Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 24/08/2017, 07:50 (GMT+7)
Quận Ba Đình tăng cường phối hợp giữa Quân sự và Công an trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn

Nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và  trụ sở làm việc các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa,… quan trọng của đất nước, quận Ba Đình có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong quá trình xây dựng, phát triển, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Quận cũng còn gặp không ít khó khăn. Nổi lên là sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, tình hình tụ tập, khiếu kiện đông người, hoạt động của tội phạm và các tệ nạn xã hội, … diễn biến phức tạp. Để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan trọng yếu, hoạt động của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đoàn khách quốc tế tới thăm, làm việc và nhân dân trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quận đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tăng cường phối hợp giữa Quân đội với Công an trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn là nội dung trọng tâm.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau...”1, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, cơ quan Quân sự và Công an Quận đã hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn theo đúng Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BCA-BQP, ngày 29-6-2012 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đảng ủy Quân sự Quận và Đảng ủy Công an Quận đã phối hợp để tham mưu với Quận ủy ban hành Chương trình 109-CT/QU, lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh toàn khóa (2015-2020). Trong thực hiện, lực lượng Công an và Quân đội luôn đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt nội dung phối hợp, tham mưu với Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trọng tâm là: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22-5-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chương trình 05-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch 218/KH-UBND, ngày 04-8-2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, v.v. Nhờ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân giúp đỡ lực lượng Công an và Quân đội trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Điểm nổi bật là, lực lượng Công an và Quân sự đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu giúp Quận ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng, củng cố hệ thống công trình phòng thủ theo quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ Quận được Thành phố phê duyệt.

Do sự chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động của các loại tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an và Quân sự đã chủ động phối hợp nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin thông qua chế độ hội ý, giao ban ở từng cấp. Trên cơ sở đó, tham mưu với Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo kế hoạch thống nhất nhằm kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành phố được hai bên coi trọng và triển khai thực hiện tốt. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giải quyết và xử lý kịp thời, triệt để những vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, v.v. Cùng với đó, lực lượng Quân sự và Công an còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương bạn có liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện và luyện tập các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, cháy nổ, biểu tình, bạo loạn và cứu nạn, cứu hộ,... để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2016, lực lượng Quân sự và Công an Quận đã phối hợp chặt chẽ, xử lý có hiệu quả 30 vụ cháy, 203 vụ đổ cây (trong đó có vụ sập đổ công trình tại số nhà 43 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch). Nhờ đó, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận .

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự còn được thể hiện ở sự hiệp đồng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tuyển chọn công dân nhập ngũ, tuyển sinh vào các học viện, nhà trường của Quân đội và Công an; tuyển cán bộ, nhân viên vào cơ quan trọng yếu, cơ mật của hai lực lượng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang Quận. Việc phối hợp trong công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ giữa Công an với Quân đội của các thế lực thù địch. Các bộ phận chức năng của hai lực lượng thường xuyên rà soát, khắc phục những “lỗ hổng” bảo mật; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng in-tơ-nét để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, kích động tụ tập đông người biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn. Riêng năm 2016, lực lượng Công an, Quân sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý tốt 624 vụ khiếu kiện, tập trung đông người (7.587 lượt người) từ các địa phương khác đến cổng Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật. Sáu tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an và Quân sự đã chủ động phát hiện, phối hợp xử lý 245 tin có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đúng quy định của pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cùng với đó, lực lượng Quân sự và Công an còn tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, trước hết là chất lượng chính trị để thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thường xuyên cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng lực lượng. Trên cơ sở của sự phối hợp, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp của người “Chiến sĩ Công an nhân dân” và “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đồng thời, tiên phong phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ an ninh trật tự, tạo thành “thiên la địa võng” đấu tranh có hiệu quả với kẻ địch và bọn tội phạm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, sự chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nên công tác phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Công an và Quân sự luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch, quy chế đề ra, hoạt động hiệu quả, có chiều sâu, trở thành công tác thường xuyên, quan trọng của mỗi lực lượng. Sự phối hợp giữa hai lực lượng là động lực tiếp thêm sức mạnh truyền thống đoàn kết, phối hợp giữa Quân đội và Công an, góp phần to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong tình hình mới./.

Thượng tá ĐỖ HỒNG THÁI, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận
_________
____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập,  Tập 9, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 403.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.