Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Tư, 20/06/2012, 02:55 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Thái Nguyên tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thái Nguyên là tỉnh trung du, miền núi, địa bàn rộng, tình hình tôn giáo, dân tộc, khí hậu thủy văn có nhiều diễn biến phức tạp… Đây là những nhân tố luôn gây khó khăn cho lực lượng vũ trang (LLVT) Tỉnh trong việc nắm tình hình và xử lý các tình huống xảy ra. Trong khi đó, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các đơn vị còn bất cập; nhiều doanh trại cơ quan quân sự các cấp chưa được đầu tư xây dựng cơ bản… Để LLVT Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) Tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã xác định: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) là một trong hai khâu đột phá của LLVT Tỉnh. Thực hiện khâu đột phá trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ. Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS Tỉnh lần thứ XVIII xác định mục tiêu: “100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, đạt tiêu chuẩn đơn vị có môi trường văn hoá, đơn vị dân vận tốt; 100% tổ chức quần chúng vững mạnh”. Trên tinh thần đó, cấp ủy, người chỉ huy các cấp đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, của Quân khu nói chung, của LLVT Tỉnh nói riêng. Đồng thời, trong chỉ đạo đã coi trọng gắn công tác giáo dục chính trị - tư tưởng với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng trọng tâm vào làm theo tấm gương đạo đức của Bác và yêu cầu phải tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn công việc của từng tập thể và cá nhân. Năm 2011, LLVT Tỉnh đã thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị (GDCT) theo quy định của Tổng cục Chính trị cho các đối tượng. Nhờ có sự tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục nên nhận thức của CB,CS được nâng lên. Kết quả kiểm tra, có 100% đạt yêu cầu; trong đó, trên 75% khá, giỏi. Đi liền với GDCT, các cơ quan, đơn vị đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Hiện nay, tỷ lệ lãnh đạo của LLVT Tỉnh đạt trên 94%; 100% chi bộ có cấp ủy. Các tổ chức đảng luôn giữ vững nền nếp sinh hoạt, học tập đúng chế độ và nguyên tắc. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, năm 2011, ĐBQS Tỉnh có hơn 90% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; 100% đảng viên đủ tư cách; trong đó, 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính uỷ Quân khu 1 tham quan mô hình học cụ của BCHQS Tỉnh trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2012

Cơ quan chức năng các cấp luôn tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm cán bộ,… theo đúng quy định. Việc xét đề bạt quân hàm, nâng lương cho cán bộ, nhân viên bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Vì vậy, cán bộ, nhân viên trong LLVT Tỉnh luôn tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, từ đó, yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2011, có 100% hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách; trong đó, 85% hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá, giỏi.

Là một tỉnh có tình hình dân tộc, tôn giáo diễn biến phức tạp, để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Thái Nguyên thường xuyên thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Các đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn; chủ động ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo của địa phương. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Trong năm 2011, các cấp đã huy động được hơn 14.500 ngày công của dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả cháy rừng, sự cố môi trường, sửa chữa đường nông thôn, xây dựng Nhà tình nghĩa,… Đặc biệt, LLVT Tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tìm kiếm nạn nhân, khắc phục sự cố sạt lở bãi thải của Mỏ than Phấn Mễ tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ trong tháng 4 vừa qua. Việc làm đó đã góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân địa phương. Ngoài ra, trong nhiệm vụ xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt, năm 2011, BCHQS Tỉnh được Tổng cục Chính trị tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong Hội thi: “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường”.


Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2011 và triển khai công tác tuyển quân năm 2012

 Hai là, thực hiện tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ và huấn luyện giỏi. Về tổ chức biên chế, LLVT Tỉnh thường xuyên kiện toàn 100% tổ chức đầu mối và xếp đúng, đủ các chức danh theo biểu biên chế của Bộ; đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí, sử dụng quân số. Thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS Tỉnh lần thứ XVIII đề ra: “Bảo đảm đủ số lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VK,TBKT) cho các nhiệm vụ, kho tàng an toàn tuyệt đối,…”, LLVT Tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nên thường xuyên có đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và chủng loại VK,TBKT theo đúng biên chế, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Các đơn vị luôn quản lý chặt chẽ không để VK,TBKT mất mát, hư hỏng hay cháy nổ.

