Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 26/12/2016, 08:16 (GMT+7)
Quân khu 3 tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần, những năm qua, ngành Hậu cần Quân khu 3, trước hết là Cục Hậu cần đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu, chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm địa bàn, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị có liên quan trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các nhiệm vụ của Quân khu. Với phương châm “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”, công tác hậu cần của Quân khu đã đạt được những kết quả toàn diện. Tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ trên địa bàn được củng cố, tăng cường vững chắc. Hoạt động công tác hậu cần đi vào nền nếp, chính quy. Công tác bảo đảm có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Hậu cần các cấp bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân khu; giữ ổn định và từng bước cải thiện đời sống bộ đội, v.v. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để đổi mới thực chất, ngành Hậu cần Quân khu xác định trước hết là đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, xây dựng chính quy trong công tác kế hoạch. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan điểm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, làm cơ sở cho đổi mới nâng cao chất lượng công tác; tập trung “hướng xuống cơ sở, hướng về chiến sĩ”, bám sát cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác hậu cần, đảm bảo “đúng, trúng, hiệu quả” và duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần ở tất cả các cấp theo quy định. Đặc biệt, với tư duy đổi mới, nhạy bén, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng phương châm “nói đúng, làm đúng, làm có hiệu quả” và tác phong sâu sát của Ban Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, đã tạo “cú hích” làm chuyển biến toàn diện hoạt động của hậu cần các cấp. Qua đó, không chỉ thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác hậu cần mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần.

Công tác tham mưu, kế hoạch là khâu trung tâm trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của công tác hậu cần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác này có nội dung còn chồng chéo, hiệu quả chưa cao. Do đó, ngành Hậu cần Quân khu đã đẩy mạnh thực hiện chính quy hóa công tác tham mưu, kế hoạch, thông qua việc rà soát, bổ sung, ban hành các quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các chuyên ngành trong chỉ đạo, bảo đảm; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, chuyên ngành, từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm đến chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục, nhằm duy trì làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, thực hiện cơ quan làm gương cho đơn vị. Với các biện pháp đó, ngành Hậu cần Quân khu đã khắc phục được những hạn chế trước đây; chất lượng các văn bản, kế hoạch được nâng cao, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa việc lập kế hoạch với công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đồng bộ, thống nhất.

Cùng với đổi mới công tác chỉ huy, chỉ đạo, Quân khu triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần. Đây là mục tiêu cao nhất, xuyên suốt trong hoạt động hậu cần. Với truyền thống “làm giàu, đánh thắng”, Quân khu luôn được đánh giá cao trong thực hiện công tác hậu cần. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, trước sự phát triển của lực lượng vũ trang Quân khu, công tác hậu cần đã và đang đặt ra cho ngành Hậu cần Quân khu những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao. Cục Hậu cần Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định phân cấp khai thác, bảo đảm quân nhu; phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, tạo nguồn tại chỗ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong công tác hậu cần,… nhằm tạo sự đột phá trong công tác bảo đảm. Thực hiện quyết tâm đó, Cục Hậu cần đã bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình công tác hậu cần của Quân khu, nhất là những điểm hạn chế, làm cơ sở để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hậu cần Quân khu đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức tạo nguồn lương thực, thực phẩm và chất đốt” cho các đơn vị. Theo đó, Cục Hậu cần thực hiện chào hàng cạnh tranh, tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà cung cấp lương thực, thực phẩm (chủ yếu là gạo và nước mắm) cho toàn Quân khu và ký hợp đồng khung 06 tháng/lần. Trên cơ sở đó, hằng tháng, các đơn vị trực tiếp ký hợp đồng để khai thác, tiếp nhận. Sau hơn 02 năm thực hiện Đề án đã khẳng định được sự đúng đắn, đem lại kết quả tích cực1; tạo bước đột phá quan trọng trong công tác tạo nguồn vật chất quân nhu, phát huy hiệu quả của nền kinh tế thị trường, thế mạnh địa bàn đóng quân; khắc phục tình trạng phức tạp, khó kiểm soát về giá cả, chất lượng lương thực, thực phẩm của các đơn vị. Đồng thời, tạo sự thống nhất, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là thống nhất trong công tác bảo đảm, quản lý tiêu chuẩn, chế độ tiền ăn trong toàn Quân khu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và chất lượng đời sống bộ đội.

Cùng với đổi mới phương thức tạo nguồn, Cục Hậu cần đã chỉ đạo các đơn vị phát huy nội lực, tận dụng thế mạnh để đổi mới đồng bộ công tác tăng gia, sản xuất ở các cấp theo hướng “cơ bản, ổn định, lâu dài”; chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, đặt lên hàng đầu hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm; kiên quyết khắc phục tình trạng manh mún, làm theo kiểu phong trào “nước sông, công lính”, chạy theo thành tích, thiếu tính kế hoạch, v.v. Thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu, các địa phương, đơn vị đã phát triển đa dạng các mô hình tăng gia, sản xuất hàng hóa, tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao vào chăn nuôi, trồng trọt; coi trọng trồng các loại rau cao cấp và cây ăn quả có chất lượng cao, trồng rau xanh an toàn; gắn phát triển tăng gia, sản xuất với chế biến sản phẩm, tạo chu trình khép kín từ sản xuất đến sử dụng, trực tiếp phục vụ bữa ăn của bộ đội. Để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, Hậu cần Quân khu đã triển khai thực hiện Đề án “Nạc hóa đàn lợn”, chỉ đạo các đơn vị chuyển từ nuôi lợn thông thường sang nuôi lợn siêu nạc. Nhằm khắc phục khó khăn do con giống lợn siêu nạc có giá cao, Quân khu đã chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh nuôi lợn nái siêu nạc để từng bước tự túc con giống, giảm chi phí. Với việc thực hiện những chủ trương đó đã tạo sự thay đổi về chất trong công tác tăng gia, sản xuất của Quân khu2. Đến nay, phần lớn các đơn vị đã tự túc được từ 70% - 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá. Qua đó, thiết thực cải thiện đời sống bộ đội, tạo nguồn thu hỗ trợ hoạt động văn hóa, tinh thần ở đơn vị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hậu cần Quân khu chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh, phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học trong cơ quan, đơn vị và tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là ở cơ sở. Quân khu đã củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở quân y, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của từng tuyến; trong đó, ưu tiên tuyến bệnh xá, bệnh viện, đơn vị ở tuyến đảo Đông Bắc. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Cục chỉ đạo các bệnh viện tổ chức đấu thầu công khai thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, khắc phục dứt điểm những yếu kém trong công tác này. Đồng thời, tích cực khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại; triển khai kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua, Quân khu không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ quân số khỏe của các đơn vị đạt trên 98,9%.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm doanh trại sẽ tạo thuận lợi cho xây dựng nền nếp chính quy. Ý thức rõ điều đó, Hậu cần Quân khu đã quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ Quốc phòng, tổ chức tốt công tác quy hoạch và xây dựng các công trình, dự án doanh trại đã được phê duyệt. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, bảo đảm tính tổng thể cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhằm hạn chế sự lãng phí trong đầu tư do thiếu sự thống nhất. Vì vậy, Quân khu là một trong những đơn vị sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại từ cấp tiểu đoàn trở lên, tạo tiền đề cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, Quân khu huy động các nguồn lực, nhất là từ nguồn ngân sách địa phương và nội lực của các đơn vị để củng cố, nâng cấp doanh trại, xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ, v.v. Qua đó, làm thay đổi rõ nét diện mạo, cảnh quan môi trường, doanh trại của các đơn vị.

Cùng với đó, Quân khu coi trọng thực hiện tốt công tác xăng dầu, vận tải. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, quản lý, sử dụng xăng dầu ở các cấp, thực hiện công khai hạn mức, định mức cho các địa phương, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra sử dụng xăng dầu. Hậu cần Quân khu chủ động phối hợp với cấp trên hoàn thành quy hoạch và đầu tư, nâng cấp hệ thống kho xăng dầu chiến dịch, chiến thuật, nâng cao khả năng chứa, trữ, quản lý xăng dầu. Qua đó, củng cố một bước khả năng bảo đảm xăng dầu trên các hướng, địa bàn trọng điểm của Quân khu, đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu trong mọi tình huống. Trong công tác vận tải, Quân khu chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân cấp vận chuyển hợp lý, chú trọng khai thác hiệu quả số phương tiện vận tải có trong biên chế, kết hợp với xã hội hóa vận chuyển những mặt hàng thông dụng, nhằm thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển, nhất là cho tuyến biển, đảo, cho các nhiệm vụ, như: cơ động lực lượng, binh khí kỹ thuật, diễn tập, phòng chống lụt bão, v.v.

Trong thời gian tới, ngành Hậu cần Quân khu tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với thực hiện Cuộc vận động 50, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác hậu cần, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.

Đại tá PHẠM ĐĂNG THUẤN, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu

______________       

1 - Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Đề án, tiết kiệm được gần 03 tỷ đồng tiền mua gạo (so với khai thác theo giá trần quy định tại Thông tư 186/TT-BQP) và 2,67 tỷ đồng (so với giá khai thác trên thị trường tự do); tiết kiệm tiền mua nước mắm tương ứng là 0,4 tỷ đồng và 3,12 tỷ đồng.

2 - Năm 2016, toàn Quân khu thu hoạch được 3.220 tấn rau, củ, quả; 1.217 tấn thịt xô lọc, cùng hàng triệu quả trứng gia cầm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420