Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2018, 09:27 (GMT+7)
Quận 10 chú trọng tạo nguồn cán bộ từ lực lượng vũ trang

Thực hiện chủ trương của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quận 10 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn cán bộ từ lực lượng vũ trang sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, bước đầu đạt được kết quả quan trọng.

Nhằm đa dạng các nguồn cán bộ theo chương trình, đề án tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10 đã xây dựng “Chương trình bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ từ đảng viên lực lượng vũ trang hoàn thành nghĩa vụ”1. Chương trình đã cụ thể hóa các chủ trương của Thành ủy về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chuẩn hóa, xây dựng cơ chế, tạo môi trường, điều kiện để thu hút, trọng dụng nhân tài, đảm bảo tính kế thừa, liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn địa phương. Trên tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong Quận luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tổ chức, công tác tư tưởng và công tác chính sách, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong thực hiện Chương trình. Công tác tạo nguồn cán bộ nói chung và từ nguồn đảng viên trong lực lượng vũ trang hoàn thành nghĩa vụ nói riêng, không chỉ là trách nhiệm trước hết của các cấp ủy, tổ chức đảng, mà còn là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, nhằm tạo nguồn cán bộ rộng, phong phú để tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức rõ điều đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Quyết định 797-QĐ/QU kèm với Quy chế “Chương trình bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ từ đảng viên trong lực lượng vũ trang hoàn thành nghĩa vụ”. Đồng thời, thành lập Tổ công tác do đồng chí Bí thư Đảng ủy Quận phụ trách. Các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt trách nhiệm phát hiện, giới thiệu các ứng cử viên tham gia, đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao về chất lượng; tập trung vào những đồng chí có lý lịch chính trị rõ ràng, trình độ, đạo đức, lối sống tốt, có tinh thần tự nguyện, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Trong quá trình thực hiện, Quận tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, các phường, tổ dân phố và các tổ chức quần chúng, như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công đoàn,... để mỗi ứng cử viên nắm chắc tiêu chuẩn được chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia Chương trình. Kế hoạch xác định mỗi phường giới thiệu 01 hoặc 02 ứng cử viên, riêng Quận đoàn giới thiệu được 03 đến 04 đồng chí. Ban chỉ huy quân sự các cấp phối hợp với đoàn thanh niên và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi quá trình phấn đấu, công tác của đối tượng trước, trong và sau khi xuất ngũ. Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ Quận và các cơ quan, các phường khảo sát nắm chắc nhu cầu tiếp nhận, bố trí vị trí công tác sau khi đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an. Phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, quản lý, tham mưu đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, chủ động báo cáo Thường trực Quận ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Họp mặt đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2015-2018

Hai là, tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế trong thực hiện Chương trình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường vụ Đảng ủy Quận yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm minh bạch, công khai, dân chủ, lựa chọn đúng những ứng cử viên tâm huyết có phẩm chất và năng lực; đề cao nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất, trực tiếp, toàn diện công tác phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, thực hiện các quy trình, thủ tục, thẩm quyền tuyển dụng đúng theo pháp luật, quy định của Thành ủy, Quận ủy và điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tiêu chuẩn dự nguồn trước khi nhập ngũ được quy định cụ thể: là đảng viên, tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, tự nguyện tham gia; được cấp ủy đảng, cơ quan Quân sự, Công an, Đoàn Thanh niên giới thiệu. Tổ công tác phối hợp với Ban Tổ chức Quận sơ tuyển, phỏng vấn và xét tuyển công nhận đưa vào danh sách dự nguồn. Trong quá trình tại ngũ, địa phương kết hợp với đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình công tác; kịp thời động viên, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên phấn đấu liên tục; hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, công an, đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến hoặc có Giấy khen, Bằng khen của đơn vị. Đối với những trường hợp được kết nạp Đảng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, sẽ được Tổ công tác xem xét, quyết định theo từng trường hợp cụ thể. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, các đối tượng được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, tạo điều kiện để thi tuyển công chức, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí công tác, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức chính trị - xã hội theo nhu cầu của địa phương. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ để đối tượng tham gia Chương trình đảm bảo đời sống, yên tâm công tác. Mặt khác, Quận ủy luôn phát huy tốt vai trò các tổ chức quần chúng trong việc tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động, đảm bảo cho Chương trình được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Qua 02 năm thực hiện, với yêu cầu cao, tổ chức đồng bộ, quá trình sàng lọc chặt chẽ, tỉ lệ nguồn cán bộ so với ứng cử viên ban đầu đạt 30% đến 40%, đảm bảo lựa chọn được những đồng chí xứng đáng nhất, có phẩm chất, năng lực thực chất. Tính đến tháng 06 năm 2018, Chương trình đã tạo nguồn thành công 13 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí đang tại ngũ, 04 đồng chí đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp quận và phường, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nguồn. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, trực tiếp là các chi bộ quản lý tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và đội ngũ đảng viên dự nguồn của Chương trình nói riêng. Qua đó, định hướng động cơ phấn đấu đúng đắn, tạo động lực để họ nỗ lực, kiên trì hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp với Thành phố và cơ quan chức năng mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, đào tạo nghiệp vụ gắn với quy hoạch chức danh và nhu cầu sử dụng cán bộ. Tập trung vào trang bị những kiến thức cơ bản, như: pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học quản lý, quốc phòng và an ninh, v.v. Ngoài ra, Quận còn coi trọng việc học tập, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ nguồn ngay trong quá trình công tác, qua các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là các kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống ở cơ sở. Cấp ủy các cấp cũng yêu cầu bản thân mỗi cán bộ nguồn phải ham học hỏi, cầu tiến bộ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ và nhân dân tín nhiệm, có triển vọng đảm nhiệm chức vụ cao hơn.