Công tác SSCĐ được LLVT Tỉnh duy trì nghiêm túc. Các cấp xây dựng đầy đủ văn kiện tác chiến theo quy định của Bộ, đảm bảo đúng quyết tâm, kế hoạch, chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu và luyện tập theo các tình huống. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác SSCĐ; đồng thời, chủ động phối hợp với Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các lực lượng khác để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác huấn luyện, các cấp đã quán triệt sâu sắc mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS Tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra là: “Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, có 65 – 70% cơ quan, đơn vị huấn luyện giỏi, an toàn tuyệt đối”. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, BCHQS Tỉnh hết sức chú trọng thực hiện tốt nội dung tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp (cả lực lượng thường trực và dân quân tự vệ) về nội dung, phương pháp huấn luyện. Đối với lực lượng thường trực và cơ quan quân sự các cấp, coi trọng huấn luyện về sẵn sàng chiến đấu, tập huấn về nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tập huấn về Điều lệnh… Đối với dân quân tự vệ, chú trọng làm cho CB,CS nắm chắc Luật Dân quân tự vệ, khả năng SSCĐ… Ngoài nội dung huấn luyện quân sự, Tỉnh còn quan tâm huấn luyện cho các lực lượng thành thạo các động tác, như: lái xuồng, bơi, cứu hộ, cứu nạn,… Cùng với huấn luyện, năm 2011, LLVT Thái Nguyên còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh và trực tiếp chỉ đạo huyện Phú Bình diễn tập phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo huyện Phú Lương diễn tập khu vực phòng thủ và các huyện (thành phố, thị xã) tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 25% – 30% số xã (phường, thị trấn).

Ba là, xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý bộ đội, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy, như: chính quy về doanh trại, xây dựng đến đâu chắc đến đó từ doanh trại đến hệ thống vườn hoa, cây cảnh…; thống nhất hệ thống bảng, biển theo đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp chế độ học tập, công tác và sinh hoạt theo Điều lệnh… Đồng thời, coi trọng rèn luyện cho CB,CS lễ tiết, tác phong quân nhân; thực hiện toàn cơ quan, đơn vị làm việc theo chức trách, hành động theo Điều lệnh và 100% chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm đơn vị an toàn về mọi mặt. Để thực hiện được điều đó, người chỉ huy các cấp duy trì nền nếp chế độ kiểm tra điều kiện tham gia giao thông của quân nhân, như: giấy phép lưu hành xe, giấy phép điều khiển xe và các giấy tờ khác có liên quan, mũ bảo hiểm (với người điều khiển xe gắn máy); kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện tham gia giao thông. Đội Kiểm soát quân sự duy trì hoạt động thường xuyên, kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân khi ở ngoài doanh trại, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp sai phạm, v.v.

Bốn là, bảo đảm tốt hậu cần – tài chính và đời sống bộ đội. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì đủ số lượng, chất lượng vật chất dự trữ SSCĐ theo quy định của trên và bảo đảm tốt cơ sở vật chất hậu cần cho phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, nắm chắc tiềm lực và khả năng huy động kinh tế của địa phương bảo đảm nhu cầu của quốc phòng. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu rau xanh và thực phẩm của đơn vị, các cấp đã tích cực đẩy mạnh phong trào tăng gia, sản xuất, bảo đảm thu nhập từ tăng gia, sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (bình quân đạt 1.000.000đ/người/năm). Ngoài ra, việc chăm sóc sức khoẻ bộ đội được bảo đảm; quân số khoẻ của LLVT Tỉnh luôn đạt trên 98%.

Năm là, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT Tỉnh luôn bảo đảm đủ VK,TBKT về số lượng, chủng loại cho SSCĐ (hệ số kỹ thuật cho chiến đấu luôn đạt Kbđ = 1 và Kt = 1). Việc kiểm tra công tác quản lý và chất lượng VK,TBKT được cơ quan, đơn vị thực hiện thành nền nếp thường xuyên. Hệ thống kế hoạch của ngành Kỹ thuật bảo đảm cho SSCĐ được các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tiếp nhận, cấp phát VK,TBKT đúng quy định, bảo đảm an toàn, không để xảy ra mất mát, hư hỏng hay cháy nổ. Chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VK,TBKT được nâng lên. Cuộc vận động 50 được các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện chặt chẽ, hiệu quả cao.

Với những việc làm trên, năm 2011, LLVT Thái Nguyên đã được cấp trên công nhận đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD. Kết quả đó là tiền đề để các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQS Tỉnh (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã đề ra.

Đại tá CÙ XUÂN HUẤN

Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết