Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Bảy, 10/12/2016, 20:51 (GMT+7)
Một số vấn đề rút ra qua diễn tập khu vực phòng thủ ở tỉnh Kiên Giang

Là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, Kiên Giang có địa hình đa dạng, phức tạp (đồng bằng, đồi núi, biên giới, biển, đảo), hướng phòng thủ quan trọng của Quân khu 9. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả toàn diện. Cùng với đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ theo hướng: thiết thực, sát đối tượng, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ với nhiều đột phá, sáng tạo. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định 152, 117 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và phòng không nhân dân và các chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Đề án “Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch thế trận quốc phòng đến năm 2020”, nhằm nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ về chiều sâu, cụ thể hóa các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ của Tỉnh. Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án, Ban Chỉ đạo các cuộc diễn tập đã quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về cơ chế lãnh đạo, điều hành, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ; chỉ đạo, điều hành xử trí một số tình huống về an ninh chính trị, vận hành cơ chế, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo lực lượng vũ trang chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, thi hành lệnh giới nghiêm, thiết quân luật ở một số địa bàn trọng điểm; phối hợp vận động quần chúng và thực hành chống biểu tình, bạo loạn, v.v.

Để đảm bảo các cuộc diễn tập thành công, Tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp thiết bị khu vực sở chỉ huy, khu vực thực binh phục vụ cho các giai đoạn diễn tập; hệ thống văn kiện được soạn thảo đầy đủ; công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo đúng kế hoạch. Nội dung diễn tập được xây dựng theo hướng bám sát Luật Quốc phòng, Nghị định 32 của Chính phủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, có sự đổi mới về phương pháp, nhất là phương pháp huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị sự nghiệp hành chính, các doanh nghiệp và nhân dân. Năm 2016, Tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc phối hợp với Lữ đoàn 950 tổ chức diễn tập phòng thủ đảo; huyện Giang Thành diễn tập theo kế hoạch A3, kết hợp xử lý tình huống xung đột dân sự, chống tranh chấp, lấn chiếm tuyến biên giới; huyện Gò Quao diễn tập theo kế hoạch A2, phối hợp với Công an giải cứu con tin; thị xã Hà Tiên diễn tập có thực binh tiếp nhận Việt kiều, người lánh nạn, phòng thủ đảo. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: An Biên, Hòn Đất, Tân Hiệp, Kiên Lương tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp. Đồng thời, chỉ đạo 34 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (có thực binh 1 trung đội dân quân cơ động). Căn cứ vào Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, các đơn vị quân thường trực tổ chức diễn tập chiến thuật cấp trung đội, đại đội và diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật, hành quân dài ngày kết hợp làm công tác dân vận, tham gia giúp dân phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và thực hiện chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới. Kinh phí diễn tập do Tỉnh đảm bảo và xác định cụ thể cho từng cấp, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Về lực lượng, phương tiện tham gia, Tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng vũ trang địa phương, các doanh nghiệp, các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân, khuyến khích các địa phương huy động mọi nguồn lực tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ diễn tập, trong đó lấy lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên làm nòng cốt.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang năm 2016 đã diễn ra đúng kế hoạch xác định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện. Đáng chú ý là, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, các lực lượng tham gia đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tình huống, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với Công an, Biên phòng Tỉnh và các sở, ban, ngành chuẩn bị ý định diễn tập, chỉ đạo xây dựng hàng trăm văn kiện các loại theo quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc, xây dựng các vấn đề huấn luyện, các tình huống sát thực tế tình hình của các địa phương, đơn vị liên quan, phương châm, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, sát tình hình thực tiễn địa bàn; nhiều nội dung được áp dụng công nghệ thông tin, trình chiếu minh họa, giúp khung tập và khách tham quan hiểu được bản chất của vấn đề. Sau mỗi cuộc diễn tập, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã nắm chắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đề xuất các biện pháp sát, trúng, đúng, hiểu biết sâu sắc hơn về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động, cơ chế vận hành của khu vực phòng thủ. Trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, vận dụng các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu vào điều kiện tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đã được nâng lên.

Từ thực tiễn diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục vận dụng thực hiện nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Một là, cơ quan quân sự các cấp cần làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Bởi các cuộc diễn tập chỉ có thể thành công khi đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ và có trách nhiệm cao về nhiệm vụ này. Đối với Kiên Giang, ngay sau nhận nhiệm vụ Quân khu giao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy và Ủy ban nhân Tỉnh ban hành Chỉ thị diễn tập và Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân dân ban hành chỉ thị, xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong Tỉnh, thiết thực góp phần củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị diễn tập, từ việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản về diễn tập khu vực phòng thủ. Quá trình diễn tập khu vực phòng thủ phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương về công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Hiện nay, đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành của Tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong diễn tập khu vực phòng thủ theo từng cương vị, chức trách còn hạn chế, lúng túng. Do vậy, cần tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ các cấp, các ngành. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, các văn bản hướng dẫn về diễn tập khu vực phòng thủ, trọng tâm là: thứ tự, nội dung, phương pháp các bước tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đảm bảo sau mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng, số cán bộ được tham gia phải đảm nhiệm tốt cương vị của mình trong các giai đoạn diễn tập, khắc phục tình trạng làm thay, đóng thế.

Ba là, nội dung diễn tập cần có trọng tâm, trọng điểm; phương pháp tổ chức, điều hành diễn tập linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, địa phương và phải gắn thực hiện nội dung diễn tập với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Việc lựa chọn nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ nên sát với những vấn đề “nóng” đang đặt ra ở mỗi địa phương, như: diễn tập phòng, chống bạo loạn; diễn tập tìm kiếm cứu nạn; diễn tập giải tỏa các tụ điểm phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới, v.v. Các cấp, các ngành, các lực lượng phải coi đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ; thông qua diễn tập có thể giải quyết được những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong thực tiễn ở địa phương. Sau mỗi cuộc diễn tập, phải tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập; kịp thời bổ sung cả về mặt lý luận và thực tiễn để nâng cao khả năng huy động của các lực lượng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ để vận dụng chỉ đạo và thực hành diễn tập các năm tiếp theo đạt chất lượng cao hơn.

Đại tá ĐÀM KIẾN THỨC, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)