Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 20/08/2020, 13:42 (GMT+7)
Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Bạc Liêu xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Ngày 23/8/1945, lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu được thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ra đời trong chiến tranh, dù phải đương đầu với muôn vàn gian khổ, nhưng lực lượng vũ trang Tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, vừa củng cố, phát triển lực lượng, vừa tham gia chiến đấu và không ngừng trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào kháng chiến của nhân dân trong Tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức nhiều trận đánh tiêu hao, tiêu diệt, kìm giữ, giam chân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực thực hiện những trận đánh then chốt quyết định, giành thắng lợi lớn trong các chiến dịch, bảo vệ an toàn căn cứ địa, các cơ quan lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ và khu Tây Nam Bộ. Lực lượng vũ trang Tỉnh góp phần quan trọng vào thắng lợi của phong trào Đồng Khởi 1960, Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng vũ trang cùng với nhân dân Tỉnh tổ chức ba mũi tiến công buộc lực lượng quân Ngụy trên địa bàn đầu hàng vô điều kiện, Tỉnh được giải phóng hoàn toàn. Sau ngày thống nhất không lâu, chiến tranh lại xảy ra ở hai đầu đất nước, hàng nghìn người con Bạc Liêu tiếp tục lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và đứng trong đội hình của Quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh cuộc sống.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau (Minh Hải), nay là tỉnh Bạc Liêu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quân và dân Bạc Liêu vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2003) và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác .

Đại đội thiết giáp (Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh) trong Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: baobaclieu.vn

Phát huy truyền thống quê hương Bạc Liêu anh hùng, những năm gần đây, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Trước hết, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, duy trì nghiêm nền nếp học tập chính trị; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục pháp luật, truyền thống của lực lượng vũ trang Tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, quan tâm đảm bảo chế độ, chính sách hậu phương Quân đội, v.v. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhờ vậy, những năm gần đây, Đảng bộ Quân sự Tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh, 100% tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động điều chỉnh tổ chức biên chế cả ba lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, bảo đảm có cơ cấu, phân bố hợp lý giữa các cơ quan, đơn vị, địa bàn; tập trung giảm biên chế ở khối cơ quan bộ chỉ huy, ưu tiên xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ; đảm bảo huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch cho các đối tượng, lấy huấn luyện cán bộ làm trọng tâm; thực hành huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến.

Là địa phương có bờ biển dài, vùng biển rộng, nên Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân tự vệ biển cả về tổ chức, biên chế và đảm bảo trang bị; thực hiện nghiêm các quy định về huấn luyện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quốc phòng, quân sự trên biển. Ngoài 03 phân đội, 08 tổ liên kết tự vệ đánh bắt hải sản xa bờ, Tỉnh chỉ đạo 02 huyện ven biển (Hòa Bình, Đông Hải) và thành phố Bạc Liêu xây dựng 09 trung đội dân quân cơ động và 18 tiểu đội dân quân tại chỗ. Ngoài huấn luyện quân sự theo chương trình chung, lực lượng này còn được giáo dục, bồi dưỡng các chuyên đề: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật biển Việt Nam, v.v. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ biển được nâng lên rõ rệt, đảm bảo phối hợp tốt với Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng khác để tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho ngư dân; quản lý, kiểm soát các cửa sông, cửa biển; kết hợp tuần tra, cảnh giới, phát hiện các tàu, thuyền lạ xâm nhập trái phép lãnh hải; chủ động tham gia xử lý các tình huống; tham gia cứu hộ, cứu nạn, chống buôn lậu, cướp biển; giữ gìn an ninh, an toàn vùng biển quản lý. Hằng năm, 100% đơn vị dân quân tự vệ hoàn thành nội dung huấn luyện theo quy định, kết quả đạt khá. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn ở các cấp; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp ở tuyến huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% kế hoạch, kết quả khá.

Nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cấp chú trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của đơn vị. Công tác kiểm tra, quản lý bộ đội được thực hiện theo phân cấp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với biện pháp hành chính, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các quy định của đơn vị, nhất là trong các đợt tập trung huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể khắc phục khâu yếu, mặt yếu; trong đó, tập trung vào thực hiện các chế độ ngày, tuần, lễ tiết, tác phong quân nhân, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và khi ra ngoài doanh trại. Đẩy mạnh thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cơ quan làm gương cho đơn vị, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Ngoài việc giáo dục cho bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các đơn vị còn quan tâm giáo dục chấp hành quy tắc sinh hoạt xã hội, trật tự nơi công cộng, nên đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ khi tham gia hoạt động xã hội đã thể hiện được văn hóa quân sự và bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo ấn tượng tốt trong lòng nhân dân. Vì thế, những năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm thông thường ở mức thấp, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, vật chất phục vụ kịp thời các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt, bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50). Nhờ đó, lượng dự trữ hậu cần, kỹ thuật luôn được đảm bảo đầy đủ; đời sống bộ đội không ngừng được cải thiện, quân số khỏe hằng năm đạt trên 99%. Đối với công tác kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, tiến hành nhiều biện pháp duy trì hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt từ 0,98 - 1,0. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn hệ thống kho, trạm, không để xảy ra cháy nổ, mất mát vũ khí, trang bị.

Tự hào với truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, góp phần xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh vững về chính trị, phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh.

Đại tá ĐỖ MINH ĐẨU, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:28 - 27/01/2021

EUR27,147.1728,565.38

GBP30,732.9332,016.59

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:42 - 26/01/2021

HCMSJC56.10056.600
Hà NộiSJC56.10056.620
Đà NẵngSJC56.10056.620