Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 03/08/2017, 14:25 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 9 thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Sau ba năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã thu được kết quả khá toàn diện, tạo động lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết
Cuộc vận động

Nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị to lớn của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Đáng chú ý là, Cuộc vận động đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác, nên đã tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, v.v.

Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Cuộc vận động, các đơn vị đã cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ và đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu: trong từng giai đoạn, từng thời gian, các đơn vị phải xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng; khó khăn chỗ nào khắc phục dứt điểm chỗ đó, để Cuộc vận động trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của lực lượng vũ trang Quân khu. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy phát huy trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; cấp trên làm gương trước cấp dưới, cán bộ, đảng viên làm gương trước quần chúng trong phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định. Kết quả thực hiện Cuộc vận động được xác định là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu, việc thực hiện Cuộc vận động đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy được phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thấm sâu vào nhận thức, hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy mỗi người vượt qua khó khăn, thách thức, hiểm nguy để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đến nay, tuyệt đại cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; tích cực, chủ động trong công việc; tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau 03 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn Quân khu có 1.126 tập thể, 3.844 cá nhân điển hình tiên tiến, được cấp ủy, chỉ huy các cấp tôn vinh, khen thưởng; đặc biệt là 308 tập thể, 341 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc được về dự Hội nghị Điển hình tiên tiến Quân khu. Từ Cuộc vận động, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu về tinh thần học tập, rèn luyện, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm theo tấm gương Bác Hồ và truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực, tự cường, anh dũng chiến đấu” của lực lượng vũ trang Quân khu. Đó là hình ảnh của Thượng tá Phan Văn Phát - Cục Hậu cần Quân khu, với nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, đem lại doanh thu, lợi nhuận cao cho đơn vị; Trung tá Lê Văn Hạnh - Trường Quân sự Quân khu, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, tận tụy nghiên cứu, ứng dụng phương pháp dạy học và nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; công nhân viên quốc phòng Văn Thị Ngọc Tú - Kiện tướng môn võ Judo, đã xuất sắc giành được 48 huy chương các loại1. Nổi bật trong số đó là Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên - một điển hình tiêu biểu về ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, kiên trì luyện tập, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các giải bơi lội trong nước, SEAGAME 28 và quốc tế2, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. Đây là niềm tự hào không những của lực lượng vũ trang Quân khu, Quân đội mà của cả nền thể thao nước nhà, v.v.

Đề tài sáng tạo của Bộ Chỉ huy Quân sự Bạc Liêu đạt Giải A toàn quân
(năm 2016)

Kế thừa kết quả và bài học kinh nghiệm sau 03 năm thực hiện Cuộc vận động, hiện nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động; coi đó là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và là hoạt động thường xuyên của bộ đội. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; gắn thực hiện Cuộc vận động với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề về tư tưởng, kỷ luật liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và phổ biến giá trị đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và cấp ủy cấp mình, về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động thời gian qua; đi sâu làm rõ 04 nội dung thực hiện Cuộc vận động3 gắn với các chuyên đề học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề phù hợp với từng đối tượng; giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa và các hình thức sinh hoạt của đơn vị, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng. Qua đó, làm cho Cuộc vận động thấm sâu vào nhận thức, hành động của từng cán bộ, chiến sĩ, thôi thúc họ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để Cuộc vận động đi vào cuộc sống, có sức thu hút lớn đối với cán bộ, chiến sĩ, Quân khu có những hình thức phong phú, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, các cuộc vận động. Các phong trào, như: “Giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học”, xây dựng “Hòm tiết kiệm tình nghĩa” ủng hộ người nghèo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiết kiệm 10% chi tiêu” để ủng hộ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Lữ đoàn Pháo binh 6; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của khối các đơn vị chủ lực; “5 xây, 5 chống” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Trà Vinh; “3 xây, 3 chống, 6 cùng” của Trung đoàn 9, Sư đoàn 8; “Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, “Bài giảng kiểu mẫu”, “Dân chủ kỷ cương, nâng cao chất lượng huấn luyện” của khối nhà trường,... đã thực sự đi vào thực tiễn và được nhân rộng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, làm cho hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong quá trình thực hiện, các cấp đã chú ý kết hợp đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quân khu yêu cầu phải lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.

Huấn luyện chiến thuật tiểu đội bộ binh tiến công

Cùng với đó, Quân khu phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp, bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân,..; đề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, gắn kết chặt chẽ giữa công tác giáo dục với biện pháp hành chính quân sự, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo điều kiện thuận lợi để họ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng là tiền đề vững chắc để lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN HUY HÂN, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu
________
______________

1 - 20 vàng, 11 bạc, 17 đồng; trong đó có, các giải Quốc gia 42 huy chương (19 vàng, 7 bạc,16 đồng); các giải Quốc tế 6 huy chương (1 vàng, 4 bạc, 1 đồng).

2 - 253 huy chương các loại; trong đó có, 158 vàng, 64 bạc, 31 đồng; các giải Quốc gia 111 huy chương (69 vàng, 33 bạc, 9 đồng); các giải Quốc tế 142 huy chương (89 vàng, 31 bạc, 22 đồng).

3 - 04 nội dung của Cuộc vận động: 1. Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; 2. Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; 3. Phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; 4. Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.