Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 20/12/2018, 09:45 (GMT+7)
Mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên Lữ đoàn Thông tin 134

Lựa chọn mô hình, xây dựng tiêu chí thực hiện

Lữ đoàn Thông tin 134 đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán (tại 17 tỉnh, thành phố từ miền Trung trở ra phía Bắc), gồm nhiều tổ, trạm lẻ, độc lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xa sự quản lý của chỉ huy các cấp; công tác bảo đảm và đời sống của bộ đội còn nhiều khó khăn, v.v. Trong điều kiện đó, để việc học tậplàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn công tác, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,... Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, lựa chọn và giao cho Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt, nhằm phát huy sức trẻ trong thực hiện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cơ quan chính trị, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở đã nghiên cứu xây dựng mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác”, được tổ chức ở cấp tổ, trạm (cấp tiểu đội, trung đội). Sau khi xác định rõ “mô hình”, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở xin ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng khác trong Đơn vị để thảo luận xây dựng kế hoạch và nội dung các tiêu chí thực hiện. Đồng thời, lựa chọn và trực tiếp chỉ đạo phân đoàn làm điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn Lữ đoàn. Các tiêu chí đánh giá của “mô hình” gồm 4 nội dung cốt lõi:

Thứ nhất, bảo đảm thông tin tốt. Với chỉ tiêu này, nhằm xây dựng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, không để gián đoạn thông tin do chủ quan, kịp thời xử lý các sự cố theo đúng quy trình; tuần tra bảo vệ an toàn “Tuyến cáp thanh niên tự quản”; duy trì thường xuyên “Ca trực thanh niên kiểu mẫu” do cán bộ, đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm. Đồng thời, yêu cầu mọi đoàn viên, thanh niên phải đề cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác và sử dụng thành thạo khí tài thông tin được trang bị.

Thượng tá Tống Văn Thanh chủ trì buổi tọa đàm "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện"

Thứ hai, huấn luyện tốt. Từ đặc thù nhiệm vụ và điều kiện của Lữ đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở xây dựng tiêu chí này nhằm phát huy tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu của đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó, yêu cầu họ phải tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định, do trạm trưởng lên lớp tại trạm hoặc khi tiểu đoàn, đại đội tổ chức huấn luyện tập trung. Đồng thời, phấn đấu khai thác thành thạo khí tài, trang bị được giao, có khả năng độc lập khai thác, xử lý thuần thục các tình huống thông tin theo phân cấp.

Thứ ba, rèn luyện chấp hành kỷ luật, bảo đảm đời sống tốt. Với tiêu chí này, nhằm giáo dục ý thức tự giác, tự quản, tự rèn trong chấp hành kỷ luật, pháp luật khi tuần tra tuyến cáp, giám sát công trình và học tập, công tác độc lập tại trạm trong đoàn viên, thanh niên. Đây là tiêu chỉ đòi hỏi phải có sự nỗ lực của từng đoàn viên, thanh niên, đó là: tổ, trạm không có đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật phải xử lý, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các hoạt động xây dựng nền nếp chính quy trong trạm; cảnh quan của trạm phải xanh - sạch - đẹp, có đời sống văn hóa, tinh thần vui tươi, lành mạnh. Các đơn vị, nhất là các tổ, trạm lẻ đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, công tác bảo đảm của trên còn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cán bộ, chiến sĩ, đòi hỏi phải nêu cao tính tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn bảo đảm đời sống cho bộ đội. Chính vì thế, tiêu chí này đặt ra yêu cầu là: phải tận dụng điều kiện đất xung quanh doanh trại để tăng gia, chăn nuôi, 100% đoàn viên, thanh niên phải đạt chỉ tiêu tăng gia theo quy định. Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia chăn nuôi bình quân từ bốn con gia cầm, thủy cầm trở lên. Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện các tổ, trạm có thể chăn nuôi thêm lợn, bò, dê; trồng và chăm sóc năm loại cây ăn quả, v.v.

