Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 14/10/2019, 06:59 (GMT+7)
Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Quân khu 1 – kết quả và kinh nghiệm

Việt Bắc - Quân khu 11 là địa bàn chiến lược quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn là căn cứ địa cách mạng; “cái nôi của Cách mạng Tháng Tám”, “Thủ đô kháng chiến”. Đồng thời, cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với niềm vinh dự, tự hào đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246  tại Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm "Luyện quân, lập công, quyết thắng"

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm duy trì tốt các chế độ, nền nếp; khích lệ đội ngũ cán bộ chính trị các cấp thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các quy định nêu gương, Quân khu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt. Công tác cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ, hoạt động của các tổ chức quần chúng được duy trì tốt; phát huy có hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, chăm lo bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho bộ đội. Công tác dân vận được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; kết hợp hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận, tham gia giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, … góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã thiết thực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện; tích cực tham gia cải tiến sáng kiến, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Kết quả huấn luyện của Quân khu hằng năm 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% đến  80%  đạt khá, giỏi, nhiều đơn vị liên tục đạt Đơn vị huấn luyện giỏi2. Trong 5 năm (2014 – 2019), Quân khu có hàng trăm đề tài khoa học, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn; trong đó, có 18 sáng kiến được tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Bộ Quốc phòng và 09 sáng kiến đạt giải toàn quân. Cùng với đó, phong trào thi đua đã tập trung đột phá vào công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự, tạo sự chuyển biến vững chắc về tình hình kỷ luật trong lực lượng vũ trang Quân khu. Các phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện bằng nhiều phong trào, mô hình cụ thể, như: “xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, “xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”,… góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Quân khu.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu đã có hàng trăm công trình và việc làm thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn3. Những việc làm đó, không chỉ góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, mà còn tăng cường tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1
hành quân ra thao trường

Từ thực tiễn tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng, lực lượng vũ trang Quân khu 1 rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của phong trào Thi đua Quyết thắng. Vì thế, căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Quân khu, cấp ủy các cấp đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng từng năm, giai đoạn; gắn nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua, cuộc vận động của các tổ chức, các ngành, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Căn cứ từng nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp với thi đua đột kích, cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội; tập trung đột phá, khắc phục khâu yếu, nhiệm vụ khó khăn, quan trọng. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, kịp thời động viên, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, khẳng định những đỉnh cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của Hội đồng (Tổ) Thi đua - Khen thưởng các cấp, thực hiện tốt chức năng tư vấn cho cấp ủy, chỉ huy về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hai là, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Bản chất của thi đua xã hội chủ nghĩa không phải là sự cạnh tranh, ganh đua, mà đòi hỏi phải có động cơ thi đua trong sáng, lành mạnh, vì lợi ích của mọi người, của tập thể mới mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, thông qua nhiều hình thức đã tập trung giáo dục cho bộ đội, dân quân tự vệ về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Việc giáo dục, xây dựng động cơ thi đua được các cơ quan, đơn vị tiến hành thường xuyên, lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị và tổ chức hoạt động thực tiễn; kiên quyết đấu tranh với hiện tượng thiếu trung thực trong thi đua, phát nhưng không động, bệnh hình thức, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho bộ đội, luôn có quyết tâm cao hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Ba là, không ngừng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp. Để thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm kiện toàn, xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, phát huy vai trò là cơ quan thường trực, chủ động nghiên cứu nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của trên; bám sát tình hình thực tiễn hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, cán bộ chủ trì những chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, giúp lãnh đạo, chỉ huy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cho phong trào diễn ra thường xuyên, liên tục. Trong tổ chức thực hiện, đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm nên đã phát huy được vai trò của họ trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Cùng với đó, Quân khu luôn chú trọng phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, các tổ chức quần chúng, tập hợp, động viên tính tích cực, tự giác, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, hội viên xung kích, làm chuyển biến dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị rất coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, làm cơ sở đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Qua đó, cổ vũ, nêu gương “người tốt, việc tốt”, góp phần đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân khu. Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị luôn sâu sát phong trào, tìm hiểu kỹ kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân và thông qua thực tiễn thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp để phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Làm tốt việc lựa chọn đơn vị làm điểm để vừa rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa tạo điều kiện cho điển hình sớm xuất hiện. Việc bồi dưỡng điển hình tiên tiến được thực hiện thông qua giao nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ với động viên, khích lệ, đặt ra yêu cầu cao để họ phấn đấu rèn luyện. Nội dung bồi dưỡng toàn diện, song chú trọng về phẩm chất, năng lực, động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy trong mọi lúc, mọi nơi; có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện phong trào thi đua. Kiên quyết khắc phục biểu hiện thỏa mãn, dừng lại và tránh áp đặt, chủ quan, cố tạo ra điển hình hoặc đề cao quá mức trong xây dựng điển hình dẫn tới phản tác dụng. Đồng thời, tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập điển hình tiên tiến; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; thi đua, khen thưởng với công tác tổ chức, cán bộ, chính sách; quan tâm đến sự phát triển, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong thi đua.

Những kinh nghiệm trên đây tiếp tục được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 triển khai sâu rộng, nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU, Phó Chính ủy Quân khu
_______________

1 - Ngày 16-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 12 Chiến khu, trong đó có Chiến khu 1, nay là Quân khu 1 và ngày 16-10 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu.

2 - Trung đoàn 2, 12, 141, Sư đoàn 3; Trung đoàn 246, Sư đoàn 346; Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu; Lữ đoàn 210, 575.

3 - Tìm kiếm, quy tập 87 hài cốt liệt sĩ; xây sửa, tôn tạo 461 Nghĩa trang liệt sĩ. Xây tặng 215 “Nhà tình nghĩa”“Nhà đồng đội”; tặng 995 sổ tiết kiệm trị giá 2,1 tỷ đồng; ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” trên 10 tỷ đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  trên 10 tỷ đồng; ủng hộ các loại quỹ và hoạt động nhân đạo, từ thiện trên 40 tỷ đồng; khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 11.499 lượt người, hỗ trợ thiết bị y tế trị giá trên 10 tỷ đồng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:38 - 20/02/2020

HCMSJC44.65045.000
Hà NộiSJC44.65045.020
Đà NẵngSJC44.65045.020

Thời tiết