Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 18/10/2018, 09:04 (GMT+7)
Nâng cao năng lực công tác của ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác kỹ thuật ở một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược, những năm qua, ngành Kỹ thuật Quân đoàn 2 đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện tốt công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đoàn trong tình hình mới.

Trước sự phát triển nhiệm vụ của Quân đoàn, những năm gần đây, nhu cầu bảo đảm trang bị, kỹ thuật tăng mạnh, đặt ra cho công tác kỹ thuật của Quân đoàn những mục tiêu, yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn. Bên cạnh mặt thuận lợi, Quân đoàn gặp không ít khó khăn do vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật hầu hết đã khai thác, sử dụng liên tục nhiều năm, xuống cấp; nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, đồng bộ tăng mạnh; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, nguồn nhân lực kỹ thuật các cấp nhiều mặt chưa theo kịp sự phát triển của nhiệm vụ; khả năng ngân sách bảo đảm còn hạn chế, v.v. Trong bối cảnh đó, ngành Kỹ thuật đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị về công tác kỹ thuật; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, triển khai toàn diện các giải pháp, cả về tư tưởng, tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Trọng tâm là tập trung nâng cao năng lực bảo đảm của lực lượng kỹ thuật các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho Quân đoàn có khả năng cơ động cao, sức đột kích mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Lực lượng sửa chữa cơ động trong diễn tập

Thực hiện mục tiêu trên, Cục Kỹ thuật tập trung trước hết tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ quan, phân đội kỹ thuật các cấp vững mạnh, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ và xác định đây là nhân tố then chốt, quyết định kết quả công tác kỹ thuật cả trước mắt và lâu dài. Trước thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vừa thiếu, lại vừa thừa về số lượng do không cân đối giữa các chuyên ngành, trình độ, tay nghề không đồng đều, thợ kỹ thuật giỏi, tay nghề cao ít,... Ngành đã tích cực rà soát, tham mưu cho Quân đoàn điều chỉnh tổ chức lực lượng kỹ thuật ở các cấp, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, nhất là những đơn vị bảo đảm kỹ thuật cấp Quân đoàn, lữ đoàn binh chủng và Sư đoàn 325. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, chuẩn hóa về trình độ, tay nghề; chú trọng xây dựng cán bộ, thợ kỹ thuật giỏi, làm nòng cốt ở các chuyên ngành, đơn vị và thợ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Thời gian qua, Ngành đẩy mạnh công tác quy hoạch, thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ với cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo chuyên sâu; duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng huấn luyện, tập huấn kỹ thuật ở đơn vị theo phân cấp. Đáng chú ý là, Ngành đã chú trọng tổ chức đào tạo lại, nhằm khắc phục sự thiếu cân đối về lực lượng giữa các chuyên ngành kỹ thuật và huấn luyện “đồng hóa chuyên môn” theo hướng “Mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề”, để có thể thay thế, kiêm nhiệm công việc khi cần thiết, tạo cơ sở nâng cao một bước năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp, v.v. Thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện” của Quân đoàn, Ngành tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với đối tượng, yêu cầu thực tiễn công tác kỹ thuật; quan tâm đúng mức đến huấn luyện bảo đảm kỹ thuật trong chiến đấu. Trọng tâm tập trung huấn luyện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nắm vững công tác chỉ huy, tham mưu, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến thuật trong từng hình thức tác chiến. Coi trọng huấn luyện làm chủ trong khai thác, sử dụng trang bị, phương tiện hiện có, nhất là trang bị, phương tiện thế hệ mới, hiện đại và nâng cao khả năng thực hành sửa chữa, cứu kéo phương tiện, vũ khí, trang bị,... cho nhân viên, thợ kỹ thuật trong điều kiện dã ngoại, địa hình, thời tiết phức tạp, hạn chế về mặt bằng, ánh sáng. Huấn luyện nâng cao khả năng cơ động bảo đảm, xử lý tình huống của các phân đội kỹ thuật khi hành quân, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, v.v. Cùng với đó, Ngành chỉ đạo tăng cường luyện tập, diễn tập chuyên ngành, tổ chức hội thi, hội thao, thi nâng bậc thợ cho các đối tượng1,... xem đây là hướng quan trọng để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên, xây dựng cơ quan, phân đội kỹ thuật các cấp vững mạnh toàn diện. Bằng các biện pháp đó, nhiều nút thắt, hạn chế về nguồn nhân lực kỹ thuật của Quân đoàn đã được tháo gỡ, khắc phục, năng lực thực hiện nhiệm vụ của Ngành được nâng lên rõ rệt.

