Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 05/04/2018, 22:20 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tích cực đổi mới công tác hậu cần

Những năm qua, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, khâu đột phá, nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm cho các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất; trong đó, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần là một nhiệm vụ được Quân khu hết sức coi trọng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, cùng lúc phải bảo đảm cho nhiều đối tượng, cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trên nhiều khu vực, địa bàn, với khối lượng vật chất lớn, nhiều chủng loại,… nhưng ngành Hậu cần Quân khu đã xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, công tác hậu cần của Quân khu đã có bước phát triển mới, đạt hiệu quả thiết thực; trình độ bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ được nâng lên; bộ mặt doanh trại, cơ sở, vật chất, phương tiện được đầu tư ngày càng hoàn thiện; đời sống của lực lượng vũ trang ổn định, chuyển biến rõ rệt,… được Quân khu, Bộ Quốc phòng đánh giá cao, v.v.

Để có được thành tích nêu trên, trước hết, ngành Hậu cần Quân khu đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy Quân khu về công tác hậu cần; trọng tâm là Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1021-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần xác định: phải phát huy cao nhất tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với huy động tiềm năng, lợi thế của địa bàn, các nguồn lực xã hội để tiến hành bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ. Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện công tác hậu cần, ngành Hậu cần Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong tham mưu, chỉ đạo, xây dựng các đề án, kế hoạch công tác hậu cần theo giai đoạn và từng năm. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt hậu cần các địa phương, đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Đến nay, công tác hậu cần trong lực lượng vũ trang Quân khu đã chuyển biến toàn diện, chất lượng đi vào chiều sâu; các Đề án hậu cần được thực hiện đúng lộ trình đã xác định và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của Quân khu về nâng cao chất lượng công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần tác chiến, kế hoạch xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ phù hợp với phương án, Quyết tâm tác chiến của Tư lệnh Quân khu. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo hậu cần các cấp tập trung nâng cao chất lượng văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở cấp mình; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ; thành lập, kiện toàn tổ chức và quy chế làm việc của Hội đồng cung cấp hậu cần các cấp; quan tâm, đầu tư xây dựng căn cứ hậu cần - kỹ thuật trên từng địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương duy trì chặt chẽ chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng cơ động và bảo đảm của các cơ quan, kho trạm, phân đội hậu cần; chủ động luân lưu đổi hạt, duy trì “đủ về lượng, tốt về chất” đối với các loại vật tư, trang bị, phương tiện hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu,… nhất là ở các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ quan trọng, vùng biên giới, biển, đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển tăng gia sản xuất, chăn nuôi gắn với xây dựng căn cứ hậu cần - kỹ thuật khu vực phòng thủ. Điểm nổi bật là, đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã quy hoạch, đầu tư xây dựng đầy đủ các căn cứ hậu cần - kỹ thuật với tổng diện tích gần 18.000 ha, kinh phí trên 391 tỷ đồng,… được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về xây dựng cơ sở vật chất hậu cần khu vực phòng thủ.

Với mục tiêu: bảo đảm cho bộ đội được “ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch”, ngành Hậu cần Quân khu mà nòng cốt là Cục Hậu cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm thường xuyên. Theo đó, Hậu cần Quân khu đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm vật chất, theo phân cấp; kết hợp với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan; mở rộng đấu thầu trong mua sắm, tạo nguồn; từng bước xã hội hóa một số mặt bảo đảm; đồng thời, tích cực khai thác, huy động nguồn hỗ trợ của các địa phương. Đối với công tác quân nhu, Đảng ủy, chỉ huy Cục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội; hệ thống nhà ăn, nhà bếp được các địa phương, đơn vị đầu tư đổi mới, hiện đại hóa trang, thiết bị, đồng bộ dụng cụ cấp dưỡng, nhất là đưa vào sử dụng 162 bếp lò hơi cơ khí, góp phần tiết kiệm chi phí chất đốt trong cơ cấu tiền ăn từ 20% - 25%. Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân trang cho bộ đội, Cục Hậu cần chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ theo phương châm “dự trù đúng, tiếp nhận cụ thể, phân cấp quản lý, cấp phát tận tay”; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện cấp phát quân trang cho lực lượng tân binh tại các địa phương giao quân. Song song với đó, hậu cần các cấp tích cực tận dụng thế mạnh, tổ chức tăng gia, sản xuất phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn; chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Đề án phát triển tăng gia sản xuất, chăn nuôi giai đoạn 2015 - 2020. Do vậy, nhiều mô hình về tăng gia, sản xuất, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả kinh tế tốt, được Quân khu chỉ đạo xây dựng, nhân rộng. Các đơn vị cơ bản đảm bảo 100% nhu cầu định lượng thịt và rau xanh, trên 75% nhu cầu định lượng cá. Cùng với đó, Cục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển mạng lưới quân dân y kết hợp, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và tác chiến phòng thủ của lực lượng vũ trang Quân khu đến năm 2020”; thực hiện tốt công tác phối hợp với Vùng 2 Hải quân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo1; tích cực tổ chức huấn luyện lực lượng quân y tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Bệnh viện 7A của Quân khu vận hành có hiệu quả Hệ thống Telemedicine kết nối trực tuyến với Bệnh xá đảo Trường Sa Đông để theo dõi sức khỏe bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện vệ sinh, phòng, chống dịch, bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Do vậy, quân số khỏe trong toàn Quân khu luôn đạt trên 99%.

