Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 14/10/2020, 07:40 (GMT+7)
Phú Yên chú trọng xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ

Là tỉnh duyên hải miền Trung, địa hình chủ yếu là đồng bằng và đồi núi đan xen, có sân bay, cảng biển và hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt tương đối phát triển, Phú Yên có nhiều thuận lợi, ưu thế trong xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhận thức rõ thế trận quân sự là nội dung quan trọng cùng với tiềm lực, lực lượng tạo thành sức mạnh khu vực phòng thủ, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ đạt kết quả khá toàn diện. Công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng thế trận quân sự được tiến hành chặt chẽ, khoa học, phù hợp; các thành phần thế trận khu vực phòng thủ, nhất là các công trình quốc phòng, quân sự thiết yếu, công trình lưỡng dụng được xây dựng, bổ sung từng bước hoàn thiện, đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác quản lý, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng thực hiện đúng quy định, bảo đảm bí mật, v.v. Có được kết quả đó là nhờ Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc xây dựng khu vực phòng thủ. Đây là nội dung quan trọng nhằm thống nhất về nhận thức, hành động, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quan trọng này. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng ngắn, gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm đối tượng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quân sự khu vực phòng thủ trong giai đoạn hiện nay. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ (trước đây là Nghị định số 152/2007/NĐ-CP) và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh về khu vực phòng thủ. Không chỉ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo, đài của Trung ương, địa phương, nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh tiến hành tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, biện pháp khoa học, phù hợp1; trong đó, coi trọng tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, thông qua giao ban, hội họp, học tập, quán triệt nghị quyết và các hoạt động văn hóa, văn nghệ,… để truyền đạt các nội dung về xây dựng khu vực phòng thủ cho các đối tượng. Đáng chú ý là, Tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt, xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo cao cấp, nhất là cán bộ Trung ương, Tỉnh trong Quân đội qua các thời kỳ đang sinh sống, làm việc trên địa bàn, nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sự tham mưu, chỉ đạo, định hướng đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Thông qua đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng tới các cấp, ngành, lực lượng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận quân sự, huy động các nguồn lực vật chất, tinh thần trong nhân dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Lực lượng vũ trang Tỉnh cùng nhân dân tu sửa đường ven biển

Hai là, tích cực nghiên cứu, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch xây dựng các công trình quân sự phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh của Tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ các cấp và quy hoạch xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, sở, ngành rà soát, đánh giá đối chiếu với quy hoạch về số lượng, chất lượng, quy mô, vị trí các công trình phòng thủ, nhất là các công trình trọng yếu, sử dụng lâu dài, như: căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ và phân căn cứ hậu cần, kỹ thuật, sở chỉ huy các cấp, hệ thống đường hầm, công trình chiến đấu ven biển, v.v. Qua đó, giúp Tỉnh nắm chắc tình hình, thực trạng quản lý, sử dụng các công trình quân sự, xác định phương hướng, giải pháp và triển khai thực hiện quy hoạch, tổ chức xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ trong thời gian tới.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tỉnh, Quân khu và các huyện, thành phố tiến hành nghiên cứu đánh giá đặc điểm địa hình, khí hậu thủy văn, điều kiện kinh tế - xã hội để xác định số lượng, quy mô, tính chất công trình quân sự xây dựng trong từng năm, từng giai đoạn theo hướng cơ bản, vững chắc, liên hoàn, có chiều sâu, phù hợp đặc điểm địa bàn, cách đánh sở trường của lực lượng vũ trang Tỉnh, mục đích sử dụng và khả năng của địa phương. Trong đó, Tỉnh tập trung điều chỉnh quy hoạch một số hạng mục thuộc căn cứ hậu cần cấp tỉnh và cấp huyện; nâng cấp thao trường bắn cấp huyện (Suối Cối, Đồng Xuân) thành cấp tỉnh; chọn thành phố Tuy Hòa xây dựng điểm về căn cứ hậu cần, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai xây dựng tại các huyện khác. Trong quá trình xây dựng, Tỉnh triệt để tận dụng nguồn vật liệu tại chỗ, công trình còn sử dụng được, đồng thời nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các thế hệ đi trước cũng như học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn. Vì vậy, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí trong quá trình xây dựng thế trận khu vực phòng thủ.

