Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 22/10/2018, 14:22 (GMT+7)
Quân đoàn 1 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu

Nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn quân nói chung, từng đơn vị nói riêng. Đối với Quân đoàn 1 - Binh đoàn cơ động chiến lược của Bộ - thực hiện tốt nội dung trên càng có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là mục tiêu mà Quân đoàn đang phấn đấu, thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước yêu cầu phải có những đơn vị mạnh, quy mô lớn, tạo đòn tiến công chiến lược, tiêu diệt lớn quân địch, làm thay đổi cục diện chiến trường, chiến tranh, đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 24-10-1973, Quân đoàn 1 - Binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng; đồng thời, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng cùng sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Để xứng đáng với vị thế và tầm vóc đó, ngay sau khi thành lập, Quân đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, bổ sung lực lượng và tiến hành nhiều cuộc thao diễn tổng hợp, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng cơ động đánh địch trên các chiến trường. Quân đoàn đã phối hợp với các lực lượng, địa phương tham gia nhiều chiến dịch lớn và giành thắng lợi vang dội, như: Đường 9 - Khe Sanh, Hạ Lào, Trị Thiên, v.v. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn là một trong năm cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Quân đoàn và 65 tập thể, 56 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước, Quân đoàn đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhất là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát huy truyền thống anh hùng, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặt ra cho Quân đoàn những mục tiêu, yêu cầu mới cao hơn. Ý thức sâu sắc điều đó, Quân đoàn đã và đang triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhằm thực hiện tốt vai trò một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng.

Diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng

Quân đoàn tập trung trước hết xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xác định đây là nhân tố quan trọng hàng đầu đảm bảo cho Quân đoàn luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Theo đó, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đoàn trong tình hình mới. Chú trọng thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những diễn biến phức tạp của tình hình, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không mơ hồ, mất cảnh giác. Đồng thời, duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thường xuyên nắm và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị. Cùng với đó, Quân đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và có nhiều biện pháp phù hợp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và đạt được kết quả tích cực. Bởi vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, có trên 94,3% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 81,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xác định đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đặc điểm địa bàn, đối tượng tác chiến. Trong đó, chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng, làm chủ các loại vũ khí, khí tài, trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí, khí tài mới, hiện đại; tăng cường huấn luyện, luyện tập theo nhiệm vụ, tình huống; huấn luyện đối kháng theo cách đánh mới, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; huấn luyện đêm, huấn luyện di chuyển, dịch chuyển, ngụy trang, nghi binh, cơ động phòng tránh đánh trả trong điều kiện tác chiến điện tử rộng rãi và khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, v.v.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Quân đoàn coi trọng bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện, với mục tiêu “Giỏi cấp mình, thuần thục cấp dưới, biết trên một cấp”1. Đồng thời, quan tâm, đầu tư củng cố, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, trường bắn2, đáp ứng yêu cầu cao trong huấn luyện. Cùng với đó, Quân đoàn tích cực tổ chức luyện tập, diễn tập ở các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập, nhất là diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập thực binh có bắn đạn thật và nghiên cứu tổ chức diễn tập đối kháng để đưa bộ đội vào sát thực tiễn chiến đấu. Những năm qua, Quân đoàn đã tham gia nhiều cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức ở các loại hình chiến dịch, chiến lược, như: diễn tập phản công và cơ động, phòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực; diễn tập tác chiến trên chiến trường miền Bắc và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng trăm cuộc diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, đạt kết quả tốt.

Đi liền với công tác huấn luyện và trên cơ sở kết quả của công tác này, Quân đoàn tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, nhất là đối với đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ A. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên thường xuyên được Quân đoàn chú trọng, triển khai thực hiện có nền nếp. Tuy nhiên, từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhiều loại vũ khí, khí tài mới được ra đời, kéo theo đó là sự biến chuyển, hình thành nhiều phương thức tác chiến, hình thái chiến tranh mới, v.v. Vì thế, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, Quân đoàn đẩy mạnh nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống kế hoạch, quyết tâm, phương án tác chiến, phù hợp với sự phát triển của nhiệm vụ và ý định tác chiến của Bộ. Đặc biệt, Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng ngân hàng tình huống cho nhiệm vụ A, A23, làm cơ sở tổ chức luyện tập, diễn tập nhằm rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Bên cạnh đó, Quân đoàn chú trọng phối hợp, hiệp đồng với các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các địa phương tổ chức lực lượng trinh sát, nghiên cứu địa hình, chuẩn bị chiến trường trên các hướng, địa bàn chiến dịch, chiến lược, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tác chiến khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật theo các phương án, quyết tâm tác chiến; phối hợp với địa phương khảo sát, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật theo Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, phát huy sức mạnh tại chỗ của khu vực phòng thủ, sẵn sàng chi viện bảo đảm cho Quân đoàn cơ động chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Thực tiễn chỉ ra rằng, sức mạnh, khả năng chiến đấu của mỗi đơn vị phụ thuộc không nhỏ vào các mặt bảo đảm. Ý thức rõ điều đó, Quân đoàn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, những năm qua, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nền nếp công tác kỹ thuật, nhất là huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nâng cao trình độ, tay nghề, bậc thợ theo các chuyên ngành bảo đảm, xử lý tốt các tình huống kỹ thuật, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật mới và kỹ năng xử lý các tình huống kỹ thuật trong cơ động tác chiến. Đồng thời, duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các cấp; định kỳ nổ máy cơ động, kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đoàn luôn bảo đảm Kt = 1, Kbđ = 1, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ. Cùng với đó, Quân đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác hậu cần, thường xuyên bảo đảm đủ lượng vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu, khai thác tốt hậu cần tại chỗ, phục vụ cho các nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội; giá trị thu từ tăng gia sản xuất bình quân hằng năm đạt 1.250.000 đồng/người/năm; không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%.

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để Quân đoàn 1 tiếp tục phấn đấu xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng DOÃN THÁI ĐỨC, Tư lệnh Quân đoàn
_____________

1 - Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, 90% cán bộ tiểu đoàn, 85% cán bộ đại đội, 80% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi.

2 - Từ năm 2013 - 2018, Quân đoàn đã xây dựng, củng cố 03 trường bắn cấp sư đoàn, 13 trường bắn cấp trung đoàn; hàng trăm thao trường huấn luyện chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, thao trường tập tổng hợp, thao trường kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bãi tập thể lực, vật cản, bể bơi, v.v.

3 - Cấp đại đội trở lên xây dựng 20 - 30 tình huống trong nhiệm vụ A2, từ 40 - 60 tình huống trong nhiệm vụ A.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 06/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết