Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 17/04/2019, 08:48 (GMT+7)
Quân đoàn 2 xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Tổng cục Hậu cần phát động, nhiều năm qua, Quân đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào này bằng nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 05/CT-BQP, ngày 06-3-2012 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Cục Hậu cần Quân đoàn đã chủ động tham mưu đề xuất với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn và quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đồng thời, xác định đây là một nội dung cụ thể hoá phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thời cơ tốt để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác doanh trại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đoàn trong giai đoạn mới. Mục đích của việc làm này là phục vụ tốt hơn nơi ăn ở, sinh hoạt, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; tạo môi trường thuận lợi để họ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2012 - 2017

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác doanh trại; triển khai nhiều biện pháp đưa phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển cả bề rộng và chiều sâu, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cục Hậu cần Quân đoàn đã bám sát 06 nội dung của Phong trào thi đua và thực tiễn đơn vị, rà soát, bổ sung kế hoạch, nội dung “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Quân đoàn làm cơ sở cho các đơn vị cụ thể hóa trong thực hiện. Trong đó, chú trọng tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác doanh trại ở đơn vị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại theo hướng dẫn của cấp trên và lộ trình thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Nhờ có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của ngành Hậu cần và huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tham gia, mặc dù yêu cầu bảo đảm doanh trại đòi hỏi ngày càng cao và gặp không ít khó khăn, nhưng Quân đoàn đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo sự thay đổi vượt bậc về diện mạo, cảnh quan doanh trại của các cơ quan, đơn vị.

Để làm cơ sở triển khai các nội dung của công tác doanh trại, Quân đoàn tập trung trước hết làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Khu vực đóng quân của một số đơn vị trong Quân đoàn có nơi bị lấn chiếm, tranh chấp, cấp trùng,... gây khó khăn cho công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản. Trước thực tế đó, Cục đã tham mưu, giúp Đảng ủy Quân đoàn ra nghị quyết chuyên đề về quản lý đất quốc phòng. Đồng thời, cơ quan doanh trại chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đúng hiện trạng của từng điểm đất, liên thẩm chặt chẽ số liệu đất để phân loại, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật về đất đai, quy định của Bộ Quốc phòng. Đến nay, 100% các đơn vị trong Quân đoàn đều có quyết định phê duyệt vị trí đóng quân của cấp có thẩm quyền; tổ chức đào hào, xây tường bao phân định ranh giới, cắm mốc giới, giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, cấp trùng, không để phát sinh các điểm lấn chiếm, tranh chấp mới, góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Cùng với đó, Cục Hậu cần đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại. Bằng các biện pháp đồng bộ, Quân đoàn đã sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại, cùng hệ thống thao trường, bãi tập, khu thể thao, sân vườn, đường nội bộ, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, đảm bảo hợp lý, chính quy, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và địa bàn đóng quân của từng đơn vị, làm cơ sở cho đầu tư xây dựng. Công tác xây dựng và quản lý doanh trại được tiến hành chặt chẽ, theo đúng phân cấp. Cơ quan doanh trại các cấp đã rà soát, thống kê, phân loại chất lượng công trình doanh trại, niên hạn sử dụng. Trên cơ sở đó, chủ động lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, xây dựng trung hạn, dài hạn, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị huy động nguồn lực để triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu sử dụng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình trong đầu tư xây dựng cơ bản; tích cực triển khai các công trình, dự án doanh trại đã được phê duyệt; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, v.v. Cùng với đó, Quân đoàn chú trọng làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa doanh trại, doanh cụ, hạn chế thấp nhất sự xuống cấp do tác động bởi thời tiết, khí hậu, môi trường. Trong điều kiện nhu cầu sửa chữa, nâng cấp doanh trại lớn, nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác này có hạn, Quân đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, sử dụng doanh trại; đồng thời, chủ động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động nội lực, công sức bộ đội, nguồn vốn tự có để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, làm cơ sở để biểu dương và nhân rộng. Hầu hết các đơn vị đều thành lập các tổ, nhóm gồm những cán bộ, chiến sĩ có tay nghề về xây dựng, điện, nước, nề, mộc,… để tự tu sửa, bảo quản doanh trại, sửa chữa, sản xuất doanh cụ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.

