Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 23/09/2019, 08:43 (GMT+7)
Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Quân chủng luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ đó, nâng cao nhận thức, tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm phong trào Thi đua Quyết thắng; tập trung vào các khâu đột phá để khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, xây dựng Quân chủng vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai thường xuyên, cụ thể đến từng cấp, từng ngành,... theo hướng: ở đâu có bộ đội, ở đó có thi đua; đồng thời, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như lời dạy của Bác: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”2. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên biển, đảo những năm gần đây, Quân chủng luôn tập trung vào giáo dục tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm, lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng không - Không quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, nâng cao cảnh giác trong canh, trực, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, càng trong khó khăn, gian khổ, nhất là các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ giúp dân phòng, chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn; những cánh bay quả cảm của Bộ đội Phòng không - Không quân đã bay trong điều kiện thời tiết phức tạp, báo bão vùng biển xa, chuyên chở các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và địa phương đi chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai; chuyển hàng cứu trợ, cấp cứu người bị nạn nơi đảo xa; cứu tài sản của nhân dân ở những nơi bị lũ, lụt chia cắt, cô lập,... đã làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 giúp dân xã Hòa Ninh, huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng làm đường liên thôn

Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự trở thành hành động cách mạng, được cán bộ, chiến sĩ Quân chủng thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong công tác, học tập, canh trực sẵn sàng chiến đấu hằng ngày và luôn phấn đấu vươn lên, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của người quân nhân cách mạng; mẫu mực trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Phong trào thi đua đã thúc đẩy cán bộ, đảng viên tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v.

Điểm nổi bật là, phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung hàng đầu vào nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm an toàn bay, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời - quản lý điều hành bay, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Từ các chỉ tiêu đề ra, toàn Quân chủng đã nỗ lực thi đua thực hiện tốt nội dung “Một tập trung, ba khâu đột phá” do Bộ Quốc phòng phát động; đẩy mạnh các phong trào: “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, “Nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hành động chuẩn”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Từ đó, xuất hiện nhiều đơn vị trong Quân chủng đạt danh hiệu “3 tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, huấn luyện giỏi, giữ nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vững chắc bầu trời, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không. Trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các mô hình: “Bốn rõ”, “Ham bay, say học”, “Tuần bay kiểu mẫu”, “Kíp ban - kíp chiến đấu giỏi”, “Luyện hay, bắn trúng”,... được nhân rộng, góp phần xây dựng, làm lan tỏa nhiều mô hình đơn vị huấn luyện giỏi. Đặc biệt, mô hình đơn vị “Dân vận khéo” đã được các đơn vị trong toàn Quân chủng vận dụng sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh. Đây là minh chứng rõ nét, thể hiện phong trào Thi đua Quyết thắng đã thấm sâu vào nhận thức và chuyển thành hành động tích cực, tự giác, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân.

Để đẩy mạnh toàn diện các mục tiêu thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng luôn coi trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, thường xuyên quán triệt và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”. Trong đó, Quân chủng chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm vũ khí, trang bị; tích cực bảo quản, quản lý, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có; tập trung quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng thu được nhiều thành quả tích cực; nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm lợi cho Quân đội hàng trăm tỷ đồng.

Cùng với đó, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng triển khai tích cực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần cho các hoạt động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các cuộc diễn tập của Bộ Quốc phòng, Quân chủng và diễn tập chỉ huy tham mưu cấp sư đoàn, trung đoàn; hội thi, hội thao, ném bom, bắn đạt thật. Từ các đột phá của Ngành đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ, xuất hiện nhiều mô hình: “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị Quân y 5 tốt”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”,... góp phần làm cho phong trào thi đua thêm khởi sắc trên các lĩnh vực công tác của Quân chủng. Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả; cảnh quan, môi trường các đơn vị luôn được tôn tạo, đổi mới, khang trang, sạch, đẹp. Các dự án đầu tư được tiến hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đáp ứng tốt nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt của bộ đội. Do địa bàn đóng quân của một số đơn vị ở những nơi có điều kiện đặc thù, nên Quân chủng đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, nhất là trên đồi cao, nơi đảo xa; thực hiện không để đất trống, đất hoang, cải tạo sỏi đá, chắt chiu từng giọt nước ngọt để chăn nuôi, trồng rau, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

Các tổ chức quần chúng của Quân chủng tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: “Ngày chủ nhật xanh” của đoàn viên, thanh niên; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của phụ nữ; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến” của công đoàn, v.v. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ phẩm chất, đạo đức, lối sống và tinh thần đoàn kết gắn bó, tận tụy với công việc của cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Phong trào Thi đua Quyết thắng luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, v.v. Các đơn vị đã tổ chức hàng trăm đợt công tác đến các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa,... để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng ở Quân chủng, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, thường xuyên quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng; làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng; thường xuyên bồi dưỡng, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, hội đồng thi đua - khen thưởng, cơ quan chính trị các cấp và phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, luôn đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua; trong đó, chủ đề phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; mục tiêu phải có tính toàn diện và trọng tâm, trọng điểm; đột phá vào những khâu yếu, việc khó, việc mới; chỉ tiêu cụ thể, hợp lý, sát với yêu cầu nhiệm vụ và có tính khả thi cao; hình thức và biện pháp đa dạng, phong phú, sát thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng, tâm lý của bộ đội.

Thứ ba, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, chú trọng cả khen thưởng đột xuất và thường xuyên; tập trung vào các lực lượng làm nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn, phức tạp, nơi đảo xa, núi cao; thi đua - khen thưởng gắn với công tác cán bộ, công tác chính sách, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ trưởng thành, phát triển.

Thứ tư, quan tâm chăm lo, tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; tạo môi trường thi đua thuận lợi, lành mạnh; triệt để khắc phục bệnh thành tích - lực cản lớn nhất trong thi đua.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Phòng không - Không quân luôn xác định thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, luôn kiên định, vững vàng, một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phát huy tinh thần “Dám đánh, biết đánh và quyết thắng”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Thiếu tướng TRẦN NGỌC QUYẾN, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
____
________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 473.

2 - Sđd, Tập 7, tr. 410.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết