Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 04/12/2019, 08:36 (GMT+7)
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tích cực tham gia xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội có số lượng lớn hội viên, trong đó nhiều đồng chí là sĩ quan cấp tướng, cán bộ cao cấp của Quân đội, của Đảng và Nhà nước; nhiều đồng chí là nhà khoa học, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, v.v. Dù ở cương vị nào, các hội viên cũng luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của Cựu chiến binh Việt Nam, khắc phục mọi khó khăn vươn lên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp trí tuệ, sức lực trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội, từng hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội luôn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn Thủ đô. Hoạt động này được các cấp Hội và hội viên thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, với tinh thần trách nhiệm cao của những người đã trải qua bao gian khổ, hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc. Để việc làm này đạt hiệu quả, Hội đã đăng ký với Thành ủy Hà Nội mô hình “Hội Cựu chiến binh Thành phố nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị Thủ đô”; trong đó xác định, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham gia sinh hoạt đảng nền nếp, chấp hành nghiêm nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp. Từng cán bộ, hội viên – đảng viên thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có uy tín, được quần chúng tín nhiệm cao. Các đồng chí hội viên được bầu, tham gia công tác trong hệ thống chính trị của Thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mẫu mực trong công tác, sinh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền Thành phố. Thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), cán bộ, hội viên đã có 15.605 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; 7.566 ý kiến đề xuất giải pháp giải quyết những vướng mắc về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, Hội Cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã của Thủ đô đã lựa chọn những cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực công tác tốt, lý luận sắc sảo, có kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng lực lượng nòng cốt; đồng thời, triển khai hàng trăm bài viết, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đấu tranh phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; thể hiện rõ sự trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, uy tín của các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các cấp hội và nhân dân Thủ đô thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI). Trước các sự việc có tính phức tạp, như hoạt động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo nước ta, Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển ở Hà Tĩnh; Quốc hội thảo luận một số dự án luật liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước; khiếu kiện về đất đai,… các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, thuyết phục nhân dân nhận thức đúng vấn đề, nhất trí với đường lối, quan điểm, cách xử lý của Đảng, Nhà nước; cảnh giác, không mắc mưu kích động, tụ tập đông người trái pháp luật, phản đối chính quyền gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng thời, tham mưu, cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết có hiệu quả, góp phần ngăn chặn không để xảy ra biểu tình trái pháp luật kéo dài, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Hội đã phối hợp với Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan chức năng nhận diện, đấu tranh làm tan rã, vô hiệu hóa một số tổ chức tự thành lập, hoạt động trái pháp luật; trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và thống nhất nhận thức với một số cựu chiến binh còn băn khoăn về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động họ không tham gia ký tên kiến nghị, gửi “thư ngỏ”, góp phần làm chuyển biến nhận thức theo hướng tích cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, các cấp hội tích cực động viên cán bộ, hội viên tham gia các ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở, ban giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân nêu cao trách nhiệm, góp phần công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền cơ sở về sử dụng tài chính công, tài sản chung, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao tinh thần làm chủ của nhân dân, chấp hành nghiêm pháp luật, giữ vững trật tự, kỷ cương, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, giữ vững ổn định chính trị.

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là nét tiêu biểu trong phong trào Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Cựu chiến binh Thủ đô. Với ý chí kiên cường của người lính, không cam chịu đói nghèo, trở về với đời thường hàng chục ngàn cựu chiến binh đã phấn đấu vươn lên trong sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Doanh nhân Cựu chiến binh giỏi” được nhân rộng. Thực hiện Đề án “Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát và hoạt động tình nghĩa”, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đại đa số cán bộ, hội viên và lan tỏa rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ủng hộ. Từ năm 2014 đến tháng 6-2019, Hội đã có 2.452 đơn vị sản xuất, kinh doanh cùng hàng vạn gia đình cựu chiến binh làm kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh theo các loại hình hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại, gia trại; huy động từ nguồn đóng góp của hội viên xây dựng được 524 “Nhà nghĩa tình đồng đội” xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và từ các nguồn vốn khác không ngừng được nâng cao, giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập. Quỹ tình nghĩa do hội viên đóng góp đến nay đạt 95,704 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 469.000 đồng. Các nguồn vốn trên đã giúp 32.179 hộ hội viên được vay để sản xuất, kinh doanh góp phần giải quyết việc làm cho 39.385 lao động và 4.121 hộ thoát nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền và nhận trách nhiệm thực hiện một số việc, như: dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng; đóng góp tiền và ngày công xây dựng nông thôn mới; tổ chức lực lượng giữ gìn an ninh nông thôn; bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan làng, xã. Thực hiện Cuộc vận động này, các hội viên đã hiến 952.621 m2 đất (trong đó, 53.192 m2 đất thổ cư); đóng góp 78.162 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và 272.401 ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng; đồng thời, đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/điôxin” với số tiền là 73 tỷ 926 triệu đồng, v.v. Những việc làm đó, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao, góp phần tích cực đưa 06 huyện với 325 xã của Thành phố về đích đạt chuẩn nông thôn mới trước hai năm; trong đó, nhiều xã đang phấn đấu đạt “Nông thôn mới nâng cao” và “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”1, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Vào dịp những ngày lễ, kỷ niệm, các cấp hội phối hợp với tổ chức đoàn, các nhà trường, địa phương, tổ chức nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu, giao lưu với nhân chứng lịch sử là những cán bộ, hội viên đã từng góp phần làm nên chiến thắng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, nhất là ở khối các trường đại học ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, đảm bảo vừa phù hợp với tâm lý, sở thích của thế hệ trẻ, vừa gắn với các phong trào, chương trình của Đoàn Thanh niên. Các cấp hội trực tiếp tham mưu cho cấp ủy địa phương trong phối hợp xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tham gia bồi dưỡng, giới thiệu hàng vạn đoàn viên ưu tú tạo nguồn kết nạp vào Đảng; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia quản lý, giáo dục thanh - thiếu niên hư hỏng tại địa phương,… góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn Thanh niên.

Với những thành tích đã đạt được, trong 05 năm từ 2014 - 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018 và có hơn 2.500 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Hội Cựu chiến binh Thành phố tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 09 Hội cựu chiến binh được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì2, 06 cá nhân được Thành phố tặng Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú và 63 cá nhân được tặng Danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp Thành phố. Đây là cơ sở để Hội tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN NGHINH, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội
_________________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 612

2 - Hạng nhất - Hội Cựu chiến binh các huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên; các quận: Ba Đình, Thanh Xuân. Hạng Nhì: các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy; các huyện: Quốc Oai, Thường Tín và thị xã Sơn Tây.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết