Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 09/12/2013, 14:56 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Lâm Đồng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi, phía Nam Tây Nguyên. Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong Tỉnh đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn là một tỉnh nghèo; điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn; tiềm ẩn nhiều nhân tố gây tác động xấu tới sự ổn định, phát triển của Tỉnh, như: tình trạng di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, tệ nạn xã hội,... Trước thực tế trên, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để phát triển; trong đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được coi là giải pháp cơ bản. Tỉnh đã chú trọng phát huy nội lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài Tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa sử dụng có hiệu quả sự đầu tư của trên với khai thác mọi nguồn lực trong Tỉnh, bảo đảm có đủ nhân lực, vật lực hoàn thành tốt các tiêu chí của Chương trình.

Một hoạt động trong “Ra quân xây dựng nông thôn mới” do Ban CHQS huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng)
phối hợp cùng UBND xã Lộc Tân tổ chức (Nguồn: baolamdong.vn)

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang (LLVT) Lâm Đồng đã tích cực tham gia thực hiện Chương trình đó với tinh thần, trách nhiệm của đơn vị điểm thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” mà Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao. Để thực hiện tốt trọng trách đó, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt hoạt động của Chương trình; trong đó, xác định rõ nội dung, phần việc mà LLVT sẽ đảm nhiệm. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình tham gia với địa phương; tổ chức phát động phong trào thi đua “LLVT Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2012 đến 2015”. Theo đó, Bộ CHQS Tỉnh và Ban CHQS các huyện (thành phố) đều thành lập ban chỉ đạo và cơ quan thường trực phong trào thi đua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUQS, Bộ CHQS Tỉnh, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) và nhân dân trên địa bàn nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nói chung và phong trào thi đua “LLVT Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM” nói riêng. Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, ĐUQS Tỉnh còn chỉ đạo cấp ủy, Ban CHQS các huyện (thành phố) chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, dòng họ và nhân dân về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, tiêu chí và trình tự các bước về xây dựng NTM; đề cao trách nhiệm, tích cực góp công, góp của, hiến đất cho việc thực hiện Chương trình này. Từ nhận thức đúng, ý chí quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị được nâng cao; tinh thần tự giác, sáng tạo, cần cù, chịu khó của CB,CS và nhân dân trên địa bàn được đẩy mạnh; khí thế của các đơn vị trong tham gia xây dựng NTM được thể hiện rõ nét.

Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh, ĐUQS, Bộ CHQS Tỉnh đã chọn xã Đạ Tông (huyện Đam Rông) và chỉ đạo các ban CHQS huyện (thành phố) mỗi đầu mối chọn một thôn để ký kết chương trình phối hợp chung sức xây dựng NTM. Trong quá trình tổ chức thực hiện, từ ĐUQS, Bộ CHQS Tỉnh đến cấp ủy, cơ quan quân sự các huyện (thành phố) và các xã đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) ở cơ sở; đột phá vào việc xây dựng đảng bộ (chi bộ) quân sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện. Theo đó, Bộ CHQS Tỉnh đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng theo nội dung, chương trình đã được xác định; đồng thời, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng, chống bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn,… Để làm tốt nhiệm vụ QS,QP trên địa bàn, ĐUQS Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Tỉnh. Cụ thể là: xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp làm then chốt, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS,QP tại địa phương, cơ sở; xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV theo đúng quy định, biên chế, chú trọng nâng cao chất lượng các trung đội dân quân cơ động, tiểu đoàn DBĐV; bảo đảm để lực lượng này đủ khả năng làm nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đến nay, 100% số xã trọng điểm đã kiện toàn đủ lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động theo Đề án của Tỉnh và Quy định của Luật DQTV; tỷ lệ DQTV đạt 1,3% dân số; đảng viên chiếm 19,9%; 100% xã (phường, thị trấn) có chi bộ quân sự, trong đó 65% chi bộ có cấp ủy; 100% chỉ huy trưởng xã (phường, thị trấn) là đảng viên, 85% trong số đó đã qua đào tạo theo quy định. ĐUQS Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo mở 50 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 05 ngàn cán bộ, đảng viên và các chức việc tôn giáo; 02 lớp tập huấn cho 225 đồng chí là chính trị viên, chính trị viên phó xã (phường, thị trấn); giáo dục QP-AN cho hơn 40 ngàn học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, ĐUQS Tỉnh còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình ký kết, phối hợp trong công tác xây dựng Đảng giữa các cơ quan chính trị trong LLVT Tỉnh với các huyện ủy (thành ủy) và giữa ĐUQS huyện (thành phố) với các đảng ủy xã (phường, thị trấn). Qua đó, cùng chung sức hoàn thành các chỉ tiêu trong tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm mọi khâu, mọi bước của quy trình xây dựng NTM phải được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, động viên được mọi nguồn lực trong dân. Ngoài ra, ĐUQS, Bộ CHQS Tỉnh còn chỉ đạo các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt vai trò, chức năng của lực lượng DQTV trong tham gia xây dựng thế trận QP-AN, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, LLVT Tỉnh đã tham gia giúp nhân dân các địa phương phát triển sản xuất, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói giảm nghèo” theo các tiêu chí xây dựng NTM. Hằng năm, thông qua huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, CB,CS LLVT Tỉnh đã chủ động, tích cực giúp các địa phương và nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo đường giao thông, đào đắp, nạo vét kênh mương nội đồng, củng cố trường học, trạm y tế; hỗ trợ kinh phí và lực lượng xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội; mở lớp dạy văn hóa cho con em đồng bào các dân tộc,... Ngoài ra, LLVT Tỉnh còn chủ động tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, dột nát; tổ chức khám, chữa bệnh cho nhân dân và tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của địa phương ngày một khởi sắc1. Bên cạnh đó, LLVT Tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp giúp đỡ nhân dân thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp địa phương chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, dạy nghề, hướng nghiệp cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Việc chung sức xây dựng NTM của LLVT tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua đã góp phần tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự ổn định và phát triển toàn diện của Tỉnh. Đến nay, Tỉnh đã có 02 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; 11 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên; 32 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí; 71 xã còn lại đạt 05 - 10 tiêu chí; riêng xã Đạ Tông đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực, phương pháp công tác, vấn đề đang được LLVT Tỉnh hết sức quan tâm là:

1. Tiếp tục quán triệt cho mọi CB,CS nắm vững mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ này. Trên cơ sở đó, động viên tinh thần trách nhiệm của mọi CB,CS trong tham gia xây dựng NTM theo kế hoạch đã được xác định; khắc phục mọi biểu hiện vô cảm, ngại khó, ngại khổ, làm việc cầm chừng, “nước sông công lính”, hiệu quả thấp.

2. Thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “LLVT Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM”, với các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cơ sở; bám sát các tiêu chí và yêu cầu phải đạt được của từng phong trào để có kế hoạch, biện pháp tổ chức phù hợp với khả năng của đơn vị và đặc điểm của từng địa bàn.

3. Tập trung đột phá vào nhiệm vụ xây dựng cơ quan quân sự xã (phường, thị trấn) vững mạnh toàn diện, chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV, DBĐV. Đồng thời, phát huy vai trò của các lực lượng này trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng NTM đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

4. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị Quân đội trên địa bàn cùng thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, giúp nhân dân lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh sự nghiệp CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Thời gian tới, LLVT Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ” để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo kế hoạch đã được ký kết, góp phần xây dựng Lâm Đồng thành tỉnh giàu về kinh tế, vững về QP-AN, đẹp về cảnh quan, môi trường.

Đại tá TRẦN XUÂN QUANG

Chính ủy BCHQS Tỉnh
___________

1 - Năm 2013, LLVT Tỉnh  đã tổ chức 78 buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; 45 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; huy động giúp dân được 15.296 ngày công lao động; phát quang, tu sửa, làm mới 91 km đường giao thông liên thôn, nạo vét 76 km kênh mương nội đồng; xây dựng 01 lớp mẫu giáo, bàn giao 21 Nhà tình nghĩa, 01 Nhà đồng đội; đào mới 03 giếng nước; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người (tổng giá trị toàn Chương trình: hơn 3 tỷ đồng).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết