Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 09/04/2020, 10:27 (GMT+7)
Mấy kinh nghiệm huấn luyện chiến đấu ở Trung đoàn 236
Trung đoàn Tên lửa 236 thuộc Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp bảo vệ vùng trời Hà Nội và một số mục tiêu trọng yếu quốc gia phía Tây - Tây Bắc Tổ quốc. Những năm qua, cùng với việc huấn luyện, làm chủ vũ khí, khí tài trong biên chế, Trung đoàn còn được giao từng bước huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí, khí tài tên lửa mới được cải tiến, số hóa và thế hệ mới, hiện đại. Trong khi đó, trình độ đội ngũ cán bộ có mặt còn hạn chế; tài liệu khai thác, huấn luyện, sử dụng vũ khí, khí tài, tên lửa mới chưa đầy đủ; vật chất, trang thiết bị bảo đảm chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, v.v.

Trước những khó khăn, thách thức đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị. Nhờ đó, công tác huấn luyện chiến đấu của Trung đoàn có sự chuyển biến rõ nét. Từ năm 2013 đến nay, Trung đoàn có 38 lượt tập thể đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi; nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi và cờ thi đua. Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trong thời gian qua, Trung đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong huấn huyện. Theo đó, hằng năm, Trung đoàn tổ chức quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng và hệ thống văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Trung đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ được giao. Để cụ thể hóa nghị quyết vào công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo; trực tiếp chỉ đạo, thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, ý định diễn tập, kế hoạch bắn đạn thật, hội thao,... cấp mình; phân công cấp ủy viên, cán bộ chủ trì phụ trách từng hướng, từng đơn vị, lấy kết quả huấn luyện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

Do yêu cầu nhiệm vụ, nên địa bàn đóng quân của các đơn vị trong Trung đoàn phân tán trên phạm vi rộng (03 tỉnh, 01 thành phố); đội ngũ cán bộ thường xuyên biến động, thiếu, vắng; đơn vị vừa huấn luyện, vừa canh trực sẵn sàng chiến đấu cao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong tham mưu, điều hành, tổ chức huấn luyện. Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện theo mẫu biểu thống nhất, khoa học, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác huấn luyện. Thời gian qua, Trung đoàn triển khai quyết liệt Đề án kiểm tra huấn luyện từ xa gắn với tăng cường cán bộ Trung đoàn và cơ quan xuống các tiểu đoàn, trạm, đơn vị lẻ trong thời gian đầu huấn luyện. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, loại bỏ bệnh thành tích, tư tưởng ngại khó, ngại khổ, biểu hiện đối phó trong huấn luyện. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu; nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu huấn luyện cùng những khó khăn, thách thức. Từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Huấn luyện Kíp bệ tháo, nạp đạn Tên lửa C-75M

Hai là, tích cực cập nhật nội dung, đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện. Trong huấn luyện, Trung đoàn thường xuyên cập nhật những vấn đề phát triển của khoa học, kỹ thuật phòng không; nghiên cứu, vận dụng nghệ thuật tác chiến phòng không trong chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, cụ thể hóa phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và vận dụng các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện cho từng chuyên ngành pháo thủ, trắc thủ, thông tin,… làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị có biện pháp huấn luyện bộ đội giỏi về chuyên ngành, vững về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu. Cùng với đó, Trung đoàn còn tích cực tổ chức các hội nghị bàn về “phát hiện, quản lý, xử lý thiết bị bay không người lái”; thành lập Tổ sáng tạo trẻ1, Tổ nghiên cứu địch,… để thu thập, nghiên cứu, biên dịch, biên soạn tài liệu huấn luyện, khai thác khí tài, tên lửa2 sát thực tế đơn vị.

Trong huấn luyện, đối với kỹ thuật viên và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, Trung đoàn yêu cầu phải sát chuyên ngành đào tạo và chức trách, nhiệm vụ được giao; gắn huấn luyện cơ bản với huấn luyện chuyển loại khí tài, chuyên sâu về kỹ thuật khai thác, xử lý hư hỏng phát sinh trong thực hành diễn tập. Đối với phân đội, tăng cường huấn luyện thu hồi, triển khai nhanh khí tài, nâng cao trình độ và khả năng cơ động, triển khai chiến đấu trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp; huấn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp; giỏi chức trách cấp dưới và cấp mình, biết và làm được chức trách, nhiệm vụ của cấp trên trực tiếp, sẵn sàng thay thế khi cần thiết. Đối với kíp chiến đấu, huấn luyện thành thục phương án, kế hoạch chiến đấu, giỏi thao tác cá nhân, vận dụng linh hoạt quy tắc bắn, khai thác tốt tính năng khí tài.

Để đạt hiệu quả cao, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình “6 có”3 và theo các bước: huấn luyện lý thuyết, tập khẩu lệnh, thao tác trên sơ đồ, tranh vẽ, mô hình. Khi các thành phần trong kíp chiến đấu thuộc khẩu lệnh, nhớ các động tác và vị trí công tắc thì cho bộ đội lên thực hành trên khí tài không cấp điện; khi các thành phần trong kíp chiến đấu thuần thục khẩu lệnh, động tác, tổ chức huấn luyện bộ đội trên khí tài có cấp điện. Quy trình đó vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện, vừa tiết kiệm vật chất, thời gian mở máy, kéo dài tuổi thọ của khí tài. Ngoài ra, hằng tháng, Trung đoàn còn cử cán bộ giỏi xuống huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu, thiếu cho các phân đội nhỏ, lẻ; duy trì tốt chế độ học tập trung, thực hành theo tổ, nhóm. Đồng thời, gắn huấn luyện chiến thuật với kỹ thuật, huấn luyện kỹ thuật với bảo quản, sửa chữa vũ khí, trang bị; huấn luyện với canh trực thường xuyên, trực ban chiến đấu tăng cường và luyện tập bắt mục tiêu trong quản lý bay; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện đêm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị linh hoạt điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp nhiệm vụ và thường xuyên huấn luyện bù vét. Cùng với đó, Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật phân đội, vòng tổng hợp, tham gia bắn đạn thật; nghiên cứu đưa những nội dung mới, phức tạp, đòi hỏi cao về tổ chức chỉ huy, hiệp đồng,… xây dựng thành hệ thống bài tập theo các tình huống, phương án chiến đấu để huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Đến nay, 100% các kíp chiến đấu của Trung đoàn đủ khả năng xử lý các tình huống phức tạp trên không.

Ba là, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ năng lực huấn luyện làm chủ khí tài cũ, khai thác, sử dụng hiệu quả khí tài mới, hiện đại. Thực tế đội ngũ cán bộ trẻ của Trung đoàn tuy được đào tạo cơ bản, nhưng kinh nghiệm chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện còn hạn chế. Trong khi đó, tác chiến phòng không đòi hỏi khả năng nắm bắt thông tin, thao tác nhanh, ra quyết định chính xác. Trước tình hình đó, Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ theo tuần, tháng và trước mỗi giai đoạn huấn luyện. Nội dung đi sâu vào những điểm mới, khó, như: công tác tham mưu huấn luyện; nghiên cứu địch; tính năng kỹ thuật, chiến thuật và các chế độ làm việc của khí tài, tên lửa mới, thiết bị bay không người lái; phương pháp huấn luyện, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án và giảng thử, v.v. Để khai thác có hiệu quả trang bị, khí tài, tên lửa hiện có, Trung đoàn mở các lớp học tiếng Nga, tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật cho cán bộ; tích cực cử cán bộ đi tập huấn, đào tạo4, tiếp thu kiến thức mới từ các học viện, nhà trường trong Quân đội để tiếp thu, truyền thụ lại cho cán bộ trong Đơn vị. Ngoài ra, Trung đoàn còn cử Tổ sáng tạo trẻ cùng làm, cùng nghiên cứu với chuyên gia quân sự nước ngoài trong bảo trì khí tài, chuyển giao công nghệ khai thác. Qua đó, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm trở thành chuyên gia đầu ngành trực tiếp bồi dưỡng, huấn luyện, làm cố vấn cho đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, hướng dẫn bộ đội bảo quản, khai thác khí tài tên lửa mới.

Bốn là, quan tâm làm tốt các mặt công tác bảo đảm, nhất là kỹ thuật. Hằng năm, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ giáo án; bổ sung, làm mới mô hình, học cụ huấn luyện5; củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập; bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí, xăng dầu, vật chất thường xuyên phục vụ huấn luyện chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời sửa chữa nhỏ để duy trì hệ số kỹ thuật theo quy định. Bên cạnh việc quán triệt, động viên bộ đội chủ động khắc phục khó khăn, tập trung bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho trang bị, khí tài tên lửa làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn duy trì nghiêm hoạt động “Ngày Kỹ thuật” để huy động tổng lực cán bộ, chiến sĩ, các cấp, ngành thực hiện công tác kỹ thuật; gắn hoạt động kỹ thuật với tổng kiểm tra việc bảo đảm vật chất cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp với tuyên truyền nêu cao ý thức giữ tốt, dùng bền vũ khí, trang bị cho bộ đội,… đưa công tác kỹ thuật vào chiều sâu, nền nếp. Trung đoàn phát huy vai trò nòng cốt của Tổ sáng tạo trẻ đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tập trung xây dựng các mô hình học cụ, như: tên lửa, khí tài có sử dụng một số phần mềm hoạt động tương đối giống trang bị, khí tài thật để đưa vào huấn luyện nhằm tiết kiệm vật tư, kinh phí và dự trữ kỹ thuật của vũ khí, trang bị.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa 236 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Trung đoàn có sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN VĂN TOÀN, Trung đoàn trưởng
_______________

1 - Gồm những sĩ quan, kỹ sư có trình độ cao, ngoại ngữ tốt, do Trung đoàn trưởng làm tổ trưởng.

2 - Tài liệu khai thác khí tài tên lửa Spyder (bộ 04 cuốn); Bộ chỉ tiêu huấn luyện khí tài tên lửa Spyder.

3 - 6 có: Có bài tập; có đạo diễn; có người tập; có người bình tập; có phòng đáy; có máy tập.

4 - Từ năm 2017 đến nay, Trung đoàn tổ chức 36 lớp tập huấn cho trên 1.000 lượt cán bộ; cử hơn 300 lượt cán bộ tham gia tập huấn các cấp.

5 - Giai đoạn 2017 - 2019, Trung đoàn làm mới 22 mô hình, cải tiến 25 mô hình huấn luyện; củng cố, làm mới hàng chục bài tập cơ bản, bài tập theo phương án, bài tập ứng dụng,… nhiều sản phẩm đạt giải cao trong hội thi sáng tạo kỹ thuật các cấp.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 2/03/2021

EUR26,890.1428,294.96

GBP31,261.0232,566.79

USD22,910.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:23 - 02/03/2021

HCMSJC55.70056.100
Hà NộiSJC55.70056.120
Đà NẵngSJC55.70056.120