Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 04/06/2018, 08:40 (GMT+7)
Một số kinh nghiệm rút ra qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng

Diễn tập khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này với nhiều giải pháp đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm này. Trong đó, diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp là nội dung được Tỉnh hết sức coi trọng cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thông qua diễn tập, không chỉ góp phần nâng cao năng lực vận hành cơ chế, trình độ tổ chức chỉ huy, vai trò làm tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang địa phương, mà còn là cơ sở để bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến; xây dựng tiềm lực và thế trận; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2017, Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 04 cuộc diễn tập cho các huyện: Trần Đề, Long Phú, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng cơ động chiến đấu

Thành công của các cuộc diễn tập trên là sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn dân trên địa bàn; trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn chuẩn bị diễn tập, ngay từ đầu năm, căn cứ vào Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai Chỉ thị 06-CT/TU về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017; đồng thời, ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung, Ban Bảo đảm,… và các tiểu ban giúp việc khác. Bám sát sự chỉ đạo của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức khảo sát, xây dựng ý định diễn tập. Trong đó, chú ý kết cấu tình huống các giai đoạn, vấn đề huấn luyện sát với thực tế, phù hợp với địa bàn từng huyện, trong thế trận phòng thủ chung của Tỉnh. Trên cơ sở ý định diễn tập đã được Quân khu phê chuẩn, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các kế hoạch về tổ chức, điều hành diễn tập, Quyết định về việc huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, v.v. Đồng thời, tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lực lượng một cách cụ thể, chặt chẽ, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Xuất phát từ thực tiễn hằng năm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các ban, ngành của Tỉnh thường có sự thay đổi, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tổ chức các lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng nội dung, thứ tự các bước tiến hành cho cán bộ trong các khung diễn tập, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia nhiệm vụ này. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cùng với huấn luyện theo kế hoạch phải tích cực huấn luyện bổ sung những nội dung cần thiết; tiến hành diễn tập thử từ 2 đến 3 lần. Trong quá trình thực hiện, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt phương châm: hướng dẫn nhưng không làm thay, tức là cơ quan quân sự chỉ đóng vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn và thẩm định về thể thức văn bản, công tác tham mưu tác chiến, chứ không “làm thay, làm hộ”, nhằm nâng cao năng lực diễn tập cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Cách làm này đã giúp đội ngũ cán bộ các ban, ngành nắm chắc nội dung công việc của ngành mình, cấp mình, đảm bảo sát thực tế, góp phần giải quyết những yêu cầu cụ thể ở từng địa phương. Nhờ đó, trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã xây dựng hàng trăm văn kiện các loại đủ, đúng quy cách tham mưu tác chiến.

Đi đôi với công tác chuẩn bị về con người và văn kiện diễn tập, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang vừa tích cực huấn luyện, vừa chủ động xây dựng các công trình phục vụ diễn tập, đảm bảo sát thực tế chiến đấu và phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Đặc biệt, trong điều kiện mùa mưa, nền đất yếu,… nhưng tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ đều xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hàng chục nghìn ngày công xây dựng khu vực trú quân dã ngoại, hệ thống công sự trận địa, hầm hào, thiết bị mục tiêu, đường cơ động,... tại các khu vực thực binh. Riêng khu vực tập trung bí mật đã được đầu tư xây dựng khá cơ bản, bảo đảm đúng ý định chiến thuật, phù hợp với địa hình, giữ được yếu tố bí mật với đầy đủ các công trình sở chỉ huy, sa bàn, hội trường, phòng họp, khu vực dành cho khách tham quan, v.v. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cả trước, trong và sau diễn tập.

Trong thực hành diễn tập, Tỉnh tập trung vào 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ. Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy, Đảng ủy Quân sự, Ủy ban nhân dân huyện và hội nghị các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo đúng quy định, quy trình, phát huy được dân chủ trong thảo luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Điểm mới trong các cuộc diễn tập vừa qua là, Tỉnh đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dẫn dắt tình huống, mô phỏng, trình chiếu một số nội dung,… đã rút ngắn thời gian công tác, tạo điều kiện cho người chỉ huy và cơ quan tham mưu tập trung vào diễn tập những nội dung trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, bảo đảm tính hệ thống để bộ phận tham quan theo dõi. Để nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo mỗi huyện có tưởng định diễn tập khác nhau, đảm bảo sát với điều kiện của từng địa bàn, v.v. Qua đó, giúp các huyện xử lý tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo, tránh sự trùng lắp, lối mòn, mang lại hiệu quả thiết thực. Cơ quan Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chỉ huy, điều hành các cơ quan, đơn vị thực binh tổ chức bắn chiến đấu theo đúng kế hoạch, hình thái chiến thuật, thể hiện được khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Trong diễn tập, đã vận dụng tốt các tư thế, động tác kỹ, chiến thuật trên chiến trường, sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế và phát huy tốt cách đánh truyền thống của lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ.

Cứu chữa nạn nhân bị chất độc hóa hóa

Bên cạnh những thành công là cơ bản, qua diễn tập cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập; đó là, nhận thức của một số ít cán bộ về vị trí, ý nghĩa diễn tập chưa sâu; việc soạn thảo một số văn kiện chỉ đạo ngành dọc chưa sát với thực tế và đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương. Phần thực hành xử trí tình huống, một số lực lượng triển khai còn chậm; sự phối hợp giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng, thuần thục, v.v. Từ thực tiễn đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu trong quý 4, năm nay.

Một là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2018 đến các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thông qua giáo dục, truyền tuyền làm cho các đối tượng thấy được sự cần thiết của diễn tập khu vực phòng thủ cũng như thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này,… tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Hai là, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Bộ Chỉ huy Quân sự, lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ diễn tập; phối hợp thống nhất với các sở, ban, ngành trong soạn thảo hệ thống văn kiện, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Muốn vậy, lực lượng vũ trang Tỉnh phải nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trình độ hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, đủ sức làm nòng cốt trong xử lý có hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trong diễn tập.

Ba là, coi trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chu đáo các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là trong khung tập. Yêu cầu cần đạt được sau mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng là: số cán bộ được tham gia phải đảm nhiệm tốt cương vị của mình trong các giai đoạn diễn tập.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đây là nội dung công tác đòi hỏi phải phối hợp nhiều thành phần, lực lượng tham gia, thời gian chuẩn bị khẩn trương v.v. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế, quán triệt và giao nhiệm vụ, huấn luyện bổ sung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể tham gia diễn tập; xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian để hoàn thành các công việc chuẩn bị. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động mọi lực lượng và nhân dân trên địa bàn đoàn kết, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Những vấn đề rút ra trong các cuộc diễn tập vừa qua là cơ sở để lực lượng vũ trang Sóc Trăng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá TRẦN VĂN LÂU, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.