Đi liền với kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng nguồn nhân lực, Ngành tham mưu cho Quân đoàn đẩy mạnh đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống kho kỹ thuật, trạm, xưởng sửa chữa các cấp, tạo bước đột phá về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nổi bật là, lực lượng kỹ thuật Quân đoàn đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng, triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW, Cuộc vận động 50. Trong đó, tham mưu cho Quân đoàn quy hoạch, huy động các nguồn lực để củng cố, nâng cấp toàn diện hệ thống kho, trạm, xưởng kỹ thuật các cấp theo hướng chính quy, thống nhất, đồng bộ. Quá trình thực hiện, Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm cho từng đơn vị; trong đó, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục thiết yếu phục vụ công tác kỹ thuật ở đơn vị cơ sở; nâng cấp Kho kỹ thuật tổng hợp, đầu tư chiều sâu công nghệ cho Tiểu đoàn Sửa chữa tổng hợp của Quân đoàn và sửa chữa, đồng bộ xe công trình xa thuộc các chuyên ngành để tăng khả năng bảo đảm kỹ thuật cơ động. Thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương đúng, tạo cơ sở để Ngành thực hiện tốt phân cấp bảo đảm, phát huy cao nhất năng lực của lực lượng kỹ thuật các cấp; kết hợp bảo đảm tại chỗ theo phân cấp với bảo đảm cơ động, đáp ứng kịp thời mọi nhiệm vụ của Quân đoàn. Đến nay, trên 90% số nhà kho, nhà che vũ khí, trang bị và gần 70% số trạm, xưởng sửa chữa của Quân đoàn đủ tiêu chuẩn theo quy định. Điều kiện bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị và năng lực bảo đảm kỹ thuật của Quân đoàn được nâng lên rõ rệt. Lực lượng kỹ thuật Quân đoàn từ chỗ chỉ sửa chữa các hư hỏng nhỏ và vừa, đến nay, có thể sửa chữa lớn xe ô tô, sửa chữa vừa xe tăng, thiết giáp bằng phương pháp thay thế cụm, bộ phận và cơ bản làm chủ bảo đảm kỹ thuật đối với các loại vũ khí, khí tài, dòng xe ô tô thế hệ mới, v.v.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật, Ngành đẩy mạnh xây dựng chính quy, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đổi mới phương thức bảo đảm; tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, v.v. Đặc biệt, Ngành đã chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, cùng với chủ động tham mưu cho Quân đoàn quy hoạch sử dụng vũ khí, trang bị hiện có phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, ngành Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị và phát huy vai trò nòng cốt trong bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, đồng bộ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thời gian qua, đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là trong luyện tập, diễn tập tác chiến hiệp đồng binh chủng, cơ động dã ngoại đường dài kết hợp xử trí các tình huống trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, v.v. Trong đó, chú trọng việc phân cấp bảo đảm; tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ của các tổ, đội kỹ thuật cơ động; khai thác, phát huy hiệu quả của các trạm, xưởng đã được đầu tư, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tích cực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sửa chữa, niêm cất, bảo quản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị sau sửa chữa. Với nỗ lực và quyết tâm cao, Quân đoàn luôn duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật ở mức cao2. Nhiều năm qua, Ngành luôn thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời về kỹ thuật cho Quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, cơ động sẵn sàng chiến đấu, được cấp trên đánh giá cao.

Cùng với đó, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã chủ động, tích cực chuẩn bị bảo đảm kỹ thuật theo các phương án tác chiến, sát với chức năng, nhiệm vụ của binh đoàn chủ lực. Để bảo đảm số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đoàn trong điều kiện tác chiến hiện đại, Cục Kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị tích cực chuẩn bị chu đáo mọi mặt, từ con người, phương tiện, trang bị kỹ thuật, đến kế hoạch bảo đảm và từng bước xây dựng thế trận kỹ thuật theo các phương án đã được phê duyệt, không để bị động, bất ngờ. Theo đó, Ngành đã chủ động xây dựng, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện kỹ thuật tác chiến; trọng tâm là các kế hoạch, phương án bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ A, A2, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự phát triển nhiệm vụ của Quân đoàn. Cơ quan, phân đội kỹ thuật các cấp đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức dự trữ, quản lý chặt chẽ trang bị, vật tư kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo các phương án. Đồng thời, chủ động khảo sát nắm tiềm lực, khả năng bảo đảm kỹ thuật của các địa phương, khu vực phòng thủ. Trên cơ sở đó, phối hợp, hiệp đồng thực hiện tốt công tác động viên kỹ thuật, nhất là xây dựng lực lượng dự bị động viên kỹ thuật, đảm bảo về số lượng, chất lượng, thành phần. Xây dựng kế hoạch khai thác, huy động sự chi viện của lực lượng tại chỗ, nhằm thực hiện kết hợp bảo đảm kỹ thuật tại chỗ theo khu vực với bảo đảm cơ động, hình thành thế liên hoàn, vững chắc, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của Quân đoàn trong mọi tình huống.

Thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Kỹ thuật và công tác kỹ thuật của Quân đoàn 2 rất nặng nề. Với ý thức, trách nhiệm và quyết tâm cao, ngành Kỹ thuật Quân đoàn phấn đấu tiếp tục nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng công tác, hoàn thành thắng lợi các nội dung công tác kỹ thuật, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực cơ động chiến lược, phát huy truyền thống “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng” trong điều kiện mới.

Đại tá LÊ LUẬT, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn
_____________

1 - Năm 2017, Quân đoàn đạt giải Nhất Hội thi Tăng thiết giáp toàn quân; giải Ba Hội thi Tên lửa - Khí tài đặc chủng toàn quân; giải Nhì Hội thi Trưởng phòng tham mưu kế hoạch, trưởng phòng kỹ thuật toàn quân. Năm 2018, đạt giải Nhì Hội thi Thợ sửa chữa xe máy giỏi toàn quân.

2 - Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, ngành Kỹ thuật Quân đoàn đã tiến hành đồng bộ 46 xe tăng, 21 xe ô tô, 35 khẩu pháo các loại; sửa chữa trên 9.000 vũ khí bộ binh, hơn 1.500 khí tài. Vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đoàn được đồng bộ đạt trên 90%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:20 - 22/07/2019

EUR25954.6726814.57

GBP28781.8329242.68

USD2319023310

Giá vàng

Thời tiết