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ "Hạt giống đỏ"

Để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ dự nguồn của Chương trình tiếp tục phát huy khả năng, kinh nghiệm đã được rèn luyện trong môi trường lực lượng vũ trang, Quận ủy đã chỉ đạo Quận đoàn thành lập câu lạc bộ “Hạt giống đỏ” quy tụ những đảng viên trẻ đã hoàn thành nghĩa vụ. Đây chính là mô hình phù hợp để họ tham gia hoạt động xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Đồng thời, cũng là nơi Ban Thường vụ Quận ủy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ này; là “kênh” quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là tình hình an ninh chính trị xã hội. Tuy mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, nhưng Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực, như: tham mưu, đề xuất những cá nhân xuất sắc tuyển chọn vào bộ máy chính quyền địa phương; giao lưu với lực lượng thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự; xây dựng trang mạng xã hội đăng tải các thông tin định hướng tư tưởng, v.v.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng chi bộ quân sự phường gắn với quy hoạch cán bộ quân sự cơ sở giai đoạn 2016 - 2025 của Thành ủy. Ban Thường vụ Quận ủy tích cực chỉ đạo Đảng ủy các phường gắn xây dựng chi bộ quân sự với xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự; tạo nguồn phát triển đảng viên với nguồn cán bộ. Hằng năm, Quận chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân, tăng tỉ lệ đảng viên, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương. Mặt khác, thông qua các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua của địa phương, các đảng viên đang công tác trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt thành tích xuất sắc được thử thách, bồi dưỡng, lựa chọn đưa vào nguồn quy hoạch. Quận xác định, đội ngũ cán bộ quân sự cấp phường là một bộ phận của đội ngũ công chức tại địa phương. Vì vậy, ngoài chuẩn hóa trình độ đội ngũ cán bộ này theo Đề án 799 của Thủ tướng Chính phủ, Quận còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện về kinh tế, luật pháp, ngoại ngữ,… để đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quốc phòng, quân sự và quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong tình hình mới. Trên cơ sở nhu cầu địa phương và năng lực cá nhân, có thể điều chuyển, phát triển đội ngũ cán bộ này; tạo nguồn cán bộ “động” và “mở”, bổ sung cho cả hệ thống chính trị. Từng bước khắc phục tình trạng khép kín, tạo động lực cho cán bộ, công chức tích cực công tác, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vừa tạo sự liên thông trong đội ngũ cán bộ, công chức ở các ngành, các cấp.

Tuy Chương trình mới thực hiện từ năm 2016, nhưng với kết quả bước đầu có thể khẳng định, đây là một cách làm đúng đắn, sáng tạo của Quận ủy Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên nguồn cán bộ dồi dào, có trình độ, năng lực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh để bổ sung cho địa phương. Việc làm này đã thể hiện sự tin tưởng của Đảng đối với thế hệ trẻ; đồng thời, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trưởng thành từ thực tiễn có cơ hội phấn đấu, rèn luyện trở thành cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của địa phương.

ThS. ĐẶNG QUỐC TOÀN, Bí thư Quận ủy
____________

1 - Gọi tắt là Chương trình

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.