Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 17/10/2019, 08:06 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và thu được những kết quả quan trọng. Bởi vậy, năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chọn xây dựng điểm vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. Nhận thức rõ nhiệm vụ và xác định đây là cơ hội để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Quân khu, Đảng ủy Quân sự Tỉnh ra nghị quyết chuyên đề, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan có hướng dẫn xây dựng điểm vững mạnh toàn diện, tiểu biểu, mẫu mực, phù hợp với đặc điểm của Tỉnh. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Với phương châm “cơ quan làm trước, đơn vị làm sau, làm đơn vị yếu trước”, “cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau; chuẩn cán bộ trước, chiến sĩ sau”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo xây dựng vững mạnh toàn diện trên các mặt, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn cơ quan, đơn vị làm điểm1 để rút kinh nghiệm. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh tiêu biểu về chính trị; mẫu mực về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Phân đội trinh sát biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân huấn luyện

1. Vững mạnh tiêu biểu về chính trị

Để lực lượng vũ trang Tỉnh thực sự vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, duy trì nghiêm nền nếp học tập chính trị; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục pháp luật, truyền thống của lực lượng vũ trang Tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, quan tâm đảm bảo chế độ, chính sách hậu phương Quân đội, v.v. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong học tập, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong của người quân nhân cách mạng. Với quan điểm “nói thật, làm thật, báo cáo thật”, “cầu thị, khiêm tốn học hỏi, khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cán bộ chủ trì các cấp phải thực sự là tấm gương sáng, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, cấp ủy, người chỉ huy cấp trên về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Mẫu mực về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, trước hết là ở cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy trình, hình thức, nội dung, thời gian, quy định hệ thống biển tên, vị trí ngồi trong tổ chức các hội nghị, giao ban, hội họp,… và thống nhất thực hiện. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh biên soạn cuốn “Sổ tay xây dựng đơn vị điểm”, cấp phát tới 100% cán bộ, chiến sĩ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu và ghi chép, học tập, rút kinh nghiệm về xây dựng điểm.

Thực hiện phương châm “chính quy từ ngoài vào trong”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tích cực huy động các nguồn lực, đầu tư vào việc củng cố doanh trại, xây dựng sân, đường nội bộ, vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp; làm mới hệ thống bảng, biển, dây, giá, pa nô, khẩu hiệu; nhà để ô tô, xe máy đều có vạch chia ô, có bảng ghi tên, biển số xe, giá để mũ bảo hiểm cho từng người; phòng làm việc được sắp đặt khoa học, nhất là các văn bản được để vào từng cặp theo phân cấp, tiện cho thực hiện. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm trước, rồi tổ chức tham quan học tập, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời hạn chế của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện tham gia giao thông; làm tốt công tác kiểm tra, duy trì kiểm soát quân sự, tổ chức tuần tra canh gác đúng quy định đóng quân canh phòng, bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm kỷ luật. Với cách làm đó, từ đầu năm 2019 đến nay, công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của lực lượng vũ trang Tỉnh có chuyển biến rõ nét, đi vào thực chất. Cán bộ, chiến sĩ mẫu mực về lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm. Một số chế độ trước đây còn yếu, như: bảo dưỡng, bảo quản vũ khí, hành quân rèn luyện, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân, treo cờ, chào cờ duyệt đội ngũ cơ quan, đơn vị,… được khắc phục dứt điểm.

3. Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; biên soạn, thông qua giáo án; chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, v.v. Trong đó, chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ chuyên môn, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp trung đội, đại đội, cán bộ trực tiếp huấn luyện. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cán bộ chủ trì các cấp nói ngắn, viết ngắn và chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị nội dung tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, tập trung vào khắc phục những hạn chế, yếu kém của năm trước và cập nhật những nội dung, kiến thức mới.

Trong quá trình huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; chú trọng đến đối tượng và những nội dung còn yếu, như: rèn luyện thể lực, thực hành các bài bắn, tháo lắp súng, Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội. Để đạt hiệu quả cao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu lấy việc làm mẫu của cán bộ, của đội mẫu để huấn luyện cho đơn vị; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ các cấp theo hướng: kiểm tra cơ quan trước, đơn vị sau; cán bộ trước, chiến sĩ sau. Khắc phục khâu yếu trong hội thi, hội thao những năm trước, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh coi trọng lựa chọn thành phần tham gia, xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập chu đáo, chặt chẽ và quan tâm động viên về vật chất, tinh thần, khơi dậy ý chí, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2019, kết quả kiểm tra huấn luyện các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75,2%  khá, giỏi. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đồng thời cho 03 huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc trên một hướng tác chiến khu vực phòng thủ có thực hành bắn đạn hơi, thuốc nổ; diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ đạt kết quả tốt; tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 3 tổ chức bảo đảm an toàn, đạt thành tích tốt2. Qua đó, khẳng định chất lượng công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Tỉnh đã được nâng lên.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh duy trì, thực hiện nghiêm các nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu theo các tình huống, bảo đảm sát thực tế. Thường xuyên luyện tập các phương án, bảo đảm sẵn sàng về con người, phương tiện để khi có lệnh là triển khai chiến đấu được ngay. Qua báo động kiểm tra khả năng cơ động của Bộ Tổng Tham mưu, các đơn vị đều bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí, đạn, trang bị, phương tiện và vượt chỉ tiêu thời gian đề ra.

4. Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng tạo nguồn tại chỗ, đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống vườn, ao, giàn, chuồng, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội và làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe trên 98,5%. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, sử dụng ngân sách theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, công khai, dân chủ; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện, nước, xăng dầu; bảo đảm kịp thời hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đối với công tác kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, tiến hành nhiều biện pháp để duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt từ 0,98 - 1,0. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn hệ thống kho, trạm, không để xảy ra cháy nổ, mất mát vũ khí, trang bị.

Với quyết tâm cao, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định đã thu được kết quả bước đầu quan trọng trong xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. Đây là cơ sở để lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm của Quân khu, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong giai đoạn mới.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_________

1 - Chọn Phòng Hậu cần, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trực và Trực Ninh làm điểm.

2 - Tham gia đoàn của Quân khu 3 hội thi Địa hình quân sự do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt giải Nhì; tham gia Hội thao Quốc phòng của Quân khu 3 đạt giải Ba môn Quần vợt, giải Nhì đồng đội và cá nhân môn bơi nữ dân quân tự vệ; tham gia Hội thao kỹ thuật mật mã ngành Cơ yếu cấp Quân khu đạt giải Ba.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:25 - 08/04/2020

HCMSJC47.15048.000
Hà NộiSJC47.15048.020
Đà NẵngSJC47.15048.020

Thời tiết