Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 11/04/2013, 22:12 (GMT+7)
Một số kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới ở Sư đoàn 325

Huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) là một trong các nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành nhiều biện pháp thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện CSM và đã thu được kết quả tích cực. Nhiều năm qua, kết quả huấn luyện CSM của Sư đoàn luôn đạt khá và giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; không có trường hợp CSM đào ngũ, vắng mặt trái phép hay vi phạm kỷ luật phải xử lý. Năm 2012, Sư đoàn tổ chức huấn luyện CSM theo đúng chương trình huấn luyện 03 tháng của Bộ. Các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, chất lượng đảm bảo tốt, qua kiểm tra, 100% các nội dung huấn luyện đều đạt khá và giỏi, trong đó: ném lựu đạn, đánh lượng nổ và các khoa mục chung đạt giỏi; giáo dục chính trị, bắn súng AK bài 1 đạt khá, tỷ lệ khá, giỏi là 70% (cao hơn năm trước 1,02%).

Ảnh minh họa

Từ thực tiễn của công tác huấn luyện CSM, Sư đoàn rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, chuẩn bị huấn luyện toàn diện, chu đáo. Công tác chuẩn bị huấn luyện là một trong những nội dung quan trọng, trực tiếp quyết định đến chất lượng huấn luyện CSM. Với kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm tổ chức huấn luyện, Sư đoàn luôn chủ động tiến hành chuẩn bị sớm, bảo đảm đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, tập huấn cán bộ, soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án và bồi dưỡng cán bộ, đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập... Trong đó, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được Sư đoàn xác định là khâu then chốt. Trước mỗi đợt huấn luyện CSM, Sư đoàn chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện, trong đó, tập trung nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện, chú trọng động tác mẫu và phương pháp tổ chức ôn luyện, bảo đảm chuẩn xác, khoa học, phù hợp với đối tượng CSM, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của năm trước.

Bên cạnh chuẩn bị về con người, Sư đoàn còn chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách đăng ký quản lý huấn luyện... bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) phát huy sáng kiến, cách làm mới có tính sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. Để chuẩn bị cho huấn luyện CSM đợt 1 năm 2013, Sư đoàn đã làm mới hơn 60% đồ dùng huấn luyện; củng cố, bổ sung, mở rộng hệ thống thao trường bãi tập, bảo đảm mỗi đại đội có 01 bãi tập bắn AK bài 1; 01 bãi ném lựu đạn, đánh lượng nổ; mỗi tiểu đoàn có 01 thao trường huấn luyện tổng hợp từng người. Cùng với đó, Sư đoàn đã chỉ đạo chuẩn bị và bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt tốt nhất cho CSM để bộ đội yên tâm, ổn định tư tưởng ngay khi về đơn vị.

Vừa qua, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc không bù đổi CSM sau tiếp nhận, huấn luyện, ngay sau khi có chỉ tiêu nhận quân, Sư đoàn đã chỉ đạo lựa chọn cán bộ, nhân viên chuyên môn có kinh nghiệm để làm nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe... Vì vậy, Sư đoàn đã tiếp nhận, thẩm định và biên chế CSM nhanh, gọn, bảo đảm vừa trang trọng, chính quy, vừa thân mật, tạo ấn tượng tốt cho CSM ngay từ ngày đầu về đơn vị, làm tiền đề để bước vào huấn luyện được ngay. Sau mỗi đợt nhận quân, Sư đoàn đều lập đoàn công tác đến các địa phương giao quân để trao đổi, rút kinh nghiệm cho những lần giao, nhận quân tiếp theo. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, mối liên hệ gắn kết giữa đơn vị với địa phương, trực tiếp là cơ quan quân sự, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn và huấn luyện CSM.