Thứ tư, dân vận tốt. Đây là tiêu chí hết sức quan trọng để xây dựng tổ, trạm thông tin 4 tốt làm theo lời Bác dạy. Bởi vì, có làm tốt công tác dân vận thì tổ, trạm mới hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhân dân mới giúp đỡ trong việc bảo vệ trạm máy, tuyến cáp. Tiêu chí đặt ra là, mỗi tổ, trạm thông tin 4 tốt nhận giúp đỡ một gia đình chính sách gặp khó khăn ở địa phương (giúp đỡ về ngày công lao động, thăm hỏi khi ốm đau,...). Hằng quý, tham gia sinh hoạt, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao với đoàn viên, thanh niên địa phương; đồng thời, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân nơi đóng quân.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện điểm mang lại hiệu quả trên thực tế, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Lữ đoàn tổ chức sinh hoạt, thảo luận, thống nhất nhân rộng mô hình trong toàn đơn vị; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quán triệt, triển khai các bước thực hiện đến các liên chi đoàn, chi đoàn và từng phân đoàn tổ, trạm về tiêu chuẩn của một mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác”. Theo đó, các tổ, trạm tổ chức sinh hoạt, nghe phổ biến mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” để xác định quyết tâm trong đoàn viên, thanh niên, sự ủng hộ và tham gia của mọi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, bàn bạc, thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và sát với từng cương vị, chức trách được giao của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, hướng dẫn của cơ quan chính trị và tham khảo ý kiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên để bổ sung, cụ thể hóa, hoàn thiện các chỉ tiêu, bộ tiêu chí xây dựng mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” và triển khai thống nhất trong toàn Lữ đoàn.

Hiệu quả và sự lan tỏa của “mô hình”

Với sự nỗ lực, quyết tâm cùng tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tuổi trẻ nên mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” đã được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, dốc sức, chung lòng thực hiện; được nhân rộng đến tất cả các tổ, trạm trong toàn Đoàn Cơ sở Lữ đoàn. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã phấn khởi thi đua trong thực hiện nhiệm vụ; yên tâm công tác, gắn bó với đài, trạm, đơn vị; yêu thương đồng chí, đồng đội; quyết tâm cao trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thông qua thực hiện Mô hình, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nâng lên; nền nếp trực phiên ca, tuần tra bảo vệ an toàn các tuyến cáp được duy trì tốt; không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật thông tin hoặc để mất thông tin do chủ quan. Nhiều công trình thông tin quan trọng được xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; phục vụ, bảo đảm thông tin thông suốt trong các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao của Binh chủng, Bộ Quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên cũng như các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội. Nội bộ cơ quan, đơn vị luôn có không khí chan hòa, ấm áp tình đồng đội; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và chính quy, đơn vị an toàn tuyệt đối. Kỷ luật dân vận được duy trì tốt; cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị trên các địa bàn đóng quân luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đùm bọc, yêu thương.

5 năm qua, Đoàn Cơ sở Lữ đoàn liên tục đạt tổ chức đoàn vững mạnh; gần 96% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đạt tiêu chuẩn xuất sắc. Thành công từ mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác” đã được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn nghiên cứu, vận dụng xây dựng, triển khai các mô hình: “Tổ phụ nữ Thông tin mẫu mực làm theo lời Bác”, “Mô hình 3B1 của Tiểu đoàn 41”, “Mô hình 3T2 của Trạm V65, Tiểu đoàn 88”, “Trạm máy Thông tin 4 tốt của chi đoàn Đại đội 8, Tiểu đoàn 88”,… đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, việc học tậplàm theo Bác được lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng các tổ chức luôn vững mạnh, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn không ngừng được nâng lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Với thành tích đạt được trong xây dựng mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác”, Đoàn Cơ sở Lữ đoàn 134 đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn xây dựng, triển khai mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt làm theo lời Bác”, Đoàn Cơ sở Lữ đoàn 134 cần rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới:

Một là, thường xuyên tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới; tự hào về truyền thống của Lữ đoàn và Binh chủng Thông tin liên lạc anh hùng. Từ đó, thống nhất về nhận thức và tư tưởng, xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm thực hiện.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng trong tham gia xây dựng “mô hình”. Theo đó, nòng cốt triển khai tổ chức và hoạt động của “mô hình” là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Cơ sở. Cán bộ Đoàn chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành; đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích; kêu gọi cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình hoạt động.

Ba là, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là đối với những tổ, trạm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong xây dựng “mô hình” hoạt động phải thực sự dân chủ, tránh áp đặt, gò ép; nghiên cứu để linh hoạt vận dụng các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tiễn của các tổ, trạm. Chủ động khai thác nguồn kinh phí cho hoạt động; kết hợp nhiều nguồn bằng kết quả lao động, tăng gia sản xuất của đơn vị và kinh phí trên hỗ trợ giúp đỡ, v.v.

Bốn là, phải định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời để duy trì hoạt động và nhân rộng cách làm hay, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn đơn vị.

Năm là, phải bám sát tình hình nhiệm vụ, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, sự hướng dẫn của cơ quan chính trị và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện. Đồng thời, phải gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động do trên phát động.

Thượng tá TỐNG VĂN THANH, Chính ủy Lữ đoàn
______________

1 - Bảo đảm thông tin tốt; Bảo đảm đời sống tốt; Bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật.

2 - Tự chủ - Tự quản - Tự lực.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:55 - 27/06/2019

EUR26268.4227138.63

GBP29245.3229713.5

USD2327523395

Giá vàng

Thời tiết