Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 25/03/2021, 10:12 (GMT+7)
Phát huy truyền thống, ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá”

Trong suốt chặng đường 70 năm1 xây dựng, trưởng thành, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những chiến công vẻ vang của Bộ đội Pháo binh anh hùng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Hậu cần Pháo binh luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, bám sát hoạt động của bộ đội, chủ động khai thác, tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị pháo binh chiến đấu, trưởng thành, lớn mạnh, lập những chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, những năm gần đây, ngành Hậu cần Binh chủng, trực tiếp là Cục Hậu cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần; đồng thời, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc trên các mặt bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh chủng trong thời kỳ mới. Với những thành tích đạt được, Ngành vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, được Bộ Quốc phòng và Binh chủng Pháo binh tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, nhiệm vụ của Binh chủng có bước phát triển mới, đặt ra cho ngành Hậu cần những mục tiêu, yêu cầu rất cao, với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cùng với coi trọng xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội, ngành Hậu cần Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “3 đột phá”2 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm tạo chuyển biến toàn diện hơn nữa trên các mặt công tác hậu cần của Binh chủng.

Trước hết, ngành Hậu cần Binh chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 và Kết luận số 86-KL/QUTW, ngày 25/01/2018 của Quân ủy Trung ương về việc “Lãnh đạo công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, nắm vững tình hình mọi mặt làm cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác hậu cần. Tập trung nghiên cứu, đề xuất với Binh chủng đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ cơ quan Binh chủng đến đơn vị cơ sở, phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng của Binh chủng; đề xuất chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Binh chủng trong thời kỳ mới. Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với lộ trình thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, v.v. Trước mắt, tập trung tham mưu, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt Đề án “Quy hoạch hệ thống kho hậu cần”, “Quy hoạch hệ thống bệnh xá”; Dự án xây dựng Lữ đoàn Pháo binh 675 tại miền Trung. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội, theo hướng tăng cường phân cấp cho đơn vị, mở rộng đấu thầu rộng rãi; thực hiện xã hội hóa một số mặt công tác hậu cần phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Binh chủng và nền kinh tế thị trường. Cục Hậu cần tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, hướng vào thực hiện tốt công tác hậu cần.

Thực hiện đột phá nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần thường xuyên và hậu cần sẵn sàng chiến đấu, Cục Hậu cần Binh chủng chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần tác chiến; duy trì  nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu về hậu cần; tổ chức quản lý, bảo quản tốt vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp theo Chỉ lệnh số 14/CL-BQP, ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh số 08/CL-BTL, ngày 08/5/2017 của Tư lệnh Pháo binh. Đồng thời, tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập bảo đảm hậu cần theo các phương án tác chiến, nhằm hoàn thiện phương án, nâng cao khả năng cơ động và kỹ năng thực hành bảo đảm hậu cần cho các đơn vị pháo binh trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tích cực nghiên cứu, tham mưu cải tiến, đổi mới trang bị, phương tiện hậu cần, nhất là trang bị hậu cần bảo đảm cho dã ngoại, phù hợp với lộ trình hiện đại hóa Binh chủng.

Kiểm tra huấn luyện hậu cần

Đối với công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, thời gian tới, Hậu cần Binh chủng tập trung xây dựng, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần; thực hiện quyết liệt các biện pháp nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần, nhất là công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ thực sự là “Chân đồng, vai sắt”. Ngành tiếp tục làm tốt công tác khai thác, tạo nguồn; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất theo hướng “Tập trung, khép kín, bền vững, hiệu quả”, phù hợp với điều kiện đơn vị; hoàn thiện, nhân rộng mô hình “5 cơ bản”3. Chỉ đạo các đơn vị tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; kết hợp chặt chẽ tăng gia, chăn nuôi với chế biến, quyết tâm giữ vững và cải thiện rõ nét bữa ăn của bộ đội; phấn đấu 100% bếp ăn trong Binh chủng đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, Ngành hướng mạnh vào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”. Trọng tâm trước mắt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị. Chỉ đạo quân y các cấp duy trì nền nếp, chế độ công tác chuyên môn; làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội ngay ở tuyến cơ sở; giữ vững tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%. Tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư mua sắm trang, thiết bị nâng cao khả năng chuyên môn của quân y các tuyến; đầu tư xây dựng Bệnh xá Lữ đoàn 45, Lữ đoàn 490 đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời, chỉ đạo quân y các cấp đẩy mạnh thực hiện chương trình kết hợp quân - dân y, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đối với công tác doanh trại, xăng dầu, vận tải, Cục Hậu cần Binh chủng tiếp tục chỉ đạo hướng vào thực hiện mục tiêu của các phong trào thi đua: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”. Tập trung đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án đã được phê duyệt; duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công các dự án, công trình; phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đất quốc phòng theo quy định. Đồng thời, huy động nội lực củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường; tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn doanh cụ, điện, nước, nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội, v.v. Để đáp ứng yêu cầu bảo đảm hậu cần cho binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật, Cục tăng cường phân cấp, tạo nguồn, quản lý chặt chẽ, đảm bảo ổn định, vững chắc xăng dầu cho các nhiệm vụ của Binh chủng; phấn đấu tiết kiệm 10% hạn mức xăng dầu và điện năng theo quy định, đưa phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào chiều sâu.

Đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, ngành Hậu cần Binh chủng đẩy mạnh đổi mới phương pháp công tác, mở rộng dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động công tác hậu cần, duy trì nền nếp chính quy từ cơ quan đến đơn vị cơ sở. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định công tác; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, chuyên ngành, từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm đến chỉ huy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo làm việc theo chức trách, nhiệm vụ, thực hiện cơ quan làm gương cho đơn vị. Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quan điểm phục vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần, làm cơ sở cho đổi mới, nâng cao chất lượng công tác. Cùng với đó, Cục chỉ đạo cơ quan hậu cần các cấp tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, kho trạm hậu cần và hoạt động bảo đảm, nhất trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật ở các cấp và đảm bảo an toàn giao thông. Mặt khác, Ngành đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự trong công tác chuyên môn; tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác hậu cần, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, v.v.

Vinh dự, tự hào với truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Binh chủng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá ĐỖ VĂN DŨNG, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Binh chủng
_________________

1 - Ngày 27/3/1951, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Quyết định thành lập Đại đoàn Công pháo 351; trong đó, có Phòng Cung cấp - tiền thân của Cục Hậu cần Binh chủng Pháo binh ngày nay.

2 - 1. Thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm hậu cần; 2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần thường xuyên và hậu cần sẵn sàng chiến đấu; 3. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

3 - Vườn, ao, chuồng, giàn, trạm chế biến cơ bản.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470