Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 14/08/2017, 14:04 (GMT+7)
Nhà máy X61 nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm

Nhà máy X61 (Binh chủng Hóa học) tiền thân là Xưởng Khí tài hóa học, được thành lập ngày 15-8-1967. Hiện nay, Nhà máy là đơn vị dự toán, cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt; có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa trang bị, khí tài hóa học cho Binh chủng và các đơn vị trong toàn quân. Ngoài ra, Nhà máy sản xuất một số mặt hàng trang bị cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống dân sinh.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Nhà máy đã không ngừng phát triển, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, góp phần thiết thực vào xây dựng Binh chủng với truyền thống “Chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, vượt khó vươn lên”, cũng như sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm sạch môi trường sau chiến tranh. Ghi nhận những kết quả đạt được, Nhà máy đã được Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba; nhiều năm được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học tặng Cờ thi đua; nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý khác.

Có được những thành quả trên là do Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Binh chủng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Nhà máy phát triển đúng hướng, lấy nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Để làm được điều đó, trước hết, Nhà máy tập trung nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nhà máy là cơ sở kỹ thuật đầu ngành của toàn quân về sản xuất, sửa chữa trang bị, khí tài hóa học, với nhiều chủng loại phức tạp. Vì thế, nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa của Nhà máy rất nặng nề; trong khi đó, trình độ, năng lực, kiến thức và chuyên môn tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên có mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nhận thức rõ đặc điểm này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp lại lực lượng một cách hợp lý, bảo đảm cho các xưởng đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thường xuyên chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, lấy bồi dưỡng tại chức là chính, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có kinh nghiệm bồi dưỡng cho người mới về, ít kinh nghiệm, bảo đảm mỗi người chuyên sâu một việc và biết thực hiện nhiệm vụ ở nhiều vị trí, công nghệ khác nhau. Hằng năm, Nhà máy đều tổ chức tốt việc thi tay nghề, nâng bậc thợ cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật; động viên, khen thưởng kịp thời những đồng chí có “bàn tay vàng” và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Nhà máy có sự phát triển đồng đều về trình độ, tay nghề; năng động, sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, công nghệ mới; có tinh thần trách nhiệm cao, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với Nhà máy.

Mặt nạ phòng độc MV-5

Cùng với đó, Nhà máy luôn tích cực đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả các dây chuyền công nghệ đã được đầu tư, tiếp nhận, huấn luyện, khai thác, chuyển giao làm chủ quy trình công nghệ mới. Nổi bật là, Nhà máy đã tiếp thu thành công dự án sản xuất mặt nạ phòng độc MV-5, các loại ống trinh độc phát hiện chất độc quân sự; dự án TBH-08 (bao tiêu độc cá nhân TCN-10, bộ phòng da polyme 5 lớp, mặt nạ cách ly MC-12) theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong Binh chủng và toàn quân. Nhà máy luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, đầu tư kinh phí, đổi mới công nghệ, kết hợp với đầu tư của trên, sản xuất ra nhiều sản phẩm, trang bị, vật tư kỹ thuật, như: thùng khói, hộp khói, bi đông, các loại lựu đạn khói,... có tính năng ổn định, bằng chính nguồn nguyên liệu khai thác trong nước, thay thế nguyên liệu, sản phẩm nhập ngoại, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước và Quân đội. Đồng thời, tổ chức lực lượng cơ động đi sửa chữa xe máy, khí tài phòng hóa cho các đơn vị trong toàn quân; hướng dẫn, giúp đỡ họ khai thác, sử dụng, bảo đảm “giữ tốt, dùng bền” trang bị, khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện nhiệm vụ trên giao, Nhà máy đã tập trung nghiên cứu, sản xuất nhiều loại trang bị, vật tư phòng hóa cho Bộ Công an; cử cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cao tham gia sửa chữa trang bị, khí tài phòng hóa và huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao tay nghề giúp Cục Hóa học Quân đội nhân dân Lào.

Có thể khẳng định, các hoạt động sản xuất, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng của Nhà máy đều tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, công nghệ (theo 3 đúng: đúng quy trình công nghệ, đúng tiêu chuẩn được ban hành và đúng định mức); hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo đúng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không để xảy ra tình trạng khí thải, rác thải và tiếng ồn làm ảnh hưởng môi trường sống của dân cư trong khu vực. Qua đánh giá giám sát định kỳ của QUACERT, đều bảo đảm chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành hoạt động công tác kỹ thuật phòng hóa ở các cấp, đảm bảo chính quy, thống nhất. Do tổ chức chặt chẽ và điều hành lao động có kế hoạch, khoa học, hằng năm, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa, với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và rút ngắn thời gian. Từ năm 2014 đến nay, Nhà máy hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất, sửa chữa trước thời hạn một quý, được cấp trên biểu dương, đánh giá cao về năng lực sản xuất, sửa chữa và tin tưởng, giao nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa bổ sung với số lượng lớn. Những sản phẩm sản xuất, sửa chữa của Nhà máy phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, mẫu mã tốt, có uy tín đối với các đơn vị trong Binh chủng và toàn quân, đáp ứng kịp thời cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và làm nhiệm vụ đột xuất khác.

Song song với đầu tư công nghệ, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Nhà máy quan tâm đẩy mạnh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân, cũng như việc ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, sửa chữa, Nhà máy đã động viên, phát huy năng lực, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tập trung nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, sửa chữa, chế tạo các trang bị, khí tài chuyên môn phòng hóa. Chủ động biên soạn, xây dựng quy trình công nghệ, phiếu công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn quân sự cho các sản phẩm trang bị, vật tư kỹ thuật. Hội đồng sáng kiến Nhà máy và Binh chủng đã xét, công nhận 68 sáng kiến; tiêu biểu có sáng kiến “Bộ thiết bị sửa chữa và kiểm tra độ kín mặt trùm MV-5”, đạt giải Nhì trong Hội thi sáng kiến do Binh chủng Hóa học tổ chức (tháng 9-2016). Nhiều sáng kiến có giá trị cao, trở thành bí quyết công nghệ được áp dụng trong sản xuất, sửa chữa, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được thực hiện thành công, đưa vào ứng dụng, như: đề tài “Nghiên cứu, chế tạo các phương tiện phát khói ngụy trang và trang bị A2”, được tặng giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; chế tạo hộp lọc tái sinh ôxy theo mẫu ИP-6 của Nga phục vụ cho huấn luyện của Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân). Ngoài ra, Nhà máy còn tích cực biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác sản xuất, sửa chữa trong nội bộ cũng như toàn quân; biên soạn được 08 quy trình công nghệ, 10 bộ quy trình hiệu chuẩn; chỉnh sửa 07 bộ quy trình công nghệ, sản xuất 7 loại sản phẩm ống trinh độc và lựu đạn khói, v.v.

Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm được Nhà máy chú trọng ở tất cả các khâu, từ nguyên liệu đầu vào đến các công đoạn sản xuất và sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm xuất xưởng của Nhà máy được kiểm tra, đánh giá chất lượng qua 3 cấp: cấp xưởng, cấp nhà máy và cấp trên; do đó, chất lượng sản phẩm xuất xưởng luôn ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật. Công tác bảo đảm an toàn cũng được Nhà máy triển khai thực hiện chặt chẽ, không có vụ việc mất an toàn xảy ra. Theo đó, Nhà máy đã tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ vệ sinh an toàn lao động cho 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên; duy trì chế độ kiểm tra thường xuyên về công tác an toàn đối với các phòng, ban, xưởng và các phương tiện giao thông cá nhân; tổ chức mua sắm, bổ sung dụng cụ phương tiện phòng, chống cháy nổ và tổ chức luyện tập theo các phương án, v.v.

Để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, Nhà máy luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên. Nhà máy luôn thực hiện đầy đủ, chu đáo chính sách hậu phương Quân đội theo chế độ đã ban hành; bảo đảm tốt nhất chế độ bảo hiểm y tế cho quân nhân, công nhân viên và thân nhân của quân nhân; bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động ở các xưởng. Gia đình cán bộ, nhân viên đều được Nhà máy bố trí nhà ở riêng hoặc nhà ở công vụ để họ yên tâm công tác. Nhà máy thường xuyên tổ chức thăm hỏi gia đình quân nhân, công nhân viên, động viên giúp đỡ những đồng chí gặp khó khăn trong phạm vi cho phép; tặng quà nhân các ngày lễ, các cháu học sinh giỏi là con em cán bộ, công nhân viên; gặp mặt tặng quà cho cán bộ, công nhân viên nghỉ hưu, chuyển đơn vị, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương công tác1, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, tăng cường các biện pháp quản lý và chế biến thực phẩm, nâng cao đời sống bộ đội. Tổ chức tốt việc khám và chữa bệnh cho bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra. Từ năm 2014 đến nay, Nhà máy liên tục được trên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo, xây mới nhà xưởng, nhà chỉ huy, nhà làm việc khối cơ quan, hội trường, nhà ở, nhà ăn, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước và cứu hỏa, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, chiến sĩ của Nhà máy lao động, cống hiến.

Phát huy truyền thống 50 xây dựng và phát triển, thời gian tới, Nhà máy X61 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo được “thương hiệu”, uy tín đối với khách hàng, xứng đáng là cơ sở quốc phòng nòng cốt, cơ sở kỹ thuật phòng hóa đầu ngành của toàn quân.

Thượng tá PHẠM VĂN VĨ, Giám đốc Nhà máy
___________________

1 - Trích từ nguồn thu của Nhà máy 420 triệu đồng tổ chức 02 đợt nghỉ mát (năm 2013 và 2015); tặng quà cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhân các ngày lễ, Tết: 2.806.430.000 đồng; trao thưởng học sinh giỏi, tiên tiến: 49.800.000 đồng; quà Tết Trung thu: 100.490.000 đồng; quà ngày 01-6: 77.275.000 đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620