Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 17/08/2017, 11:29 (GMT+7)
Quân khu 2 thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BQP, ngày 06-3-2012 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phù hợp, sáng tạo, đưa Phong trào phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đạt kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại; làm thay đổi cơ bản diện mạo doanh trại của các cơ quan, đơn vị, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần quan trọng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu chính quy, vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, Tư lệnh Quân khu trồng cây lưu niệm tại
khuôn viên Lữ đoàn 297

Trên cơ sở kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong những năm trước đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Phong trào và phát huy vai trò nòng cốt của ngành Hậu cần Quân khu, trực tiếp là cơ quan doanh trại các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Cục Hậu cần Quân khu đã chủ động bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực tiễn đơn vị, địa phương, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành Chỉ thị 10/CT-BTL, ngày 22-3-2012 về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, nhằm thống nhất chỉ đạo thực hiện. Từ định hướng của Quân khu, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với chỉ tiêu, biện pháp cụ thể trong từng giai đoạn, phù hợp với đặc điểm địa phương, loại hình đơn vị. Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua ở các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác giáo dục, tuyên truyền về Phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, tập trung hướng về cơ sở, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của Phong trào với việc nâng cao điều kiện sinh hoạt, công tác, xây dựng đơn vị chính quy; từ đó, xây dựng ý thức, động cơ thi đua đúng đắn, đề cao trách nhiệm trong thực hiện. Ngành Hậu cần Quân khu đã phát huy vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua ở các cấp, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, v.v.

Để đạt hiệu quả cao, Quân khu chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức; chỉ đạo triển khai toàn diện nội dung thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung cụ thể hóa thực hiện 06 nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”1, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm; tích cực đầu tư xây dựng mô hình doanh trại điểm ở các loại hình cơ quan, đơn vị và điểm trên từng nội dung thi đua để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn Quân khu, v.v. Đặc biệt, Quân khu chỉ đạo gắn thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Phong trào với lộ trình thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; “Xây dựng môi trường văn hóa”. Mặt khác, Quân khu chỉ đạo các địa phương, đơn vị coi trọng phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện hình thức, ganh đua, chạy theo thành tích hoặc thờ ơ, thỏa mãn dừng lại, v.v.

Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, xây dựng
theo quy hoạch điểm của Quân khu

Với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Quân khu đã có sự phát triển vững chắc, khá đồng đều cả ở đơn vị bộ đội chủ lực, cơ quan quân sự địa phương, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng vũ trang Quân khu và tác động tích cực đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của 09 tỉnh trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao. Hiện nay, việc thực hiện phong trào còn nhiều khó khăn do doanh trại của các đơn vị phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, nhiều hạng mục, công trình đã xuống cấp hoặc không còn phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quy; công tác quy hoạch còn hạn chế; doanh cụ thiếu thốn; nhu cầu xây dựng, sửa chữa, nâng cấp doanh trại, mua sắm trang thiết bị đòi hỏi lớn, v.v. Trong khi đó, nguồn kinh phí cấp trên bảo đảm hằng năm có hạn, nguồn huy động từ ngân sách địa phương còn hạn chế; địa bàn Quân khu chủ yếu là rừng núi, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, mưa, lũ, sạt lở đất diễn biến phức tạp. Nhưng thông qua thực hiện mục tiêu, nội dung của Phong trào thi đua, Quân khu đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện công tác doanh trại, đưa công tác này đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả cao. Nổi bật là, doanh trại của Quân khu được quy hoạch tổng thể hợp lý, chính quy, có phân khu chức năng rõ ràng, đồng bộ, cùng hệ thống thao trường, bãi tập, khu thể thao, sân vườn, đường nội bộ, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và địa bàn đóng quân của từng loại hình đơn vị. Công tác quản lý đất quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật về đất đai, quy định của Bộ Quốc phòng. Quân khu đã triển khai nhiều biện pháp tích cực trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tích cực rà soát, phân loại đất, lập hồ sơ quản lý, đánh giá đúng hiện trạng của từng điểm đất, liên thẩm chặt chẽ số liệu đất giữa các cơ quan của Quân khu, của đơn vị cơ sở và địa phương; chủ động xây dựng tường, rào, đào hào, tổ chức tuần tra, canh gác để quản lý. Từ năm 2012 đến nay, Quân khu đã phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh 317/346 cơ sở doanh trại; trong đó, 62 cơ sở doanh trại đã được đầu tư, hoàn thành xây dựng cơ bản, đưa vào sử dụng. Đề nghị địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 443/630 điểm đất, đạt tỷ lệ 70,3% tổng diện tích. Các đơn vị xây dựng mới được 17.467m tường gạch, 13.539m hàng rào kẽm gai, đào hơn 15.000m hào, cắm 10.608 cọc mốc bê tông, trồng 25.760m2 cây lấy gỗ làm đường phân giới để quản lý đất quốc phòng. Cùng với đó, Quân khu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất do lịch sử để lại, không để phát sinh các điểm lấn chiếm và tranh chấp mới đất quốc phòng.

Thông qua Phong trào thi đua, công tác xây dựng và quản lý doanh trại của Quân khu có bước tiến rõ nét. Hệ thống doanh trại của các cơ quan, đơn vị được củng cố, có sự đổi mới toàn diện, ngày một khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm quy chế, quy trình trong đầu tư xây dựng cơ bản; tích cực triển khai các công trình, dự án doanh trại đã được phê duyệt, nhất là xây dựng doanh trại theo thiết kế mẫu, đảm bảo đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa hình. Đồng thời, tăng cường quản lý đầu tư, quản lý chất lượng thi công, khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng công trình doanh trại, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Quân khu chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý doanh trại theo phân cấp. Cục Hậu cần Quân khu đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê, phân loại, kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng công trình doanh trại, niên hạn sử dụng, để lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, xây dựng trung hạn, dài hạn, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Cùng với sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, các đơn vị trong Quân khu đã chủ động phát huy nội lực, huy động công sức bộ đội, nguồn vốn tự có và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường. Trong 5 năm qua, Quân khu đã xây dựng hoàn chỉnh doanh trại cho 05 tiểu đoàn bộ binh đủ quân, 29 ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã; hoàn thành chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Các đơn vị đã huy động gần 2,2 triệu ngày công của bộ đội, với giá trị trên 180 tỷ đồng; trích quỹ vốn đơn vị gần 09 tỷ đồng và huy động nguồn ngân sách địa phương gần 111 tỷ đồng, tổ chức sửa chữa 173.760m2 doanh trại , bảo trì quét vôi, ve 683.270m2 tường nhà các loại; nâng cấp 50.120m2 sân, đường nội bộ, v.v. Công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng điện, nước được Quân khu chú trọng. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động cân đối nguồn kinh phí để nâng cấp hệ thống đường điện hạ thế, xây dựng, nâng cấp các công trình nước sạch, xây dựng điểm tắm nước nóng cho bộ đội vào mùa đông. Qua đó, đảm bảo đủ tiêu chuẩn điện, nước cho bộ đội theo quy định, sử dụng bảo đảm an toàn tuyệt đối; hầu hết các đầu mối đơn vị trong Quân khu được sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt. Qua Phong trào thi đua, công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng doanh cụ có nhiều đổi mới. Quân khu đã chỉ đạo kết hợp nguồn trên cấp với tổ chức sản xuất doanh cụ tập trung của Quân khu và các đơn vị để bảo đảm cho bộ đội theo phương châm thống nhất mẫu mã từng nhà, từng khu vực. Các đơn vị thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng doanh cụ. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, như: thành lập đội thợ mộc, trang bị máy móc để sửa chữa doanh cụ hư hỏng; đánh số, ghi tên người sử dụng trên doanh cụ để quản lý, tạo nếp sống chính quy trong đơn vị. Phong trào thi đua cũng tạo chuyển biến mạnh mẽ và đem lại hiệu quả thiết thực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác doanh trại. Nhiều năm qua, Quân khu luôn chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về tiết kiệm hạn mức sử dụng điện. Từ năm 2012 đến nay, Quân khu đã tiết kiệm được 6,812 triệu kWh điện, trị giá hơn 11,52 tỷ đồng.

Một góc khuôn viên Tiểu đoàn bộ binh 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316

Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, xây dựng môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp. Các đơn vị đã quan tâm đúng mức đến vấn đề vệ sinh môi trường ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng doanh trại; duy trì nghiêm chế độ vệ sinh doanh trại trong ngày, trong tuần. Đồng thời, tích cực tổ chức phong trào trồng cây đầu năm, bảo đảm doanh trại có mật độ và cơ cấu cây xanh hợp lý. Trong 5 năm qua, toàn Quân khu đã trồng được 326.389 cây xanh, cây ăn quả; làm 51.670m2 bồn hoa, thảm cỏ; 3.986 chậu hoa, cây cảnh và 391 bể cá, hòn non bộ. Qua đó, tạo cảnh quan môi trường đơn vị thực sự xanh, sạch, đẹp, cải thiện rõ rệt môi trường sống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao sức khỏe bộ đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ thêm yêu quý đơn vị, an tâm công tác.

Những kết quả Quân khu 2 đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” rất đáng khích lệ. Đây là tiền đề quan trọng để Quân khu tiếp tục phát huy, đưa Phong trào thi đua này phát triển hơn nữa, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác doanh trại, góp phần bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN HỮU TRUNG, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu
________
______________

1 - 06 nội dung thi đua: 1. Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng theo đúng pháp luật; 2. Xây dựng và quản lý doanh trại đúng chế độ quy định; 3. Quản lý, sử dụng điện, nước bảo đảm an toàn, tiết kiệm; 4. Quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, bảo đảm thống nhất về quy cách; 5. Bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; 6. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, nội lực đơn vị.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.