Công tác xăng dầu, vận tải được Quân khu tập trung chỉ đạo đổi mới toàn diện, thực hiện đầy đủ “các khâu, các bước”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động nắm và dự báo sát tình hình thị trường để xây dựng phương án tạo nguồn xăng dầu ổn định, vững chắc; xây dựng kế hoạch phân bổ hạn mức xăng dầu phù hợp với đặc thù từng loại hình đơn vị; hạn chế thấp nhất tác động của việc tăng giá, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; duy trì lượng dự trữ phù hợp cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực củng cố, xây mới hệ thống kho, cảng, tuyến ống dẫn, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, dự trữ, bảo quản xăng dầu; tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống sét, bảo đảm an toàn; trong đó, chú trọng các đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, vùng biên giới, biển, đảo. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì hệ số kỹ thuật xe máy, tàu thuyền; đổi mới phương thức bảo đảm vận tải theo hướng phân cấp hợp lý, đẩy mạnh xã hội hóa vận chuyển cho một số nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn trong vận chuyển; ưu tiên ngân sách bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho các phương tiện làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đặc biệt, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng và cứu hộ, cứu nạn. Để nâng cao năng lực vận tải, cùng với coi trọng chất lượng chuyên môn của cán bộ, nhân viên, Cục đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới phương tiện vận tải. Đến nay, toàn Quân khu đã mua mới 718 phương tiện vận tải các loại, với tổng kinh phí trên 473 tỷ đồng. Năm 2016, qua đợt  phúc tra kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, Trung đoàn Vận tải 657 của Quân khu đạt giải Nhất toàn quân.

Đối với công tác doanh trại, Đảng ủy, chỉ huy Cục chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại; quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ các dự án, công trình; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội, ưu tiên bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho các đơn vị đóng quân ở địa bàn khó khăn, biên giới, biển, đảo; xây dựng bổ sung định mức sử dụng điện, nước cho các trang bị mới, nhiệm vụ đặc thù. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động tối đa các nguồn lực, tích cực cải tạo, sửa chữa, xây dựng doanh trại, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội; thực hiện tiết kiệm điện, nước, chống lãng phí. Ngoài ra, Cục còn tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong giai đoạn (2013 - 2017), toàn Quân khu đã đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số vốn lên tới 7.136 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Với sự nỗ lực vượt bậc, đến nay, Quân khu đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng; 100% các đơn vị được sử dụng điện lưới quốc gia và nguồn nước hợp vệ sinh. Doanh trại các cơ quan, đơn vị đều có khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan, môi trường khang trang, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ nét. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu còn chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thực hiện nghiêm Chỉ thị 158/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về công tác bảo đảm hậu cần trong thời kỳ mới và các cuộc vận động gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, công tác bảo đảm hậu cần của Quân khu đặt ra yêu cầu rất cao. Phát huy kết quả đạt được, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần Quân khu 7 tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TÔN HUY VINH, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu
_______________

1 - Hằng năm, Quân khu cử 34 y sĩ, bác sĩ tăng cường cho Vùng 2 Hải quân; 01 tổ quân y luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh xá đảo Trường Sa Đông.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.