Khuôn viên xanh của Sở chỉ huy Sư đoàn 325

Công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng điện, nước của Quân đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động cân đối nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp công trình cấp điện, nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật, nhất là những nơi có khó khăn về nguồn nước. Song song với đó, để nâng cao hơn nữa đời sống bộ đội, Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng công trình nước tắm nóng cho bộ đội vào mùa đông1 và áp dụng nhiều biện pháp quản lý, thực hiện tiết kiệm điện, nước. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế quản lý, sử dụng điện nước, công khai, giao hạn mức điện, nước đến từng đầu mối và bổ sung, củng cố hệ thống công-tơ điện riêng tới từng bộ phận, phòng ở để theo dõi sử dụng. Nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn điện, nước sinh hoạt, Quân đoàn tích cực chỉ đạo củng cố hoàn chỉnh hệ thống phân phối điều tiết điện nước, phân tách mạng điện, nước dùng cho sinh hoạt, làm việc và cho các nhiệm vụ khác, khắc phục triệt để hiện tượng lệch pha hệ thống điện, nước trong và ngoài nhà. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị lắp đặt hệ thống thiết bị tích hợp năng lượng mặt trời để chiếu sáng doanh trại, các thiết bị tiết kiệm điện và cắt giảm đèn chiếu sáng công cộng ở nơi không cần thiết. Nhờ đó, trong 05 năm qua, Quân đoàn đã tiết kiệm được hơn 1,17 triệu kwh điện và hàng chục tỷ đồng tiền nước sinh hoạt.

Công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh được Quân đoàn chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng. Với tinh thần đó, các đơn vị tích cực điều chỉnh bổ sung mặt bằng quy hoạch, cải tạo vườn đồi, xây dựng khuôn viên, bồn hoa, thảm cỏ, trồng cây xanh phù hợp với từng vị trí; thường xuyên duy trì nghiêm chế độ vệ sinh doanh trại ngày, tuần, thu gom, xử lý rác thải theo quy định. Đồng thời, quan tâm, chú ý vệ sinh khu chăn nuôi, khu chế biến thực phẩm tập trung và nhà ăn, nhà bếp ở các đơn vị,... bảo đảm cảnh quan môi trường đơn vị luôn xanh, sạch, đẹp, hợp vệ sinh.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Quân đoàn có bước phát triển sâu, rộng, mạnh mẽ, vững chắc. Ý thức, trách nhiệm trong sử dụng, quản lý tài sản vật chất doanh trại, sử dụng điện nước tiết kiệm đã đi vào nền nếp. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt, môi trường sống ngày càng được cải thiện, tạo nên sự thống nhất, chính quy trong doanh trại. Đến nay, toàn Quân đoàn cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ bản; doanh trại các đơn vị đưa vào sử dụng bảo đảm tính đồng bộ, chính quy, thống nhất và phát huy tốt hiệu quả. Các đơn vị đầu mối, các khu vực sở chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc, thao trường huấn luyện, khu kỹ thuật, khu tăng gia sản xuất và các khu vực công cộng được quy hoạch mặt bằng hợp lý, phân khu chức năng rõ ràng. Hệ thống biển bảng, pa nô, áp phích thống nhất, chính quy. Trong 05 năm qua, Quân đoàn đã huy động 1.336.954 ngày công của bộ đội, san lấp 927.078m2 mặt bằng, đào đắp 210.728m3 đất, đá, sửa chữa, nâng cấp 432.847m2 doanh trại, xây dựng 34.378 m2 sân, đường nội bộ; mua mới và tự sản xuất được 1.826 ván nằm, 592 giường gỗ, 281 cặp giường sắt 2 tầng, 316 bàn làm việc, 272 tủ áo sĩ quan; trồng được 758.616 cây các loại. Từ năm 2012 đến nay, toàn Quân đoàn không có đơn vị nào thâm hụt tiền điện, nước. Tham gia Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” khối các trung đoàn bộ binh đủ quân cấp toàn quân, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đạt giải Xuất sắc. Sơ kết 05 năm (2012 – 2017) thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Quân đoàn có 02 đơn vị và 01 cá nhân được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần tặng Bằng khen và Cờ luân lưu.

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được là cơ sở, tiền đề để Quân đoàn 2 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác doanh trại, góp phần xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá BÙI QUANG KHẢI, Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn

___________

1 - Đến nay, Quân đoàn đã xây dựng được 40 hệ thống nước sạch sinh hoạt, 204 điểm tắm nước nóng và 12 hệ thống nước lọc tinh khiết cho bộ đội sử dụng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 18/08/2019

EUR25550.9826397.54

GBP27734.1628178.28

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết