Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 15/04/2019, 09:16 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang gắn giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có truyền thống cách mạng; đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tuy nhiên, trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật của đồng bào có mặt còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, trên địa bàn Tỉnh, hiện tượng truyền đạo trái pháp luật, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép,… diễn biến phức tạp. Điều đó tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Nhận thức rõ thực trạng này, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội; trong đó, gắn công tác giáo dục pháp luật với tăng cường quản lý kỷ luật là một giải pháp hết sức quan trọng, nhằm tạo chuyển biến vững chắc cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Hà Kiên Cường trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Để thực hiện hiệu quả, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật1. Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện đột phá “tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật” trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Trên cơ sở đó, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp đã cụ thể hóa, đưa vào chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhằm xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật phải chú trọng lựa chọn nội dung cụ thể, sát với từng đối tượng, nhất là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi dễ phát sinh tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt, học tập những văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế; chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh. Đối với lực lượng thường trực, tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Quốc phòng năm 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, Luật Thi hành án dân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng; nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Thông tư 157/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích quốc phòng, v.v. Đồng thời, bổ sung một số nội dung quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản vũ khí, trang bị, quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh xem phim “Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy truyền thống, giữ nghiêm kỷ luật, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập tài liệu bổ trợ “Thống nhất nhận thức, trang bị một số kỹ năng cần thiết cho quân nhân”. Đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, tổ chức phổ biến, giáo dục những nội dung cơ bản về dân quân tự vệ; quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan khác, v.v. Thời điểm tiến hành là: trong thời gian tập trung huấn luyện, báo động kiểm tra và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho họ. Đối với nhân dân trên địa bàn, Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung đi sâu tuyên truyền, phổ biến về Luật Tố tụng hình sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Môi trường, Pháp lệnh về rừng; tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa, v.v. Để việc học tập có hiệu quả, trong mỗi chuyên đề giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên đã kịp thời thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị; phân tích làm rõ lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nêu gương “người tốt, việc tốt”, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật,… làm cho các nội dung thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ.

Để không bị nhàm chán, khô cứng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo phải thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật. Với tinh thần đó, các đơn vị đã vận dụng linh hoạt hình thức giáo dục pháp luật cho bộ đội, tùy theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức lên lớp tập trung hoặc lồng ghép trong các buổi lên lớp chính trị, thông báo thời sự. Đồng thời, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền khác, như: tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật, kể chuyện pháp luật; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin của đơn vị để cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị thực hiện nghiêm “Ngày Pháp luật” (mỗi tháng 1 lần); trong đó, tập trung vào quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội; trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; kết hợp với kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản của pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Ngoài ra, còn tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả sách, báo pháp luật trong Ngăn sách pháp luật, Tủ sách pháp luật ở đơn vị; chủ động khai thác từ nhiều nguồn cung cấp để bổ sung sách, báo, tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển giữa các đơn vị, làm phong phú thêm nội dung pháp luật để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của mỗi quân nhân, các đơn vị thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục pháp luật với tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật. Theo đó, duy trì nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật; tổ chức tập huấn Điều lệnh, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy, cơ quan đối với đơn vị thuộc quyền, nhất là cấp phân đội. Người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) luôn đề cao trách nhiệm trong công tác quản lý bộ đội; chịu trách nhiệm trước cấp trên và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh về công tác quản lý, rèn luyện chấp hành kỷ luật ở đơn vị mình, không bao che, giấu giếm; tổ chức kiểm điểm làm rõ và quy trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức trong việc để cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu phải quản lý chặt chẽ bộ đội, nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, các dịp lễ, Tết, khi đi công tác ra ngoài doanh trại; nắm vững những trường hợp cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp. Kiên quyết ngăn chặn, không để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mắc phải các tệ nạn xã hội, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, công tác và khi tham gia giao thông; đồng thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Qua đó, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến đơn vị, tạo được sự đồng tình, nhất trí cao, thực hiện đoàn kết quân - dân tốt, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc” trong khu vực phòng thủ.

Những cách làm thiết thực, hiệu quả trong công tác giáo dục pháp luật gắn với tăng cường quản lý kỷ luật đã góp phần tạo chuyển biến vững chắc trên nhiều mặt công tác của lực lượng vũ trang Tỉnh. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, Đảng bộ Quân sự Tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 97,63% hoàn thành tốt và xuất sắc, được Tỉnh ủy Tuyên Quang công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu xuất sắc. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tham gia giao thông, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Kết quả đó, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với thành tích đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng; 97 tập thể, 225 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quản lý kỷ luật bộ đội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá HÀ KIÊN CƯỜNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

____________

1 - Trọng tâm là Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”; Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư 192/2016/TT-BQP, ngày 26-12-2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định về áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” và Chỉ thị 02/CT-BTL, ngày 03-01-2017 của Tư lệnh Quân khu 2 về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang Quân khu”.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 02:18 - 16/10/2019

EUR2538926230.2

GBP29042.6829507.75

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết