Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 08/01/2021, 07:01 (GMT+7)
Những đột phá trong sản xuất, kinh doanh ở Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng

Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Hải quân. Công ty tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội địa, khai thác hệ thống cảng mang thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn và hợp tác dịch vụ vận tải, khai thác cảng cùng nhiều đơn vị khác. Với định hướng chiến lược phát triển bền vững dựa trên “3 nền tảng”1, những năm gần đây, Công ty có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng hằng năm trên 25%. Hiện nay, Công ty có thị phần lớn nhất và trong Top 05 logistics ngành vận tải container đường thủy nội địa, có mạng lưới vận tải phủ kín khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, vươn ra phía Bắc và phát triển tuyến quốc tế Campuchia. Năm 2020, tuy nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19, nhưng doanh thu của Công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 04%; nộp ngân sách nhà nước 59,74 tỷ đồng, tăng 4,37% so với năm 2019, tạo công việc ổn định cho hơn 300 người lao động. Là một trong những đơn vị đạt doanh thu cao nhất trong các công ty thành viên, góp phần quan trọng đưa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trở thành doanh nghiệp quốc phòng - an ninh tiêu biểu của Quân đội. Với những thành tích đạt được, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2019); Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và các ban, bộ, ngành, địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thành tích đó là kết quả sự nỗ lực chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới với quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Đón hàng vào cảng

Yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới, đặt ra cho Công ty những mục tiêu, yêu cầu rất cao, cả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những thuận lợi, Công ty đứng trước không ít khó khăn, thách thức do địa bàn hoạt động rộng; nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ có mặt chưa theo kịp sự phát triển; thị trường vận tải, khai thác cảng cạnh tranh ngày càng gay gắt, v.v. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, tập trung vào những nội dung mang tính đột phá sau:

1- Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho Công ty phát triển đúng định hướng. Vì vậy, Đảng ủy Công ty đã tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với tổ chức, biên chế của doanh nghiệp cổ phần. Xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Trong đó, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành sản xuất; tích cực trang bị các phương tiện vận tải, bốc xếp hiện đại; mở rộng thị trường, chú trọng công tác xây dựng thương hiệu, v.v. Đồng thời, kiện toàn cơ cấu tổ chức; chuyển đổi cơ chế quản lý; hoàn thiện các văn bản: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị tài chính, Quản trị nội bộ, triển khai mô hình điều hành tập trung; xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu mở rộng, phát triển thị trường; thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa; chất lượng dịch vụ trọn gói (Door-Door); hoàn thiện chuỗi logictics tạo uy tín thương hiệu của Công ty. Nhờ đó, năm 2020, Công ty không những mở rộng thị trường tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mà còn đẩy mạnh phát triển các tuyến dịch vụ mới tại miền Bắc và tuyến vận tải liên vận Quốc tế Việt Nam - Campuchia.

Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh của Đảng; phát huy vai trò ngành Vận tải thủy nội địa, trong xây dựng tiềm lực, thế trận vận tải, nhất là tình huống khi chiến tranh xảy ra, tuyến vận tải bộ trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long bị chia cắt. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, huấn luyện quân sự; thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khủng bố, cháy, nổ, diễn tập kết nối an ninh cảng biển. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện, đồng bộ kế hoạch vận tải chuyển sang thời chiến, góp phần đảm bảo cho hệ thống cảng quân sự, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, các phương tiện vận tải của Công ty tại các địa bàn kinh tế, quốc phòng chiến lược phục vụ tốt phát triển kinh tế trong thời bình, nhanh chóng, linh hoạt chuyển sang thực hiện nhiệm vụ trong thời chiến.

2- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công ty làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc; kiện toàn đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, cơ cấu lại nhân sự theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo phương châm: “chuyên sâu, thực chất, chuyên nghiệp cao”. Tập trung bổ sung, chuẩn hóa hệ thống “Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ”, “Tiêu chuẩn cấp bậc ngành nghề”; đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ, kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Trong bồi dưỡng nghiệp vụ, Công ty phân loại đối tượng, sát với chức năng nhiệm vụ, như: cán bộ khối cơ quan văn phòng tập huấn các chuyên đề: “Kỹ năng lập kế hoạch và ứng dụng công cụ E-Management nâng cao hiệu quả công việc”, “Khung phân tích và lập kế hoạch Kinh doanh”,... khối sà lan; cảng tập trung vào các nội dung: “Quy cách chuẩn quốc tế khi vận chuyển bằng Container”, “An toàn lao động”, “An toàn Hàng hải”, v.v. Chú trọng đào tạo ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát huy năng lực, sở trường, tính sáng tạo; khuyến khích phong trào tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động hội thi, hội thao, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở các cơ quan, đơn vị. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng gắn với chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động; có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm tuyển dụng và giữ cán bộ giỏi. Ngày đầu thành lập, Công ty chỉ có 08 lao động có trình độ đại học (chiếm gần 10%), đến nay đã có 149 đồng chí trình độ đại học và trên đại học (chiếm gần 50%). Nguồn nhân lực này đã và đang phát huy tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng hiện đại, chuẩn hóa; tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị vận tải, bốc xếp, hệ thống kho, cảng. Để làm được điều đó, Công ty tập trung vào công tác cải cách hành chính, theo hướng khoa học, sát thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng cảng hiện đại. Tích cực khai thác các nguồn lực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị, phương tiện, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, tạo nền tảng vật chất cho sự phát triển. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đồng bộ và tiên tiến, như: Vận hành Văn phòng điện tử với chương trình quản lý, điều hành tiên tiến TOPX, TOPOVN, OTM nhằm tối ưu hóa hệ thống quản trị điều hành vận tải; áp dụng hệ thống phần mềm quản lý sà lan, theo dõi và kiểm soát tình trạng container từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng hàng hóa; xây dựng hệ sinh thái số eSNP để kết nối hệ thống nâng cao hiệu quả tương tác với các đơn vị hải quan, hàng hải và cảng vụ. Chủ động tối ưu quản lý và từng bước tự động hóa, số hóa các quy trình phù hợp với xu thế kinh tế chia sẻ và tích cực mua sắm trang thiết bị vận tải, hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí trong các hoạt động vận tải. Năm 2020, Công ty đầu tư gần 180 tỷ đồng để đóng mới 08 sà lan. Thực hiện tốt 02 khâu đột phá của ngành Kỹ thuật: “Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ trang bị kỹ thuật”. Xây dựng 05 tập thể điểm, phương tiện điểm, sà lan chính quy, mẫu mực, góp phần làm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, tăng cường tính minh bạch, giảm giá thành vận tải.

4- Tích cực xây dựng, bồi đắp văn hóa đặc trưng của “Gia đình Tân Cảng Sài Gòn”. Đây là tổng hòa các giá trị văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam, văn hóa quân sự, văn hóa tiêu biểu của doanh nghiệp và sự tiếp biến, giao thoa với văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, được xây dựng, bồi đắp bởi các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Công ty. Vì vậy, Công ty thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục nhiệm vụ, pháp luật, truyền thống. Thực hiện “Bộ quy tắc văn hóa ứng xử Tân Cảng Sài Gòn”, để khơi dậy lòng tự hào, đề cao trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn “văn hóa đặc trưng của Gia đình Tân Cảng Sài Gòn”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới. Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng về biển, đảo, xây dựng nông thôn mới, làm từ thiện, v.v. Phát huy có hiệu quả Quy chế Dân chủ cơ sở và vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực cống hiến vì sự thành công, phát triển của Công ty.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và ý chí vươn lên, Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tự tin hội nhập, vững bước phát triển, khẳng định thương hiệu - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá CAO XUÂN DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
__________________

1 - 3 nền tảng: 1. Chất lượng dịch vụ hàng đầu hướng tới khách hàng; 2. Quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại; 3. Kỷ luật Quân đội, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470