Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 25/12/2017, 08:44 (GMT+7)
Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân đoàn 2 là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nên công tác kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, cùng với các mặt công tác khác, Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm cho Quân đoàn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đoàn có khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến trong mọi tình huống, đã và đang đặt ra cho công tác kỹ thuật yêu cầu mới. Hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, công tác kỹ thuật của Quân đoàn còn không ít khó khăn do số lượng vũ khí, trang bị, phương tiện được giao quản lý, sử dụng lớn, đa dạng về chủng loại, phần lớn thuộc thế hệ cũ đã qua sử dụng nhiều năm, hệ số kỹ thuật thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ lớn, v.v. Trong khi đó, tổ chức, lực lượng kỹ thuật của Quân đoàn và năng lực của hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật các cấp có mặt chưa theo kịp sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ; ngân sách bảo đảm kỹ thuật, vật tư, phụ tùng có hạn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật.

Trước hết, Quân đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kỹ thuật, phát huy vai trò nòng cốt của ngành Kỹ thuật trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh công tác kỹ thuật của cấp trên, nhất là Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, Quân đoàn cụ thể hóa, xây dựng nghị quyết lãnh đạo và các kế hoạch, chương trình thực hiện công tác kỹ thuật, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ. Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác kỹ thuật. Từ đó, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đề cao trách nhiệm, nhất là vai trò gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì, vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong tổ chức thực hiện. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, những năm qua, Quân đoàn đã triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW, nội dung của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và các mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật. Nổi bật là, Quân đoàn đã hoàn thành quy hoạch hệ thống kho, khu kỹ thuật từ cấp chiến thuật đến chiến dịch. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực, nhất là nội lực để củng cố, nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng kỹ thuật các cấp cả về mặt bằng, công nghệ, trang thiết bị sửa chữa hiện đại, đảm bảo chính quy, thống nhất. Năm 2016, Quân đoàn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp kho kỹ thuật tổng hợp của Quân đoàn và tổ chức bảo dưỡng, phân lô, sắp xếp vũ khí, đạn theo từng nhiệm vụ, phương án. Đến nay, trên 80% số nhà kho, nhà che vũ khí, trang bị của Quân đoàn được xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; có 85% trạm, xưởng, khu kỹ thuật của sư đoàn bộ binh, các lữ đoàn binh chủng, Tiểu đoàn Sửa chữa tổng hợp được đầu tư, nâng cấp và bổ sung nhiều trang thiết bị, công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên ngành hiện đại, đạt chuẩn theo quy định. Quân đoàn phấn đấu đến năm 2019, 100% cơ sở kỹ thuật đạt chuẩn (hoàn thành trước 01 năm so với chỉ tiêu nghị quyết của Quân đoàn). Cùng với đó, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện Đề án đi-ê-den hóa phương tiện vận tải quân sự và hoàn thành đồng bộ đi-ê-den hóa 100% xe vận tải cho các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, được Tổng cục Kỹ thuật đánh giá cao.

Hiện nay, Quân đoàn chỉ đạo tập trung làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, ngành Kỹ thuật rà soát, đề xuất đưa ra khỏi biên chế các trang bị lạc hậu, làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định và phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, Quân đoàn yêu cầu các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật”. Hằng tuần, hằng tháng, các loại phương tiện, xe máy đều được nổ máy theo chế độ sẵn sàng chiến đấu và chạy thử kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Quân đoàn đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, trong đó, đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nội dung, quy trình bảo đảm kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, bảo đảm chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị kỹ thuật sau sửa chữa. Đặc biệt, Quân đoàn đẩy mạnh phân cấp bảo đảm kỹ thuật, chú trọng nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị với phát huy hiệu quả của các trạm, xưởng, trang bị, phương tiện hiện đại đã được đầu tư; kết hợp chặt chẽ giữa bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ với cơ động sửa chữa tại đơn vị, hạn chế việc đưa trang bị, phương tiện về trạm, xưởng của Quân đoàn. Đến nay, Quân đoàn đã sửa chữa, đảm bảo đồng bộ 100% súng pháo, xe máy, khí tài, đạn các loại của Sư đoàn Bộ binh 325, 100% vũ khí, trang bị kỹ thuật trực sẵn sàng chiến đấu của các lữ đoàn binh chủng; sửa chữa, đồng bộ 100% xe công trình. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được duy trì ở mức cao (Kt = 1), sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ. Năm 2017, Quân đoàn bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác, đồng bộ, chất lượng tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật tham gia diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng có bắn đạn thật, được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật đánh giá cao.

Đối với Quân đoàn chủ lực, vấn đề cơ động có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp tới việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, cùng với chú trọng làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, thường xuyên duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phương tiện xe máy theo quy định, Quân đoàn chỉ đạo ngành Kỹ thuật chủ động xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, tình huống đòi hỏi sức cơ động cao, nhất là nhiệm vụ A, A2, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. Quân đoàn còn đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực của các tổ, đội sửa chữa cơ động, nhằm thực hiện tốt bảo đảm tại chỗ theo phân cấp với bảo đảm cơ động vượt cấp.

Do yêu cầu của nhiệm vụ, hằng năm cường độ huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, cơ động sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong Quân đoàn rất lớn, diễn ra trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, nguy cơ mất an toàn cao. Nhận rõ điều đó, Quân đoàn chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn giao thông, xác định đây là khâu đột phá trong thực hiện công tác kỹ thuật. Cùng với quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động 50; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đăng ký vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp, Quân đoàn chú trọng xây dựng, hoàn thiện các nội quy, quy định hoạt động nhà kho, trạm, xưởng, khu kỹ thuật; hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ ở các kho, trạm biết sử dụng các thiết bị an toàn, bảo hộ lao động trong sản xuất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật theo sát hoạt động của bộ đội, trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp, xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra mất an toàn cho người, vũ khí, trang bị. Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, Quân đoàn chỉ đạo Ban An toàn giao thông các cấp thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng xe mô tô 2 bánh, tình trạng kỹ thuật của trang bị, xe máy và việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Vì vậy, thời gian qua, Quân đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trước thực tế, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Quân đoàn còn thiếu về số lượng, trình độ, tay nghề không đồng đều, thợ kỹ thuật có tay nghề cao còn ít,… Quân đoàn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng tốt; xác định đây là nội dung then chốt, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ công tác kỹ thuật cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, Quân đoàn thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp, nhất là việc huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật tại đơn vị theo phương châm “Mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề”, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tự học, tự bồi dưỡng, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau thông qua hoạt động thực tiễn. Quân đoàn chỉ đạo ngành Kỹ thuật xây dựng nội dung huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng sát với cương vị, chức trách từng đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị; chú trọng huấn luyện khai thác, làm chủ trang bị mới, hiện đại; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ, thợ kỹ thuật giỏi, chuẩn hóa theo từng vị trí công tác. Đối với đội ngũ cán bộ nòng cốt của ngành Kỹ thuật, Quân đoàn tập trung nâng cao năng lực chỉ huy tham mưu kỹ thuật thông qua việc mời giảng viên của Học viện Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, kết hợp với tăng cường tham gia các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập của ngành Kỹ thuật để nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng văn kiện, kế hoạch công tác kỹ thuật và thực hành bảo đảm kỹ thuật trong điều kiện tác chiến công nghệ cao. Mặt khác, Quân đoàn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, ứng dụng vào quá trình khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực tiễn công tác bảo đảm kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường tổ chức hội thao, hội thi ở các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện công tác kỹ thuật. Năm 2016, ngành Kỹ thuật có 57 sáng kiến tham gia hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân đoàn, trong đó có 38 sáng kiến đạt giải.

Ngoài ra, Quân đoàn luôn coi trọng thực hiện công tác động viên kỹ thuật. Hằng năm, ngành Kỹ thuật và các đơn vị chủ động phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, phúc tra, tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên; rà soát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, khả năng huy động nguồn vật tư dự trữ, khả năng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng huy động khi có tình huống và tham gia bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập có huy động lực lượng dự bị động viên của Quân đoàn, đạt kết quả tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Quân đoàn 2 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, viết tiếp truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá TRỊNH QUANG ĐỈNH, Phó Tư lệnh Quân đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)