Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 10/12/2019, 07:12 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Mường Tè thực hiện tốt công tác dân vận

Mường Tè là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lai châu, thuộc diện nghèo nhất cả nước; địa hình chủ yếu là núi cao xen lẫn thung lũng, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 92,81%, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của người dân hạn chế, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nhưng kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; tình hình di, dịch cư tự do, buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, v.v. Thêm vào đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động truyền đạo trái pháp luật, vận động người dân đòi cấp đất làm nhà cầu nguyện, thành lập “Nhà nước Mông”,... nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà Nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang Huyện đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Huyện phát động, v.v. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo cơ sở vững chắc để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Có được kết quả trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận. Trên cơ sở Kết luận 43-KL/TW, ngày 07-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động 31-CTr/BDVTW, ngày 18-5-2016 của Ban Dân vận Trung ương; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhất là Chương trình của Đảng ủy Quân sự Tỉnh về công tác dân vận, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành chương trình, kế hoạch về công tác dân vận. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác dân vận; trong đó, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch 214-KH/HU, ngày 10-01-2019 của Huyện ủy. Để công tác dân vận đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Huyện rà soát, bổ sung, xây dựng Quy chế công tác dân vận, cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện cùng với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp với khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch công tác dân vận của Huyện ủy chặt chẽ, sát đặc điểm địa bàn. Thường xuyên phân công các đồng chí cán bộ kiêm nhiệm và chuyên trách xuống giúp cấp ủy các xã, thị trấn tiến hành sơ kết, tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và Quy chế Dân chủ cơ sở. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang Huyện với khối dân vận, hiệu quả công tác dân vận được nâng lên, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong năm 2019, Đảng ủy Quân sự Huyện tổ chức 03 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác dân vận vùng tôn giáo; tập huấn, bồi dưỡng, tổ, đội công tác đạt 87% kế hoạch; tham gia giải quyết tốt 05 vụ việc phức tạp, điểm nóng.

Lực lượng vũ trang Huyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt

 Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận. Để đồng bào các dân tộc có nhận thức và hành động đúng, không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, chia rẽ đoàn kết quân - dân, lực lượng vũ trang Huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận, bảo đảm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. Với phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã lựa chọn những đồng chí cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, có kinh nghiệm, biết tiếng dân tộc tăng cường xuống từng làng, bản, khu dân cư “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” và tìm hiểu phong tục tập quán, động viên, chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân. Cùng với tổ dân vận khu phố, thôn, bản tuyên truyền cho nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn; trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, v.v. Tích cực vận động người dân không di cư tự do, không tham gia buôn bán trái phép qua biên giới, không tin và không nghe theo kẻ xấu, từ bỏ các hủ tục, v.v. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Huyện còn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tham gia sinh hoạt cộng đồng tại thôn, bản các xã biên giới, khu vực vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh các mô hình: “Dòng họ tự quản”, “Khu phố an toàn”, “Xây dựng xã, bản, khu phố không có tệ nạn ma túy”,... góp phần giữ vững an ninh, chính trị, giúp nhân dân yên tâm làm ăn, nâng cao cuộc sống. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện còn phối hợp với lực lượng Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt mọi khiếu kiện, vướng mắc về công tác dân tộc, tôn giáo không để tạo thành các “điểm nóng”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà chức sắc các tôn giáo trên địa bàn nhân các ngày lễ, Tết. Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã cùng với khối dân vận các cấp tổ chức 75 buổi tuyên truyền cho trên 1.500 lượt người tại 14 xã, thị trấn; vận động 1.267 đồng bào dân tộc thiểu số theo tà đạo trở lại tín ngưỡng truyền thống, tặng quà cho 20 gia đình chính sách, v.v.

Ba là, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban Dân vận Huyện thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, các ngành tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở các xã, thị trấn; tập trung vào các xã biên giới, có đông đồng bào theo đạo, xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới. Phương pháp tiến hành là lựa chọn những cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm, chiến sĩ người dân tộc thiểu số hoàn thành nghĩa vụ quân sự gửi đi học, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở xã, lấy xã Tà Tổng, Vàng San - nơi được coi là “điểm nóng” về ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp luật làm điểm sau đó nhân rộng trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Huyện thường xuyên giúp các xã, thị trấn xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời,  chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm cơ cấu giữa các dân tộc, đúng với hướng dẫn của trên. Với các xã biên giới, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với Công an Huyện, Đồn Biên phòng xây dựng các chương trình giúp cấp ủy, chính quyền trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, phòng, chống hoạt động buôn bán trái phép qua biên giới, v.v. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Huyện còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Đề án “Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống”.

Cùng với vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Huyện tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Theo các nội dung, tiêu chí đã xác định, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chỉ đạo lực lượng dân quân tiến hành huấn luyện làm công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Với phương châm: Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông xuống từng thôn, bản khảo sát thực tế; đến từng nhà dân tìm hiểu phương thức làm ăn để mở các lớp dạy nghề, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung vào việc tăng cường khai hoang đất sản xuất, thay đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, như: trồng cây sa nhân, mắc-ca, quế, thảo quả, sả, tam thất,... giúp các hộ gia đình từng bước xóa bỏ phương thức làm ăn lạc hậu, hiệu quả thấp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia trồng và bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc. Các hộ nghèo được cung cấp vốn, giống, giúp đỡ ngày công, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Với khả năng của mình, lực lượng vũ trang Huyện còn tích cực tham gia thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở” giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh, khoa học, giữ gìn vệ sinh môi trường, biết cách phòng, chống dịch bệnh cho người, gia súc, gia cầm. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Huyện luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là vào những thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lũ, lụt, sạt lở đất, lực lượng vũ trang Huyện đều có mặt kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Trong 05 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tăng cường 165 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, giúp 05 tổ chức đảng, chính quyền xã và 07 tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai 36 triệu đồng; sửa chữa 35 phòng học, 05 trạm xá xã; khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho 1.751 lượt người; cử hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng tại xã Pa Vệ Sủ và khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Bum Nưa, v.v.

Những việc làm của lực lượng vũ trang Huyện Mường Tè được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, làm sáng ngời hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.

Thượng tá NGUYỄN VÂN TRƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết