Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 03/06/2019, 09:08 (GMT+7)
Những chuyển biến ở Sư đoàn 10 từ thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Sư đoàn 10 (Đoàn Đắk Tô) là đơn vị chủ lực của Quân đoàn 3, với nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên giao. Để hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn xác định đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng là động lực quan trọng. Với nhận thức đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Trong đó, Sư đoàn chú trọng việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức phát động và triển khai thực hiện chặt chẽ ở các cấp; hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, những nhiệm vụ khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, v.v. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, động viên cán bộ, chiến sĩ đề cao tính tích cực, chủ động thực hiện Phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, Sư đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc trên các mặt công tác.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dụng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chất lượng chính trị tư tưởng là yếu tố cốt lõi trong phẩm chất của người quân nhân cách mạng và là tiêu chí để đánh giá tập thể đơn vị vững mạnh. Nó được biểu hiện cụ thể ở lòng trung thành, sự giác ngộ chính trị; ý chí quyết tâm cao, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; bản lĩnh vững vàng trước khó khăn, phức tạp từ thực tiễn cuộc sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, đơn vị.

Để đạt được điều đó, Sư đoàn tập trung đột phá nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung và giáo dục riêng, coi trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật; thông qua các hình thức, như: “Hội thao chính trị”, “Mỗi ngày một câu hỏi”, “Cẩm nang chiến sĩ”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, phát thanh nội bộ bằng tiếng dân tộc thiểu số, v.v. Do đó, kết quả kiểm tra chính trị, các đối tượng đều đạt khá, giỏi. Trước các nhiệm vụ khó, yêu cầu cao, như: diễn tập, bắn đạn thật, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai,… 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, nội dung, chỉ tiêu Phong trào tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở chi bộ; chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, những năm qua, Đảng bộ Sư đoàn luôn đạt trong sạch, vững mạnh; Sư đoàn đạt vững mạnh toàn diện, có trên 88% đảng viên, trên 85% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân, phong trào Thi đua Quyết thắng được duy trì và phát triển, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua chung của đơn vị với phong trào thi đua của từng tổ chức, động viên được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tạo động lực lập thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh, dân chủ được mở rộng, kỷ luật được tăng cường, đoàn kết cán - binh, trách nhiệm xây dựng đơn vị được nâng lên rõ rệt.

Phong trào Thi đua Quyết thắng là động lực quan trọng để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm. Những năm qua, thi đua trong huấn luyện, diễn tập luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” của các cấp, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện của Quân đoàn, nội dung, chỉ tiêu thi đua của Sư đoàn tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, sát thực tế, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện trang bị, địa hình tác chiến và cách đánh truyền thống của Sư đoàn; coi trọng kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Từ các khẩu hiệu hành động: “Rèn sức, rèn đức, rèn tài”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”,... trong Sư đoàn đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, như: “Luyện giỏi, rèn nghiêm, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, “Làm theo lời Bác thi đua giành 3 nhất”, “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, v.v. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện; nâng cao ý thức tự quản, tự rèn, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong huấn luyện, diễn tập. Phong trào tự học, tự nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nhiều sáng kiến, cải tiến được Quân đoàn đánh giá cao, đưa vào ứng dụng có hiệu quả, như: âm thanh tạo giả phục vụ huấn luyện chiến thuật; hội thi chính trị; cẩm nang chiến sĩ, v.v. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện được nâng lên; tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập các cấp có bắn đạn thật bảo đảm an toàn, kết quả đạt khá.

Song song với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn về công tác sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động xây dựng và hoàn chỉnh các văn kiện, tích cực luyện tập các phương án chiến đấu. Nhờ đó, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động của Sư đoàn không ngừng được nâng lên. Năm 2018, Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm mẫu nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp tiểu đoàn, đại đội; xử lý tình huống A2 để các đơn vị trong Quân đoàn tham quan, học tập. Những kết quả đạt được trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn được cấp trên đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua hướng vào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội; tăng cường chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ quân số mọi lúc, mọi nơi, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, phân tán. Vì vậy, giai đoạn 2013 - 2018, các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật giảm so với trước về số vụ và tính chất, mức độ vi phạm.

Động lực của phong trào Thi đua Quyết thắng cũng đã thấm sâu trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Sư đoàn đã lồng ghép, cụ thể hóa phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực trong từng giai đoạn, từng năm, ở từng đơn vị. Qua đó, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hăng hái thi đua, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ; vượt lên khó khăn để tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Phát huy hiệu quả các trạm chế biến, tiếp phẩm tập trung, sử dụng sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi của đơn vị với chất lượng tốt, giá cả thấp hơn thị trường nơi đóng quân từ 8% đến 20% để đưa vào bữa ăn cho bộ đội; vừa nâng cao chất lượng bữa ăn, vừa tạo nguồn thu cho đầu tư xây dựng cảnh quan doanh trại, định lượng ăn thường xuyên hằng năm vượt định mức quy định trên 15%.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn đã gắn kết chặt chẽ công tác kỹ thuật với thực hiện Cuộc vận động 50 và các phong trào thi đua, như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”; xây dựng mô hình “Đơn vị điểm chính quy mẫu mực ngành Kỹ thuật”. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hệ thống nhà kho, tủ súng, khu kỹ thuật được đầu tư xây dựng chính quy, thống nhất. Tăng cường quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo quản sạch, sắp đặt gọn, đăng ký, thống kê đúng quy định; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông.

Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn còn lan tỏa với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực trong công tác dân vận; trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng Nhà tình nghĩa; Nhà đồng đội, Nhà đại đoàn kết, “Ngôi nhà 100 đồng”; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, bằng tình cảm và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại kết hợp với thực hiện công tác dân vận; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”,… góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong Sư đoàn, 100% cơ quan, đơn vị đạt “Đơn vị dân vận tốt”; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng, Quân đoàn, Sư đoàn, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai khen thưởng.

Với sự đổi mới toàn diện, phát triển mạnh mẽ, phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, tô thắm thêm truyền thống của Sư đoàn 10 - Đoàn Đắk Tô hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá ĐỖ ĐỨC DŨNG, Chính ủy Sư đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết