Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 05/02/2018, 13:38 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đầm Hà là huyện miền núi, ven biển của tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 414,368km2, dân số trên 40 nghìn người, với 09 dân tộc sinh sống1. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Huyện phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ, nhận thức không đồng đều. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là khâu đột phá, được Huyện hết sức quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện khâu đột phá, trước hết, Huyện tăng cường quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xem đây là giải pháp cơ bản, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu. Theo đó, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Huyện tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện, nhất là Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 3, của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Trong đó, tập trung làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của địa phương, đơn vị, cùng những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, thực hiện tốt việc thông báo, phổ biến tình hình có liên quan đến quốc phòng, quân sự và an ninh trong khu vực và địa phương, nhất là tình hình trên Biển Đông; làm rõ đối tượng, đối tác,... thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, huấn luyện tập trung, liên thẩm quân số và chi trả trợ cấp, v.v. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nhận thức rõ: đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời bình và là yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, hằng năm, Đảng ủy Quân sự Huyện ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Hằng tháng, các chi bộ đều tập trung đánh giá, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung huấn luyện, chỉ rõ khâu yếu, mặt yếu, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Huyện tổ chức các đợt thi đua cao điểm; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong huấn luyện. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Huyện nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác huấn luyện, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cùng với làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, Huyện chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ khâu xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện, tập huấn cán bộ, soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án đến chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. Trong đó, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được Huyện xác định là khâu then chốt. Theo đó, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách huấn luyện, cán bộ ban chỉ huy quân sự xã theo phân cấp2. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào những nội dung mới, nội dung còn yếu của năm trước, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của địa bàn và đơn vị cơ sở. Trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện và tổ chức ôn luyện, thực hành viết giáo án, thông qua giáo án bằng giảng thử, v.v. Đến nay, 100% cán bộ, tổ giáo viên của Huyện đảm nhiệm huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 65% khá, giỏi. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách đăng ký quản lý huấn luyện,... bảo đảm đầy đủ, thống nhất, chính quy và khoa học. Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2017, Huyện được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cơ quan chức năng Quân khu đánh giá tốt. Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã nghiên cứu, khảo sát và tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lập quy hoạch, dự toán xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp với diện tích 23,29ha và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề án hoàn thành sẽ tạo thuận lợi rất cơ bản cho công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang Huyện.

Khai mạc huấn luyện lực lượng dự bị động viên Huyện năm 2017.
(Ảnh: qtv.vn)

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Huyện đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp với từng đối tượng. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, công tác huấn luyện được Huyện tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị của từng lực lượng, khả năng ngân sách của địa phương. Theo đó, đối với chỉ huy và cơ quan, Huyện tập trung bồi dư­­ỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp công tác trong chỉ huy, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu; kiến thức và phương pháp làm tham m­­ưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ huy, điều hành hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ, tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, bảo vệ rừng, v.v. Đối với lực lượng dự bị động viên, chú trọng huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng: pháo binh, phòng không, trinh sát, thông tin, công binh, hóa học; tăng cường huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật được biên chế và kỹ năng xử trí tình huống theo nhiệm vụ chiến đấu, hình thức chiến thuật. Ngoài ra, Huyện chú trọng huấn luyện, rèn luyện kỹ năng hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác vận động quần chúng. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Huyện chỉ đạo bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế và vũ khí tự tạo; huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, xử lý tình huống A2, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, v.v.

Trong quá trình huấn luyện, Huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nguyên tắc lấy huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, coi trọng cả huấn luyện lý thuyết và thực hành, lấy thực hành trên vũ khí, khí tài là chính. Việc huấn luyện kỹ thuật được tiến hành theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Huấn luyện chiến thuật được tiến hành từ chiến thuật khẩu đội (tiểu đội) đến chiến thuật trung đội, đại đội. Cùng với đó, Huyện yêu cầu các đơn vị huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định; duy trì nền nếp chế độ hội thao, hội thi các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chỉ huy và cơ quan, kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm những điểm còn sai sót, hạn chế, v.v. Ngoài ra, Huyện còn chú trọng tạo nguồn, quy hoạch, cử cán bộ đi đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở bằng nguồn ngân sách địa phương, nâng cao trình độ, năng lực của ban chỉ huy quân sự xã và cán bộ dân quân tự vệ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở. Nhờ đó, trong 5 năm qua, lực lượng thường trực Huyện luôn hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8% trở lên; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi. Hằng năm, 100% số xã, thị trấn và đơn vị tự vệ đã hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ, với quân số đạt 96% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Huấn luyện quân nhân dự bị đạt 100% chỉ tiêu trên giao, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76% khá, giỏi. Điểm nổi bật là, năm 2016, Huyện đạt giải Nhì Hội thi Dân quân biển và giải Ba Hội thi Tiểu đoàn trưởng giỏi cấp Tỉnh. Năm 2017, Huyện đạt giải Nhì Hội thi Trung đội dân quân cơ động và giải Ba Hội thao thể thao Quốc phòng toàn Tỉnh.

Cùng với làm tốt công tác huấn luyện, Huyện thường xuyên kiện toàn đủ quân số, vũ khí, trang bị cho các lực lượng theo biểu biên chế quy định, nhất là phân đội trực A2; duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh 397/CL-BTL của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến; các kế hoạch: động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tế chiến đấu. Hằng năm, Huyện đều chỉ đạo 02 xã (thị trấn) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập khu vực phòng thủ huyện 04 năm một lần. Năm 2014, diễn tập khu vực phòng thủ huyện được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đánh giá cao. Năm 2016, Huyện đã chỉ đạo các xã Quảng An, Dực Yên kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ với diễn tập phòng chống cháy rừng, được Ủy ban nhân dân Huyện tặng Giấy khen. Năm 2017, Huyện đã huy động trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát và tham gia xây dựng nông thôn mới,… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn địa bàn, cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tích cực đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập; trong đó, chú trọng huấn luyện theo tình huống, phương án tác chiến bảo vệ địa bàn. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tập trung tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ Huyện năm 2018, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá DƯƠNG QUANG PHU, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
_____________

1 - 09 dân tộc gồm: Kinh, Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa, Cao Lan, Mường, Nùng và Sán Dìu.

2 - Năm 2017, Huyện tổ chức 02 lớp tập huấn cho 85 đồng chí, kết quả đạt khá; cử 35 đồng chí tham gia tập huấn do Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức, kết quả đạt khá.

Ý kiến bạn đọc (0)