Ba là, tập trung xây dựng các công trình quân sự có trọng tâm, trọng điểm và mang tính lưỡng dụng. Do điều kiện nguồn kinh phí có hạn, không thể bảo đảm ngay một lúc, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Công an tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo xây dựng các công trình quân sự có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, ưu tiên các công trình quan trọng, cấp thiết và mang tính lưỡng dụng, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Theo đó, với các huyện, thành phố ven biển, Tỉnh chỉ đạo xây dựng các công trình vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu dân sinh, tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, như: đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đường ven biển; quy hoạch, cải tạo các điểm tham quan, du lịch; xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu để có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn; đường hầm, cụm điểm tựa, trận địa chiến đấu ven biển, đảo gần bờ, v.v. Đối với sân bay Tuy Hòa, cảng Vũng Rô, Bãi Gốc là những công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh, Tỉnh tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp theo hướng ưu tiên cho hoạt động quốc phòng, quân sự.

Đối với các địa bàn miền núi, như: Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tỉnh tập trung nghiên cứu, lựa chọn và tận dụng tối đa các hang động tự nhiên, khu vực địa hình có giá trị chiến thuật để cải tạo, sửa chữa; xây dựng mới sở chỉ huy các cấp, khu sơ tán, khu căn cứ và phân khu căn cứ hậu cần, kỹ thuật, công trình tránh, trú cho người, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất. Với địa phương đã được quy hoạch phát triển công nghiệp gắn kết với phát triển công nghiệp quốc phòng, như: Đông Hòa, Tuy Hòa, Sông Cầu. Bộ Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, bố trí lại dân cư để hình thành cụm làng, xã chiến đấu, khu vực bám trụ bí mật. Đồng thời, tập trung ưu tiên nâng cấp, xây dựng các công trình phục vụ hoạt động dân sinh và sẵn sàng huy động cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống, như: hệ thống giao thông đường bộ, các trung tâm y tế, viễn thông, v.v. Với sự tham mưu trúng, đúng của Bộ Chỉ huy Quân sự, Tỉnh đã xây dựng được các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ theo đúng lộ trình, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, vừa tăng cường thế trận khu vực phòng thủ.

Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Tỉnh trong xây dựng thế trận quân sự. Xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt. Quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tiếp tục xây dựng Phú Yên thành khu vực phòng thủ vững chắc giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng; ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức quản lý, thẩm định, đánh giá, giám sát các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp trên địa bàn liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của Luật Quốc phòng, Nghị định số 21 và các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu, của Tỉnh dự thảo, xây dựng quy chế, giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành và địa phương lập quy hoạch và triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, bí mật, đúng quy định về quản lý, đầu tư xây dựng công trình quốc phòng. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, tiến hành thanh toán, quyết toán dứt điểm từng hạng mục công trình theo đúng nguyên tắc tài chính, quy định của pháp luật. Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố điều chỉnh quy hoạch xây dựng các công trình giao thông, xác định quỹ đất dành cho công trình quân sự và tham mưu với Tỉnh tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự còn phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn xây dựng các công trình phòng thủ dân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp, nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Tỉnh trong xử lý các tình huống phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Những kết quả và các giải pháp trên là cơ sở quan trọng để Phú Yên tiếp tục xây dựng thế trận quân sự nói riêng, thế trận khu vực phòng thủ nói chung ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại tá LƯƠNG KẾ ĐIỀM, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________

1 - Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đã xây dựng được trên 1.000 tin, bài, các phóng sự,… về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; quốc phòng, an ninh.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470