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội trong huấn luyện CSM. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội, trung đội và đại đội là những người hằng ngày, hằng giờ trực tiếp cùng bộ đội học tập, rèn luyện... Bởi vậy, kết quả huấn luyện CSM phụ thuộc rất lớn vào vai trò của đội ngũ cán bộ này. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn luôn quan tâm lựa chọn cán bộ cho nhiệm vụ huấn luyện CSM theo hướng đủ về số lượng, chất lượng tốt. Theo đó, cán bộ quản lý, huấn luyện CSM được Sư đoàn lựa chọn là những đồng chí có phẩm chất tốt, có kinh nghiệm và năng lực trong quản lý, chỉ huy, nhất là kinh nghiệm huấn luyện CSM; có phong cách, tác phong công tác và tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát bộ đội. Đồng thời, Sư đoàn cũng đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ phân đội, đảm bảo chuẩn mực, mô phạm trong mọi hành động, thực sự là tấm gương sáng cho CSM noi theo. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và mệnh lệnh của cấp trên, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình, kế hoạch với các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Tổ chức quán triệt để CB,CS nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh và hướng dẫn của cấp trên, của Sư đoàn về huấn luyện CSM; cũng như kế hoạch huấn luyện CSM, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp... Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng cho bộ đội có động cơ, quyết tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Qua đó, giúp CB,CS làm nhiệm vụ huấn luyện CSM xác định rõ trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong huấn luyện CSM, Sư đoàn chú trọng tính cơ bản ngay từ đầu. Các đơn vị thực hiện đúng quy trình huấn luyện, nhất là các môn thực hành (huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, chú trọng động tác mẫu của cán bộ); tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học (luyện tập theo phân đoạn, thuần thục mới luyện tập tổng hợp). Cán bộ thường xuyên bám nắm, duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, tận dụng tối đa thời gian, kể cả ngoài giờ để huấn luyện, ôn luyện; uốn nắn, chỉnh sửa kịp thời sai sót của từng chiến sĩ, không để sai thành “cố tật”, nhất là các nội dung về điều lệnh, kỹ thuật bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn, tra lắp đồ dùng gây nổ, khắc phục vật cản... Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, đặc biệt trong huấn luyện chiến thuật và thực hành 3 tiếng nổ. Chế độ hội thao ngày, tuần, tháng được duy trì có nền nếp (sau mỗi buổi huấn luyện tổ chức hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả cấp trung đội, hằng tuần cấp đại đội, cuối tháng cấp tiểu đoàn). Cùng với đó, Sư đoàn luôn quán triệt cho đội ngũ cán bộ, chú trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu đã được đúc kết để CSM tin tưởng vào đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam; tin tưởng vào vũ khí trang bị, cách đánh của ta... xây dựng quyết tâm cao trong huấn luyện. Các biện pháp nói trên đã kịp thời động viên, khuyến khích CB,CS hăng say luyện tập, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nội dung chương trình theo quy định, góp phần nâng cao kết quả huấn luyện của CSM, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Huấn luyện CSM là giai đoạn mang tính bản lề, nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự... làm tiền đề xây dựng ý thức giác ngộ về nghĩa vụ, trách nhiệm, tạo nếp sống kỷ luật, từng bước hình thành phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh người quân nhân cách mạng. Do đó, quá trình giáo dục, huấn luyện cũng là quá trình rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Trong quá trình huấn luyện CSM, Sư đoàn chú trọng kết hợp đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ chính trị, cùng hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô khẩu hiệu, Phòng Hồ Chí Minh... Kết hợp giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống của Sư đoàn, đơn vị. Mặt khác, Sư đoàn chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục với tổ chức các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; giao lưu với đoàn thanh niên của địa phương kết nghĩa; tham quan các di tích lịch sử... để CSM nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm, giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu về tâm lý, tinh thần, thể chất... nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường quân đội. Công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội được gắn với việc thực hiện các chế độ quy định, xây dựng nền nếp chính quy. Đội ngũ cán bộ huấn luyện CSM luôn chú trọng hướng dẫn, uốn nắn cho bộ đội từ những hoạt động, việc làm cụ thể trong xưng hô, chào hỏi; ăn, mặc, sắp đặt nội vụ, vệ sinh đến ngủ nghỉ,... duy trì nghiêm các chế độ công tác trong ngày, tuần... thực hiện toàn Sư đoàn “làm việc theo chức trách – hành động theo điều lệnh”, đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sư đoàn yêu cầu cán bộ thực hiện tốt 3 cùng với CSM, nghiêm cấm các biểu hiện quân phiệt, kể cả trong lời nói.

Cùng với đó, Sư đoàn coi trọng việc phát huy dân chủ trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; nhất là duy trì có hiệu quả Ngày văn hóa - chính trị - tinh thần. Trong ngày đó, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan đều dự sinh hoạt, đối thoại trực tiếp với CSM để nắm bắt tâm tư tình cảm, những khó khăn vướng mắc... để có chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời. Các đơn vị còn thực hiện tốt việc bồi dưỡng CSM, lập các tổ, đội công tác (chiến sĩ an ninh bảo vệ, chiến sĩ tăng gia, chiến sĩ vệ sinh...) làm nòng cốt trong thực hiện từng nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, Sư đoàn chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, địa phương giao quân và gia đình quân nhân để cùng quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện CSM. Các đại đội, tiểu đoàn thường xuyên liên lạc, thông báo kết quả công tác của CSM với địa phương và gia đình quân nhân; đồng thời, thông tin về tình hình địa phương, gia đình với CSM, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, qua đó có biện pháp động viên, giáo dục kịp thời, hiệu quả. Cùng với các biện pháp trên, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo sức mạnh tổng hợp, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM.

Những biện pháp, đồng thời cũng là những kinh nghiệm trên đã và đang được Sư đoàn 325 triển khai thực hiện trong huấn luyện CSM đợt 1 năm 2013. Đó cũng là hành động thiết thực nhất của Sư đoàn trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu nói chung, huấn luyện CSM nói riêng, xứng đáng là đơn vị điểm về xây dựng vững mạnh toàn diện của Quân đoàn 2.

 

Đại tá NGUYỄN HUY CẢNH

Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:18 - 28/02/2020

HCMSJC45.85046.500
Hà NộiSJC45.85046.520
Đà NẵngSJC45.85046.520

Thời tiết