Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2018, 09:19 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Điện Biên thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở tận cùng phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 400 km, tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, nên có vị trí quan trọng cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là địa bàn chiến lược trong thế phòng thủ chung của Quân khu 2 và cả nước. Đây cũng là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, quán triệt, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo cơ sở, nền tảng giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển nhanh, bền vững; nâng cao một bước về cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lực lượng vũ trang Tỉnh rút ra một số kinh nghiệm, đồng thời cũng là những giải pháp đã, đang triển khai thực hiện công tác này trong thời gian tới.

Diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2017

Một là, tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với Tỉnh, bởi Điện Biên tuy đã có nhiều phát triển so với trước đây nhưng hiện tại vẫn là một tỉnh nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn, hạ tầng giao thông cùng các cơ sở thiết chế văn hóa xã hội chưa phát triển. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tập trung phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; từng bước củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân trên từng khu vực, địa bàn, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Theo đó, các chủ trương, nội dung, biện pháp kết hợp đều được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xác định rõ từ trong nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, lực lượng và địa phương cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động của cấp mình. Đặc biệt, trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn, như: nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch và thủy sản, Tỉnh đều chỉ đạo sát sao và yêu cầu phải thực hiện triệt để chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng và cơ quan chức năng thực hiện tốt việc thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra hiện tượng chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần. Chính vì thế, Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế trọng điểm, như: trục kinh tế động lực Quốc lộ 279; vùng kinh tế sinh thái ven sông Đà, Mường Chà, Mường Nhé cũng như các tuyến giao thông huyết mạch tỏa đi các tỉnh trong vùng hình thành tuyến du lịch Sa Pa - Điện Biên, Mộc Châu - Điện Biên, v.v. Điều đó không những đem lại lợi ích về kinh tế, phát triển xã hội mà còn tạo bước chuyển tích cực trong tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh. Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống bưu chính viễn thông, mạng lưới y tế, hồ đập thủy lợi, thủy điện,… cũng được Tỉnh quy hoạch, xây dựng vừa phục vụ phát triển đời sống dân sinh, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng. Trên cơ sở khảo sát toàn diện tình hình địa bàn và xuất phát từ đặc điểm, tính chất từng địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, ổn định dân cư trên một số địa bàn, nhằm hạn chế du canh, du cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ đạo: Khu vực phòng thủ, Phòng không nhân dân, Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, làm cơ sở duy trì và điều hành hoạt động của khu vực phòng thủ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh còn phát huy vai trò nòng cốt, từng bước xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, các trận địa phòng không, chốt dân quân biên giới,… góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Để làm được điều đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đối với công tác quan trọng này. Với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục, bồi dưỡng theo phân cấp, không để sót đối tượng. Căn cứ vào đặc điểm địa bàn và từng đối tượng, Tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng theo hướng cập nhật thực tiễn, sát với tình hình nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng địa bàn. Do đặc điểm phân bố dân cư của Điện Biên không đồng đều, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống phân tán ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, giao thông đi lại khó khăn,... nên Tỉnh chủ trương: tổ chức các lớp giáo dục, bồi dưỡng ngay tại địa phương, cơ sở. Theo đó, cùng với cử cán bộ thuộc đối tượng 1 và 2 tham gia các lớp do trên tổ chức, hằng năm, Tỉnh tổ chức luân phiên các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị xã, thành phố cho các đối tượng 3, 4. Đặc biệt, Tỉnh còn động viên, tổ chức và tạo điều kiện về mọi mặt cho các già làng, trưởng dòng tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đi liền với tổ chức các lớp giáo dục, bồi dưỡng tập trung và đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng vũ trang Tỉnh còn tổ chức nhiều tổ, đội đến từng làng, bản kết hợp với cán bộ cơ sở phổ biến cho đồng bào nắm những nội dung chủ yếu. Năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018, Tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 05 nghìn lượt cán bộ, công chức, đảng viên, già làng, trưởng dòng tộc (đạt 115% chỉ tiêu Quân khu giao); phối hợp với các nhà trường thuộc Tỉnh quản lý tốt công tác giáo dục về kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 17 nghìn học sinh, sinh viên, v.v. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong Tỉnh đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương không ngừng được nâng cao, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; trong đó, ưu tiêu bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, ở tuyến biên giới, những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập trong tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát thực tế, đối tượng, phương án và địa bàn hoạt động. Quá trình thực hiện, Tỉnh yêu cầu các đơn vị gắn giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì và chấp hành nghiêm các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu, tạo sức chiến đấu mới cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh luôn bám sát và thực hiện đúng các quy định của Luật Dân quân tự vệ, bảo đảm “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, tạo chuyển biến quan trọng trong xây dựng lực lượng này. Đến nay, Tỉnh đã xây dựng được gần 300 cơ sở dân quân, tự vệ, đạt tỷ lệ gần 02% so với số dân, tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ chiếm 21%, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đối với lực lượng dự bị động viên, căn cứ vào đặc điểm và điều kiện địa bàn, Tỉnh hết sức chú trọng chỉ đạo khâu tạo nguồn quân nhân dự bị thông qua phân bổ chỉ tiêu tuyển quân hằng năm và đào tạo sĩ quan dự bị; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng này, nhất là huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự. Chỉ tính riêng năm 2017, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho quân nhân dự bị đạt gần 100%, huấn luyện phân đội đạt 98,6%, huấn luyện tạo nguồn từ dự bị hạng 2 lên dự bị hạng 1 đạt 99,3%,… bảo đảm cho lực lượng này luôn vững mạnh, sẵn sàng động viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vinh dự và tự hào của một địa danh lịch sử - nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giành thắng lợi quyết định trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Tỉnh nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá HOÀNG HẢI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.