốt.

Trên cơ sở chủ trương đó, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh xây dựng chính quy về công tác kỹ thuật. Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng sửa chữa, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chọn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Sư đoàn 5, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 26, Trung đoàn 1 thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh là những đơn vị xây dựng điểm vững mạnh toàn diện về công tác kỹ thuật. Để tiến hành công tác kỹ thuật thống nhất trong toàn Quân khu, Cục đã nghiên cứu, biên soạn, chuẩn hóa hệ thống văn bản, tài liệu, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, như: Chỉ lệnh công tác kỹ thuật; Kế hoạch công tác kỹ thuật năm; hướng dẫn soạn thảo, kiện toàn các văn kiện tác chiến của Ngành, v.v. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương khảo sát nắm tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu công tác kỹ thuật giai đoạn 2017 - 2021. Trong điều kiện ngân sách bảo đảm kỹ thuật còn hạn hẹp, Cục đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu tư, xây dựng các cơ sở kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm; tập trung đầu tư, củng cố, nâng cấp hệ thống nhà che vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống chống sét, chống cháy nổ,… theo tiêu chuẩn của Bộ. Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, tổ chức quy hoạch hệ thống trạm, xưởng bảo đảm kỹ thuật của Quân khu và các địa phương theo hướng chính quy, sử dụng lâu dài. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ kho tàng cấp huyện, thị xã, các đại đội biên giới bảo đảm đúng chức năng dự trữ, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các lực lượng tại chỗ trực tiếp chiến đấu. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu với cấp uỷ, chính quyền dành một phần ngân sách địa phương và sử dụng một phần quỹ tăng gia sản xuất để đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp nhà kho, nhà xe, nhà pháo, sản xuất giá súng, tủ súng, trang bị khoá vòng cò giá súng, khoá các nhà kho, khoá tủ súng theo hướng cơ bản, thống nhất, đồng bộ, đúng quy chuẩn, phù hợp với thế bố trí lực lượng và phương án tác chiến phòng thủ Quân khu. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn, cấp phân đội được trang bị đủ tủ súng, hầu hết các huyện (thị xã) đều có kho vũ khí đạn.

Cùng với đó, Cục đã chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các địa phương, đơn vị thường xuyên củng cố, hoàn thiện hệ thống sổ sách, mẫu biểu, bảng biểu, sơ đồ quản lý đăng ký thống kê theo quy định. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện chế độ quản lý vũ khí, trang bị ở các đơn vị được chú trọng. Hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị đã ứng dụng các chương trình quản lý vũ khí, trang bị trên hệ thống máy tính, giúp cho công tác quản lý nội dung này được chặt chẽ, chính xác, truy cập được nhanh chóng; nắm chắc thực lực vũ khí, trang bị của các chuyên ngành và đơn vị, đặc biệt là chất lượng đạn và tính đồng bộ của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý, quản lý, đánh giá tình trạng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các địa phương, đơn vị được triển khai theo hướng “chính quy, thống nhất, an toàn”; chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là việc bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc. Chỉ tiêu về sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản, niêm cất, dự trữ của các cơ sở bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hằng năm luôn đạt từ 100% - 105% kế hoạch. Trong những năm qua, ngành Kỹ thuật Quân khu đã bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị tham gia các đợt diễn tập thực binh cấp tiểu đoàn, trung đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật có bắn đạn thật an toàn, đạt kết quả tốt. Các đơn vị đủ quân, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, đơn vị đóng quân ở biên giới, hải đảo luôn duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật từ 0,95 đến 1,0.

Trước thực trạng lực lượng chuyên môn kỹ thuật thiếu so với biên chế, chưa cân đối về ngành nghề, lứa lớp; trình độ, khả năng có mặt còn hạn chế; thợ lành nghề còn ít,… Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu chủ động tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước hết, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước chuẩn hóa về trình độ, tay nghề; chú trọng phát triển đội ngũ thợ đầu ngành ở các cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp Quân khu, nhân viên, thợ kỹ thuật giỏi ở đơn vị cơ sở, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa và thợ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan kỹ thuật rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, gắn quy hoạch, đào tạo với sử dụng, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, có nguồn kế cận vững chắc. Thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo tại các cơ sở trong nước và nước ngoài­­, với tổ chức đào tạo lại, đào tạo tại chỗ, tập huấn, huấn luyện bổ sung và thi nâng bậc, diễn tập kỹ thuật,… nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, ban hành chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là số cán bộ kỹ thuật có trình độ cao và thợ lành nghề; thực hiện nghiêm chế độ luân chuyển cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở tất cả các cấp, các cương vị và địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để họ phát huy cao nhất khả năng trong công việc, yên tâm công tác. Năm 2017, ngành Kỹ thuật Quân khu cử 07 đồng chí đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Quân sự; tiếp nhận 88 học viên Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự về thực tập; phối hợp với Trường Quân sự Quân khu tiếp nhận, đào tạo 105 học viên quân khí viên và bảo quản viên, v.v.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật, Cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức đào tạo và tập huấn, huấn luyện kỹ thuật theo Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện của đơn vị. Các đơn vị tổ chức huấn luyện kỹ thuật theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp lý thuyết với thực hành, lấy huấn luyện thực hành là chính, tập trung vào những nội dung cần thiết, sát với tình hình thực tế cho các đối tượng là cán bộ chỉ huy quản lý, nhân viên kỹ thuật. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nội dung, như: Điều lệ và hướng dẫn công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, Điều lệ công tác tham mưu kỹ thuật, điều lệ các chuyên ngành; các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v. Ngoài ra, ngành Kỹ thuật Quân khu còn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống, sử dụng trang bị khí tài cháy, nổ; bồi dưỡng, thi nâng bậc cho đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật. Định kỳ tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật ở các cấp, theo chuyên ngành và cấp Quân khu, đảm bảo chất lượng; tham gia hội thao toàn quân, nhiều năm đạt kết quả cao.

Với quan điểm con người là nhân tố quyết định chất lượng công tác kỹ thuật, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho bộ đội trong quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật, lấy đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm nòng cốt. Đề cao tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, khắc phục khó khăn; thực hiện tốt Cuộc vận động 50 gắn với các phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác bảo đảm kỹ thuật. Sử dụng có hiệu quả kinh phí, tiết kiệm vật tư, xăng dầu, khai thác tối đa nguồn vật tư sẵn có; nâng cao chất lượng và hình thức, mẫu mã sản phẩm phục vụ yêu cầu, bảo đảm kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện công tác kỹ thuật, Cuộc vận động 50 và công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong công tác kỹ thuật, làm tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động, nhạy bén, đoàn kết nhất trí, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên ngành Kỹ thuật Quân khu 7 đang ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá NGUYỄN VĂN THÀNH, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.