Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 08/04/2019, 13:37 (GMT+7)
Quân đoàn 4 tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác hậu cần ở binh đoàn chủ lực cơ động chiến lược, những năm qua, ngành Hậu cần Quân đoàn 4, trước hết là Cục Hậu cần đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các nhiệm vụ. Với phương châm “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”, công tác hậu cần của Quân đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện, đi vào nền nếp, chính quy, có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Hậu cần các cấp bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho các nhiệm vụ; giữ ổn định và từng bước cải thiện đời sống bộ đội, góp phần quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đơn vị.

Đảng ủy Cục tổ chức Hội nghị thực hiện nội dung giám sát của
Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngành Hậu cần Quân đoàn xác định, trước hết, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, thực hiện chính quy công tác tham mưu, kế hoạch, đảm bảo đủ khả năng làm nòng cốt trong tổ chức, thực hiện công tác hậu cần. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan điểm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần. Các đơn vị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền cho bộ đội về vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu ngày càng cao của công tác hậu cần trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các chuyên ngành, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, quan điểm phục vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần. Cơ quan hậu cần các cấp đẩy mạnh đổi mới phương pháp công tác, thực hiện chính quy công tác tham mưu, kế hoạch; trong đó, tập trung vào duy trì nền nếp chế độ công tác hậu cần; nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành bảo đảm hậu cần và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyên môn.

Đảng ủy, chỉ huy Cục thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành các quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong chỉ đạo, bảo đảm; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, chuyên ngành, từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm đến chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, thực hiện cơ quan làm gương cho đơn vị. Bên cạnh đó, Ngành chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, hội thao, hội thi hậu cần; tích cực phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về công tác hậu cần,...; trọng tâm hướng vào thực hiện tốt phong trào thi đua ‘‘Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy’’ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng cho mỗi người ý thức “cần kiệm”, tinh thần “tự lực, tự cường”, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất của Quân đoàn đạt được kết quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần tác chiến, kế hoạch xây dựng hậu cần phù hợp với phương án, quyết tâm tác chiến của Tư lệnh Quân đoàn. Cùng với việc duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu về hậu cần, tổ chức quản lý tốt các loại vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, Cục còn chỉ đạo hậu cần các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu và dự kiến phương án bảo đảm hậu cần cho các tình huống đột xuất, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp xây dựng các kế hoạch hậu cần sát với nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên luyện tập theo các phương án tác chiến, nâng cao khả năng cơ động của cơ quan, phân đội hậu cần. Cục yêu cầu việc tổ chức cấp phát, quản lý hàng, không để hao hụt, mất mát; duy trì tuần tra canh gác nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và kho tàng. Việc chuẩn bị vật chất sẵn sàng chiến đấu phải đủ số lượng, chất lượng cao, bao gói gọn gàng, tiện cơ động; kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức luân lưu đảo hạt trong các kho dự trữ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ.

Triển khai nhiệm vụ vận chuyển phục vụ diễn tập

Trong bảo đảm hậu cần thường xuyên, Ngành chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo tạo nguồn khai thác lương thực, sắp xếp lại các trạm chế biến thực phẩm tập trung; đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm vật chất theo phân cấp; kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan; mở rộng đấu thầu trong mua sắm; từng bước xã hội hóa một số mặt bảo đảm. Trong đó, Quân đoàn đảm nhiệm khai thác, chế biến và bảo đảm toàn bộ lương thực; cấp sư đoàn tổ chức khai thác chất đốt, duy trì trạm chế biến thực phẩm tập trung; cấp phân đội đảm bảo rau xanh, gia vị hằng ngày. Đến nay, Trạm xay xát lương thực Ô Môn của Quân đoàn hoạt động thường xuyên với công suất hàng chục tấn thóc/ngày. Hằng năm, Quân đoàn tổ chức thu mua hàng nghìn tấn thóc dự trữ, kết hợp với mua gạo nguyên liệu xay xát, bảo đảm 100% nhu cầu lương thực, với giá gạo rẻ hơn thị trường và quy định của Bộ 10%; phần lãi thu nộp về quỹ vốn Quân đoàn, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được đầu tư đổi mới, hiện đại hóa trang, thiết bị. Các đơn vị tập trung đồng bộ dụng cụ cấp dưỡng, đưa vào sử dụng hệ thống bếp lò hơi cơ khí, góp phần tiết kiệm chi phí chất đốt trong cơ cấu tiền ăn từ 20% - 25%. Đồng thời, duy trì và hoạt động có hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất tập trung, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự phát triển bền vững. Những trạm chế biến thực phẩm tập trung được xây dựng ở các đơn vị, bảo đảm có những sản phẩm vừa rẻ hơn giá thị trường từ 10% - 15%, vừa tạo thuận lợi cho đơn vị quản lý chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngành Hậu cần Quân đoàn đã tổ chức xây dựng các mô hình điểm về tăng gia sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng. Các đơn vị tăng cường đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các điểm tăng gia sản xuất tập trung; đẩy mạnh tăng gia sản xuất ở cấp tiểu đoàn theo mô hình “vườn - ao - chuồng - giàn”; đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng; tổ chức trồng trọt theo hướng chuyên canh, thâm canh, xen canh, gối vụ; kết hợp chăn nuôi tập trung với phân tán, nuôi công nghiệp với truyền thống và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại vào tăng gia sản xuất tập trung. Năm 2018, Ngành đã tổ chức thi “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”, tập trung vào ba đột phá: phát triển chăn nuôi lợn nái, nuôi cá và giàn cây leo. Hiện nay, các trại chăn nuôi tập trung cấp trung đoàn, lữ đoàn đều tổ chức nuôi lợn nái; chuyển hướng từ “thả cá” sang “chăn nuôi cá”. Bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Quân đoàn đã xây dựng được hệ thống vườn, ao, chuồng, giàn, trạm chế biến cơ bản; tự túc được 100% nhu cầu rau xanh và thịt, trên 75% nhu cầu định lượng cá. Qua đó, chủ động nguồn thực phẩm tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giá rẻ hơn thị trường cùng thời điểm từ 05% - 20% (tùy từng loại), giúp giữ ổn định và cải thiện một bước chất lượng bữa ăn của bộ đội. Các chỉ tiêu tăng gia, sản xuất đều đạt và vượt so với quy định của Bộ. Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân trang cho bộ đội, Cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phương châm “dự trù đúng, tiếp nhận cụ thể, phân cấp quản lý, cấp phát tận tay”; tổ chức cấp phát quân trang cho lực lượng tân binh tại các địa phương giao quân. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, hướng dẫn sử dụng, kiểm tra điểm nghiệm, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới và các loại quân trang dùng chung, góp phần xây dựng chính quy trong toàn Quân đoàn.

Đối với công tác quân y, hướng vào nâng cao chất lượng chuyên môn của quân y các tuyến; quản lý, bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho bộ đội ngay từ tuyến cơ sở. Theo đó, hệ thống quân y các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn về nhân lực và trang bị, thiết bị. Công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho đội ngũ thầy thuốc được Ngành đặc biệt chú trọng. Phong trào “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt” tiếp tục được đẩy mạnh, tuyến quân y đơn vị và Bệnh viện Quân y 4 đã phát huy hiệu quả trang thiết bị y tế, tập trung nâng cao chất lượng thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quân y các đơn vị đã chủ động phối hợp với hệ thống y tế dự phòng các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường, cá nhân, nhà ăn, nhà bếp; kết hợp y học hiện đại với y học dân tộc trong điều trị và phòng bệnh cho bộ đội. Vì vậy, tỷ lệ quân số khỏe của Quân đoàn luôn đạt cao (năm 2018 đạt 98,92%). Mặt khác, Ngành tích cực triển khai hoạt động kết hợp quân - dân y, góp phần đáng kể vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường đoàn kết quân - dân.

Bảo đảm điều kiện ở và sinh hoạt của bộ đội được Ngành gắn với phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đảng ủy, chỉ huy Cục chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ các dự án, công trình; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội. Công tác xây dựng cơ bản được triển khai theo hướng tập trung, thống nhất, cơ bản, lâu dài; thực hiện đúng quy hoạch, quy chế, quy trình đầu tư và thứ tự ưu tiên. Cùng với đầu tư của cấp trên, Ngành tham mưu cho Quân đoàn huy động nội lực, đẩy mạnh tu bổ doanh trại, chống dột, chống sập, chống sét, cải tạo hệ thống lưới điện, bê-tông hóa sân, đường nội bộ; gia công, sửa chữa doanh cụ, v.v. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều có khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ nét.

Thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Hậu cần và công tác hậu cần của Quân đoàn 4 rất nặng nề. Với ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành Hậu cần Quân đoàn phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thiết thực chào mừng 45 năm Ngày thành lập Quân đoàn, bảo đảm cho Quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC BÌNH, Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:47 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết