Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 20/06/2017, 15:46 (GMT+7)
Một số kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở quận Thanh Xuân

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Đảng bộ Quân sự Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quận nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Lực lượng vũ trang Quận nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2009-2014. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị luôn đạt vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan an toàn tuyệt đối. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên; khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn địa bàn và các mục tiêu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thiếu tá Đào Trọng Lương phát biểu khai mạc huấn luyện Đại đội Dân quân Cơ động Quận năm 2017

Từ thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự quận Thanh Xuân rút ra một số kinh nghiệm sau:

1. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền Quận lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự. Để làm được điều này, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chú trọng phối hợp với các ban, ngành nắm chắc tình hình ở 11 phường và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong quá trình đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, phát triển hạ tầng giao thông; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; hoạt động của các loại tội phạm, truyền đạo trái phép và một số nhân tố tác động tiêu cực tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của Quận. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự chủ động tham mưu với Quận ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai Đề án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp phường; kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, lập quy hoạch, triển khai xây dựng công trình phòng thủ của Quận theo Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân và Quyết định 186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; phối hợp với Công an Quận tham mưu xây dựng Chương trình bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quận giai đoạn 2015-2020.

Hội thi Trung đội trưởng dân quân tự vệ giỏi năm 2016

2. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Hằng năm, mặc dù số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thường có biến động (do thành lập mới hoặc giải tán, từ nơi khác chuyển đến hoặc chuyển đi) làm cho việc quản lý lực lượng dân quân tự vệ gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Quận đã chủ động xây dựng phương án điều chỉnh lực lượng, kiện toàn tổ chức biên chế theo Luật Dân quân tự vệ, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năm 2017, Quận tiếp tục triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt vững mạnh đạt tỷ lệ 1,25% so với dân số; đảng viên đạt tỷ lệ 20% trở lên, đoàn viên trên 40%. Lực lượng binh chủng: phòng không, pháo binh,... được coi trọng xây dựng, lấy cán bộ là đảng viên làm tổ đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Hiện nay, Đảng bộ Quân sự Quận phấn đấu mỗi năm kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ 1% trong tổng số dân quân nòng cốt. Mỗi phường tổ chức, biên chế 01 Trung đội Dân quân Cơ động; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tùy vào dân số, có thể tổ chức, biên chế cấp trung đội hoặc tiểu đội tự vệ tại chỗ. Công tác huấn luyện được duy trì nền nếp và tổ chức theo phân cấp; trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đảm nhiệm huấn luyện cho Đại đội Dân quân Cơ động, Trung đội Dân quân tự vệ Phòng không, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Trinh sát, Phòng hóa, Y tế. Đồng thời, tổ chức huấn luyện theo cụm cho chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất, các tổ công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế ở các phường, cơ quan, doanh nghiệp, v.v. Ban Chỉ huy Quân sự các phường, cơ quan, tổ chức ở cơ sở đảm nhiệm huấn luyện dân quân tự vệ thuộc quyền, gồm: trung đội, tiểu đội dân quân cơ động, hỏa lực và các tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh và các trung đội, tiểu đội, tổ dân quân tại chỗ. Bên cạnh đó, Quận còn gắn huấn luyện với thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ, luyện tập các phương án tác chiến, tổ chức hội thi, hội thao, duy trì nghiêm túc chế độ nền nếp hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cơ sở; qua đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang Quận được nâng lên rõ rệt.

3. Quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên. Để quản lý chặt chẽ lực lượng này, Quận thực hiện nghiêm chế độ đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển và đăng ký giải ngạch. Định kỳ, Ban Chỉ huy Quân sự Quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị cơ sở cùng đối chiếu để kịp thời bổ sung khi có thay đổi. Cùng với quản lý bằng hệ thống sổ sách, Quận còn quản lý bằng hệ thống chỉ huy đơn vị dự bị động viên thông qua chế độ báo cáo, phản ánh tình hình từng cấp trong đơn vị dự bị động viên vào dịp tổ chức sinh hoạt và cấp phát phụ cấp trách nhiệm hằng quý. Định kỳ vào tháng cuối quý, Ban Chỉ huy Quân sự Quận triệu tập sĩ quan, hạ sĩ quan dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dự bị động viên tập trung sinh hoạt, quán triệt nhiệm vụ, phản ánh tình hình, cấp phát phụ cấp trách nhiệm. Để xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Quận đã tổ chức hiệp đồng cụ thể với các đơn vị nhận nguồn, quy hoạch địa bàn động viên cho từng đơn vị trên cơ sở thực trạng nguồn hiện có. Trong quá trình sắp xếp theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm tính kế thừa, không xáo trộn lớn về địa bàn cung cấp nguồn. Các đơn vị mới có chỉ tiêu xây dựng thực hiện sắp xếp theo phương châm lấy chuyên nghiệp quân sự là chính, đảm bảo gần, gọn địa bàn. Các đơn vị bộ binh tỷ lệ đúng chuyên nghiêp quân sự đạt 90-95%; đơn vị binh chủng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75-85%; đơn vị chuyên môn kỹ thuật tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75-80%; riêng chức danh chủ chốt của các đơn vị kể trên luôn đạt trên 90%. Quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên tuổi trung bình từ 30 đến 40; tỷ lệ đảng viên đạt từ 5% đến 22%.

Chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất thực hành bắn súng trường CKC

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực tiễn cho thấy, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm qua đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn với truyền thống của dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được Quận triển khai chặt chẽ, đối tượng ngày càng mở rộng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo. Đối với cán bộ chủ chốt của Quận được cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 do Thành phố tổ chức; đối tượng 3 và 4 được bồi dưỡng tại các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quận tổ chức. Đối tượng 3, gồm: trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, đại biểu Hội đồng nhân dân Quận; bí thư, phó bí thư, thường vụ đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; bí thư, phó bí thư đảng ủy, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị và công đoàn cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; trưởng, phó các phòng, ban, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm khoa trong các học viện, các trường đại học, cao đẳng, v.v. Đối tượng 4, gồm: bí thư, phó bí thư chi bộ; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; hiệu trưởng, hiệu phó các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non; cán bộ chuyên viên của Quận, cán bộ chuyên trách của phường. Từ 2014 đến nay, Quận đã cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 được 43 người, tổ chức bồi dưỡng đối tượng 3 được 560 người, đối tượng 4 là 40.395 người và 10 chức sắc, chức việc tôn giáo.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được tiến hành theo đúng nội dung, chương trình đã quy định. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn sắp xếp, phân phối chương trình, lịch học một cách khoa học để bố trí dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm 1 tiết /1 tuần. Đồng thời, giúp đỡ các trường trung học phổ thông tổ chức hội thao môn học cấp trường, cụm trường và hội thi giáo viên dạy giỏi cho môn học này. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và học viện đã chủ động tổ chức cho sinh viên nhà trường học đúng, đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, theo phân luồng của Bộ giáo dục và đào tạo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được chú trọng, bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên hệ thống phương tiện truyền thông của phường, Trang thông tin điện tử của Quận, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Quận, phường, các buổi sinh hoạt tổ dân phố, v.v. Để tăng hiệu quả tuyên truyền, một tuần trước các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Thủ đô, Quận tăng thời lượng mỗi buổi phát thanh thêm 30 phút tuyên truyền về kiến thức quốc phòng và an ninh.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân quyết tâm khắc phục hạn chế, bất cập, chủ động vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Quận phát triển toàn diện, bền vững.

Thiếu tá ĐÀO TRỌNG LƯƠNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.